Uføretrygdede til aksjon - Blir du med ?

UFØRETRYGDEDE TIL AKSJON-STREIK ?

Når vil LO gå til politisk streik for å bekjempe de store forskjellene i samfunnet ? Når vil LO gå til politisk streik for oss på uføretrygd og for alle utenfor arbeidslivet ?

Alle inkl. LO  vet at alle uføretrygdede i vårt samfunn mangler streikevåpen, fordi de ikke er i jobb. Dette vet regjeringen så utmerket godt og derfor er det så lett å innføre kutt og ordninger som forringer levekårene til så mange.

Hører på NRK at LO er beredt til å gå til politisk streik i protest mot regjeringens forslag til nytt regelverk for midlertidige ansatte. Dette er bra, men har LO glemt alle de 600 000 nordmenn i yrkesaktiv alder som står utenfor arbeidslivet (uføretrygd, arbeidsledighetstrygd, arbeidsavklaringspenger, arbeidsledighetstrygd, sosialhjelp) ? Har LO glemt oss 310 000 på uføretrygd ?

 Og har de fått med seg at den nye uføretrygdordningen som trer i kraft 1.1.2015 fører til at mange mister retten til bostøtte da bruttobeløpet på uføretrygd stiger (bostøtte regnes ut fra brutto inntekt før skatt) ? Og hva tenker LO om retten til praktisk hjelp i hjemmet når bruttoinntekten stiger ?

Og har LO tenkt på uføretrygdedes muligheter på et allerede stramt arbeidsmarked ? For hvilken arbeidsgiver bortsett fra Nille, Stormberg med noen flere vil ansette folk med huller i CVen og som har vært borte fra arbeidslivet i mange år ?

IA-avtalen som står for inkluderende arbeidsliv feirer sitt 14-årsjubileum i 2015. Antall arbeidsledige (inkl. den skjulte ledigheten) med funksjonshindringer har holdt seg stabilt siden 2001 og derfor spør jeg om IA står for ingen adgang ?

Medlemmer som mottar uføretrygd el. Arbeidsledighetstrygd betaler 300 pr år i medlemskontingent i LO og har da de samme rettigheter og plikter som yrkesaktive medlemmer.

Min oppfordring er : Alle utenfor arbeidslivet (kortvarig og langvarig) kommer sammen. Slår opp telt utenfor Stortinget  med paroler, blokkerer viktige innganger og drøfter sultestreik ? Og hva med en kollektiv utmelding fra LO, YS og AF ?

Gunn Pound