Mest populære underskriftskampanjer i 2014 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

NRK, kan dere være så snille å sende dokumentaren Earthlings?

Det er bare rettferdig at vi viser den mørke siden av oss selv som vi helst ikke vil se. Dette er ikke bare en "film". Det er en dokumentar som vil forandre ditt sinn for alltid. Hver voksen bør vurdere filmen og dens budskap. Denne dokumentaren er en av de viktigste av vår tid og bør vises til alle. Den snudde livet mitt opp ned og forandret meg for alltid. Ja, earthlings viser det verste av det verste på jorden. Om verden skal reddes og det skal gå menneskeheten og dyrene godt må vi begynne me

Laget: 2013-12-30 Statistikk

La musikk, dans og dramalinja på Fosen leve!

Musikklinja ved Fosen videregående skole trues fortsatt med nedleggelse. Til tross for aksjoner og underskriftskampanjer, sier fylkespolitikerne nei til å åpne for at elever i tiende klasse skal ha muligheten til å søke på musikklinja. Vær med å rope at «dette er ikke rett» og at «Vi vil ivareta den eneste musikklinja i Fosen-regionen». Vær med å rope for kulturen på fosen. Vi har ikke noen første klasse på musikklinja i år, men det er ingen argumenter for at musikklinja ikke skal få leve hvis d

Laget: 2013-05-15 Statistikk

Redd Holt 4H Læringstun - for ungene våre

Læringstunet er en besøksgård retta mot hele byens befolkning, med fokus på barn og unge. Det er en del av Inn på Tunet-ordninga. Her får besøkende møte og delta i stell av griser, høns, kaniner, sauer og lam. Skole- og barnehagebarn får gjennom skolehagen delta i produksjon av økologiske grønnsaker. Gjennom nærkontakt med dyr, planter og gårdsliv får en praktisk forståelse av hvor maten kommer fra og innsikt i sammenhengen mellom mennesker og natur. Holt 4H Læringstun er også et viktig alterna

Laget: 2013-12-03 Statistikk

Stopp Addictologi Akademiet

Denne underskriftskampanjen er laget for å sette søkelys mot manipulasjon, psykisk terror , overgrep , svindel , hjernevasking og inkorrekt behandling på Addictologi Akademiet i Oslo. Addictologi Akademiet drives og eies av Espen Andresen, og er en utbrytergruppe fra en rusbehandling i Sverige, som her i Norge, har utviklet seg med farlige sekteriske trekk.  Mennesker som har kommet seg ut , forteller om en kultur med total tankekontroll, hvor det å slutte er det samme som å dø, og kontakt med t

Laget: 2014-12-15 Statistikk

Underskriftskampanje Sorperoa

Sorperoa Vel har engasjert seg mot varslet steinuttak i Grindberget i Sorperoa. Steinuttaket vil bli på størrelse med 10 fotballbaner, og tidshorisonten på uttaket er mer enn 50 år. For mer informasjon søk på Grindberget Fjelluttak på internett. Dersom du er i mot steinuttaket kan du undertegne på dette oppropet.

Laget: 2013-12-04 Statistikk

Vi krever å få leve aktive liv!

Mange funksjonshemmede er kritisk avhengige av transporttjenesten (TT) for å kunne leve aktive og selvstendige liv, likestilte med befolkningen for øvrig. Mens nordmenn i gjennomsnitt foretar 3 enkeltreiser pr. dag (Transportøkonomisk institutt), har TT-brukere i de fleste fylker kun 2-4 turer i måneden, og det er ingen statlige føringer for TT. Dette skaper uakseptable skjevheter, basert på hvor funksjonshemmede bor. Behovet er likt, men adressen avgjør. Dagens situasjon fører til sosial isolas

Laget: 2014-06-25 Statistikk

Non à la consommation de tortues de mer !

        "NON A LA CONSOMMATION DES TORTUES DE MER" !!!    A l'intention du gouvernement de la Polynésie Française. L'assemblée de la Polynésie Française décide ce vendredi 18 avril 2014 d'autoriser la consommation des tortues de mer ! Même en créant un parc d'élevage,  ces animaux seront en danger et cela n'empêchera pas le braconnage ! La tortue verte (Chelonia mydas) est la seule tortue marine qui ne vient pas seulement sur les plages pour pondre mais également pour se réchauffer au soleil.

Laget: 2014-04-24 Statistikk

Uføretrygdede til aksjon - Blir du med ?

UFØRETRYGDEDE TIL AKSJON-STREIK ? Når vil LO gå til politisk streik for å bekjempe de store forskjellene i samfunnet ? Når vil LO gå til politisk streik for oss på uføretrygd og for alle utenfor arbeidslivet ? Alle inkl. LO  vet at alle uføretrygdede i vårt samfunn mangler streikevåpen, fordi de ikke er i jobb. Dette vet regjeringen så utmerket godt og derfor er det så lett å innføre kutt og ordninger som forringer levekårene til så mange. Hører på NRK at LO er beredt til å gå til politisk st

Laget: 2014-12-15 Statistikk

Sunn skolemat for alle!

Maten har en nøkkelrolle for trivsel og helse. Det gjelder hele samfunnet, også skolen. Et felles, gratis og sunt skolemåltid er det aller beste tiltaket for å gi flere barn en god skolehverdag og bedre helse. I Sverige og Finland får alle barn i barnehage og skole et varmt lunsjmåltid. I Norge får de kanskje matpakke. Matpakke som skolemat forsterker sosiale forskjeller. Den fungerer tilfredsstillende for noen, men ikke for alle. Særlig ikke for de eldste. Fra 12-årsalderen utvikler norske

Laget: 2013-05-03 Statistikk

Nei til bygging av et regionalt kulturbygg i Grong

Kjære politikere i Grong Kommune! Vi ønsker å gi dere en tilbakemelding i forhold til det planlagte kulturbygget i kommunen. Vi ser at kostnadsberegningene for bygget stadig stiger, og at beløpet som i utgangspunktet var estimert til rundt 70-80 millioner kroner, nå har blitt til 153 millioner kroner. Samtidig ser vi at det gjøres innsparinger i barnehagene, skolene og helse- og omsorgssektoren. Vi, som underskriver her, ønsker at dere politikere prioriterer de primære oppgavene i kommunen fremf

Laget: 2014-09-28 Statistikk

Nei til dykkerforbud på vrakene "Tirpitz" og "Blücher"!

