Nei til dykkerforbud på vrakene "Tirpitz" og "Blücher"!

Riksantikvaren ønsker å nekte oss dykkere opplevelsen å dykke på vrakene "Tirpitz" og "Blücher" for å verne om det de mer er kulturminner.

"Tirpitz" ble hugget opp fra 1949-1960, etter at skipet ble kjøpt av staten. Under opphuggingen gikk det meste til jernverket i Mo i Rana. Det som ikke kunne omsettes ble dumpet ved eller et stykke unna vraket.  Rikantikvaren mener at det taes opp store verdier i form av personlige ting, som så omsettes på det åpne markedet. Noe vi dykkere ikke kjenner oss igjen i.

Vi føler at vi nå blir straffet for noe staten ikke hadde kontroll på under opphuggingen, og at de stenger et stort friluftsområde før ferdsel for oss dykkere. Og en rekke dykkerklubber deltar årlig i arrangemang tilknyttet dykking på "Tirpitz" foreksempel: Nyttårsdykket.

At det nå etter 70 år plutselig skal stenges for dykking i dette området, føles som et overgrep på allmen ferdsel og et forbud mot dykking vil ramme mange som gjerne vil dele krigshistorie med andre dykkere som kommer tilreisende. Dette er som sakt noe som ikke er synlig fra land, og nå vil de nekte oss å se det undervann. 

Blir vedtaket godkjent, så blir det umulig for Tromsø komune til å få ryddet opp der ute. Les rapporten om saken her: http://www.torpedotext.net/t_rap_jus_anbefalinger_08.pdf

"Blücher" ligger så dypt at det kun er de mer spesielt intriserte som kan dykke der. Her har det også vært mye "snakk" om at det har blitt solgt ting på nettet. Uten at noen har sett noe slikt. Og med at vraket ligger opp ned på dypt vann anses penertering av vraket som vanskelig og riskabelt. 

Så si nei til byråkatisk dumskap, hvorfor skal noen få nekte mange å kunne bevege seg fritt i vårt eget land.

Det er idag lov til å dykke på panserskipene "Norge" og "Eidsvold", som var våre egene skip. Mens de som nå herjet i vårt land i fem år nå skal bli opphøyd til kulturminner.

Send også gjerne personlige klage til Klima og miljødepatementet, postboks 8013 Dep, 0030 Oslo