"Bare kirka stod igjen"

Kvalsund kommunestyre har vedtatt å gi tillatelse til bygging av tre 3 etg lavblokker på grøntområdet nedenfor kirka/kirkegården. Dette vil påvirke kirka som landemerke og monumentalbygg i bygda på en negativ måte, og vil
endre sentrumsbildet i Kvalsund for all fremtid.

Vi ønsker at kommunen/politikerne snur i denne saken, og trekker tilbake beslutningen. Dess flere som står bak et slikt opprop jo større er sjansen for at våre folkevalgte snur. Vi håper mange engasjerer seg i denne viktige saken. Det planlegges et folkemøte der bla rådmann og ordfører vil bli invitert for å redegjøre for tomtevalget (som i utgangspunktet ikke er regulert til boligformål).

 

 

(Bilder lånt fra internett)


Marie Lovise Liland Olaussen    Kontakt personen bak underskriftskampanjen