Riksantikvaren ønsker å nekte oss dykkere opplevelsen å dykke på vrakene "Tirpitz" og "Blücher" for å verne om det de mer er kulturminner. "Tirpitz" ble hugget opp fra 1949-1960, etter at skipet ble kjøpt av staten. Under opphuggingen gikk det meste til jernverket i Mo i Rana. Det som ikke kunne omsettes ble dumpet ved eller et stykke unna vraket.  Rikantikvaren mener at det taes opp store verdier i form av personlige ting, som så omsettes på det åpne markedet. Noe vi dykkere ikke kjenner oss ig

Laget: 2014-12-20 Statistikk

Appell til alle fagforeningene om umiddelbar streik

 I forbindelse med de nye usosiale forslagene fra regeringen om arbeidsmiljøloven appellerer vi til alle fagforeningene om å starte streik umiddelbart. Vi nekter å vente lenger. 

Laget: 2014-12-13 Statistikk

Ja til reell religionsfrihet i Norge!

Signér dersom du vil ha reell religionsfrihet for alle i Norge! Religion og livssyn er personlig og et valg!"Til kulturminster Thorild Widvey,Det strider imot reell religionsfrihet at Den norke kirke (Dnk) automatisk skal ha førsteretten på din tro. Blir du født i Norge med minst én forelder som er medlem i Dnk, vil du selv bli tilhørig uten videre. Selv om du har foreldre med tilknytning til forskjellige trossamfunn har kirkens ordning forrang: Meldes du ikke aktivt inn i noe annet, blir du til

Laget: 2014-10-08 Statistikk

Melkefri sjokolade med plantemelk

Veganere og allergikere over hele Norge synes det er på tide Nidar og Freia kommer opp med en melkefri sjokolade, som da kan nytes av alle. Det noe som trengs på det norske markedet og som ville solgt godt, da det er mange som ikke kan spise de vanlige melkesjokoladene. Det er utallige barn og voksne i Norge med laktoseintolleranse og melkeallergi, i tillegg til veganere som ikke får muligheten til å nyte en god, norsk sjokolade på lørdagskvelden.Vi ønsker melkesjokolade laget med plantemelk, sl

Laget: 2014-07-17 Statistikk

Til Høyre i Sandefjord: Realiser Jahrestranda!

  Oleon i Sandefjord legger ned driften neste år og vi har nå en unik mulighet for at tomten kan omreguleres til boligformål. Oleon-tomten er ett av få gjenværende sentrums- og fjordnære områder i Sandefjord, og ideelt for boligbyggingsformål. Området har en særdeles attraktiv plassering, en god og skalerbar infrastruktur, og vil skape et godt og trygt boområde og -tilbud, for så vel barnefamilier som førstegangskjøpere. Det anerkjente arkitektfirmaet Lund Hagem Arkitektkontor har utviklet en pl

Laget: 2014-03-04 Statistikk

vi ønsker lokale bilbaner til ungdom

Dette er for og holde den farlige kjøringen unna veiene, la oss få baner, som vi kan kjøre kvelder/helger på, for og ha det litt gøy! Bil interessen er stor i norge, og mange liker og leke seg med bilen sin.

Laget: 2014-09-23 Statistikk

Ja til tøybleie støtte i alle kommuner

Mange kommuner gir tilskudd til de som vil prøve ut tøybleier på barna. Vi ønsker at alle kommuner skal innføre stønad for å minske avfallsmengden.  

Laget: 2014-04-20 Statistikk

Vekk med kryss, og ja til oppgradering av Holmenbrua NÅ.

Buskerudbyen er en farse. Et lyskryss ble etablert for at kollektivtrafikken skal frem. Dette resulterte i et kaos rundt i byen som ingen før har sett maken til. Oppi dette avdekkes det at Holmenbrua ikke tåler denne belastningen. Det er konstant køer. Statens Vegvesen har tilbakeholdt opplysninger om brua tilstand for byens folkevalgte i 24 år.  Det som startet med et lyskryss, kan i verste fall stenge hele Holmenbrua, og med det kaoset kvele hele Drammen by.  Drammen må få ny Holmenbru NÅ, og

Laget: 2014-11-12 Statistikk

Nei til eiendomsskatt i Saltdal Kommune!

Signer dette opprop og du er med på å støtte opp mot forgubbing av Saltdal Kommune. Ved innføring av eiendomsskatt i tillegg til de økende kommunale avgifter blir det mindre attraktivt  å etablere seg i Saltdal Kommune.

Laget: 2014-11-28 Statistikk

Fastleger skal ikke nekte abort

KrF, Høyre og FrP har gått sammen om å innføre fastlegers rett til å nekte å henvise pasienter som trenger abort, assistert befruktning eller hormonprevensjon. Å henvise pasienter er en del av en fastleges jobb, og ikke noe man bør kunne reservere seg mot. Pasienter i en vanskelig situasjon skal ikke måtte føle seg dømt av legen sin.Hvis du som fastlege ikke klarer å henvise en pasient som trenger hjelp så er du på feil arbeidsplass.

Laget: 2013-10-03 Statistikk