Mest populære underskriftskampanjer i 2014 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Hva er i flaska?

Diabetesforbundet og Actis mener alkoholholdig drikke må merkes med næringsinnhold på lik linje med andre mat- og drikkevarer. Innholdsmerking er viktig for alle med diabetes og alle andre som ønsker å vite hva de får i seg. Skriv under!

Laget: 2014-10-26 Statistikk

Kvinner i Narvikregionen kan ikke godta dette!

Kvinner i Narvikregionen får ikke lenger komme til gynekolog dersom de ikke kan dokumentere tidligere påvist celleforandring eller komplikasjoner. Narvik Sykehus melder at de ikke har kapasitet. Vår privatpraktiserende gynekolog gikk av med pensjon tidligere i år. Han drev i mange år uten legehjemmel, ettersom denne ble flyttet til Finnmark. Regionen er uten gynekologhjemmel.Kvinnene er nå henvist sin fastlege for gynekologisk oppfølging. Fastlegene gjør screening, dvs tar celleprøver, men har

Laget: 2014-10-03 Statistikk

Mot kutt av lederstillinger i Grünerløkka-barnehagene

UNDERSKRIFTSKAMPANJE Foreldregruppen mot kutt av lederstillinger i Grünerløkka-barnehagene   Det skal spares 6-11 millioner på barnehagebudsjettet i bydelen. Det er ikke rom for å spare i barnehagebudsjettene, dermed kuttes lederstillinger og barnehager slås sammen til enda større enheter. Kutt i lederstillinger betyr ikke kutt i oppgaver for barnehagene. Barnehagene får stadig nye oppgaver - omfattende språkkartlegging, tiltak for barnevernet og individuell kompetansemåling. Det betyr at op

Laget: 2014-03-12 Statistikk

NEI til lakseoppdrett i Balsfjorden

Wilsgård Fiskeoppdrett AS / Nor Seafood AS søker om tillatelse til å etablere lakseoppdrett ved Skreda og ved Storbukt i Balsfjord. Vi ønsker IKKE en slik etablering i Balsfjorden. Vi mener kortsiktige økonomiske motiver må tilsidesettes for å bevare fjorden slik den er for kommende generasjoner. En naturlig forvaltning av fjorden vil være til gavn for alle.

Laget: 2014-07-24 Statistikk

Nei til reservasjonsrett på Stord

I september blei Krf, FRP og Høyre enige om å gå inn for at fastleger skal kunne reservere seg mot å henvise kvinner til abort. Dette meiner me i Stord ungdomsråd at svekker unge sitt helsetilbod. I tilleg er det eit stort tilbakesteg for likestilling, menneskerettigheiter og kvinnerettigheter. Fleirtalet av dei folkevalde i Stord kommune seier no ja til reservasjonsrett på Stord. Somsagt er Ungdomsrådet sterkt imot dette. Underskriftene som kjem inn skal overleverast til ordørar og kommunesty

Laget: 2014-03-31 Statistikk

Hudlegekontoret i Moss - drift etter 1 oktober 2014

Hudlegekontoret i Moss har eksistert siden 1983. Hele tiden er det Helge Bengtsson som har drevet det. I løpet av årene mellom 1983 og i dag har dette kontoret vært en solid  bauta innen helsevesenet i Moss. Mange, mange Mossinger har fått god hjelp, det har også  mange fra fjerne og nære områder rundt Moss. Ikke minst er det i dag omlag 15 personer som har det som sin daglige arbeidsplass.   1 oktober i år fyller Helge Bengtsson 70 år. På samme tid går også hans driftsavtale med helse Sør Øst u

Laget: 2014-04-07 Statistikk

Kolstadgata gatetun og park

JA TIL ET GRØNNERE OG MER BEBOERVENNLIG TØYEN - Kolstadgata gatetun og park Ved å skrive under støtter jeg at det følgende forslaget skal behandles i bystyret. For å få private forslag behandlet kreves minimum 300 underskrifter. Vi foreslår, i korte trekk: Kolstadgata sperres for gjennomgangstrafikk i nordvest Deler av gaten brukes til en utvdelse for Tøyen skoles friarealer. Gateparkering i Kolstadgata kuttes. Vestre del av gaten omgjøres til gatetun, med sittegrupper, beplantning, enkle og so

Laget: 2014-04-11 Statistikk

Stopp utbetalinger til ALLE barnebortførere NÅ!

I åtte år har ulike statsråder drevet et narrespill, hvor de med jevne mellomrom har informert pressen om at pengeoverføringer til barnebortførere skal stoppes, uten at de har omsatt ord til handling. 14 februar i år gikk Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson ut i media og fortalte at de presenterte en lovendring i statsråd.  Ikke la dette føye seg inn i rekken av tomme lovnader! Fremdeles sitter norske fedre og betaler bidrag til mødre som har bortført barna til utlandet. Stopp i pengeove

Laget: 2014-04-13 Statistikk

Steinkjellerkroken Rosa

Vi ønsker at Henny Arling skal få lov til å beholde sitt hus rosa - fargen er kul, og kommentarer om at dette huset ødelegger miljøet, eller skader prisene på eiendommene som ligger rundt er svært vanskelig å bevise. Det er overhodet ikke bevist at markedet påvirkes (det kommer helt an på øynene som ser), og Bergen trenge noen friske pust - hele byen holder jo på å bli hvitmalt. Bergen har fra gammelt av vært en by der hus har vært malt i helt andre farger enn hvitt, men det er tydeligvis ikke t

Laget: 2014-09-18 Statistikk

La Adrian bli på Asker!

Adrian blir kastet ut fordi han har Cystisk fibrose, Asker vil ikke heve kravene for rengjøring, og da kan ikke Adrian gå på denne skolen. Skriv gjerne under om du syntes dette er urettferdig og om du vil at Adrian skal bli på Asker! Adrian har ikke noe valg, og må slutte på Asker så fort som mulig

Laget: 2014-09-23 Statistikk