Vi krever å få leve aktive liv!

Mange funksjonshemmede er kritisk avhengige av transporttjenesten (TT) for å kunne leve aktive og selvstendige liv, likestilte med befolkningen for øvrig. Mens nordmenn i gjennomsnitt foretar 3 enkeltreiser pr. dag (Transportøkonomisk institutt), har TT-brukere i de fleste fylker kun 2-4 turer i måneden, og det er ingen statlige føringer for TT. Dette skaper uakseptable skjevheter, basert på hvor funksjonshemmede bor. Behovet er likt, men adressen avgjør.

Dagens situasjon fører til sosial isolasjon og inaktive liv for 15.000 TT-brukere (under 60 år). Ipsos MMI har gjennomført en undersøkelse blant TT-brukere som oppgir at tilbudet ikke er tilstrekkelig. Denne viser blant annet at:
* 41% Kommer sjelden ut av hjemmet.
* 42% Får ikke besøkt venner og familie.
* 71% Får ikke handlet så ofte som de vil.
I tillegg viser den at foreldre får problemer med å følge opp egne barn. Samt at det går ut over forholdet til samboer/ektefelle som alltid må ordne transport.

I 2012 fikk vi endelig gjennomslag for en prøveordning i tre fylker, men siden den tid har ingenting skjedd. Tirsdag 20. mai var det interpellasjonsdebatt i Stortinget om TT. Vi opplevde Statsråden som positiv til enda en evaluering, men lite offensiv og lite villig til å sette makt bak kravet. Nå risikerer vi at 30 års TT-kamp ender tilbake til start.

Nå må Stortinget på banen og kreve at Regjeringen sikrer funksjonshemmede muligheten til et aktivt og selvstendig liv! Dette betyr en ordning som må inneholde følgende:
1. En statlig finansiert og rettighetsbasert ordning som skal gjelde for funksjonshemmede som har store behov for dør-til-dør-transport.

2. Minimum 240 turer per kalenderår, med mulighet for å søke om flere turer.

3. Egenandel tilsvarende billettpris på kollektivtransport for samme strekning.

4. Ordningen skal kunne brukes over hele landet, og i kombinasjon med kollektivtransport ved lengre turer.

6. Bestillingen av TT-turer må organiseres slik at det er mulig å bruke TT på kort varsel, og det må ikke stilles krav til samkjøring.

7. Funksjonshemmedes organisasjoner må trekkes med i planlegging og iverksetting.

Vi har stått med lua i handa lenge nok! Det er på høy tid å etablere en nasjonal ordning som sikrer funksjonshemmede mulighet til aktive liv.