Sunn skolemat for alle!


Maten har en nøkkelrolle for trivsel og helse. Det gjelder hele samfunnet, også skolen.
Et felles, gratis og sunt skolemåltid er det aller beste tiltaket for å gi flere barn en god skolehverdag og bedre helse.

I Sverige og Finland får alle barn i barnehage og skole et varmt lunsjmåltid. I Norge får de kanskje matpakke. Matpakke som skolemat forsterker sosiale forskjeller. Den fungerer tilfredsstillende for noen, men ikke for alle. Særlig ikke for de eldste. Fra 12-årsalderen utvikler norske skoleelever stadig dårligere spisevaner, flere dropper matpakken og mange bruker mye penger på sukkerholdig og dårlig mat. Er det OK? Hvem skal ta ansvaret når foreldrene ikke gjør det?

Å fylle på med riktig energi gir bedre forutsetninger og bedre prestasjoner; det er velkjent og utprøvd. Regelmessige, sunne måltider gir også bedre helse hos den enkelte og i befolkningen. Å forebygge ved å etablere gode matvaner tidlig, er en god investering for samfunnet.

Erfaringer fra våre naboland og fra norske skoler som tilbyr skolemåltider, viser at elevene opplever mer fellesskap, bedre trivsel og mindre mobbing. Færre faller utenfor og skolen blir et hyggeligere sted å være. I tillegg er det bedre konsentrasjon og mer ro i timene, altså bedre læringsmiljø. Når alle får samme tilbud, utjevnes de sosiale forskjellene og flere får sjansen til å gjøre det bra på skolen. Med bedre sosialt miljø og læringsmiljø er det ingen tvil: Skolemåltid gir bedre skole!

Skolematens Venner mener det er på tide å ta et grep som virker.
Vi må gi alle barn i grunnskolen et ernæringsmessig riktig skolemåltid hver dag. For å unngå at noen faller utenfor, må samfunnet ta ansvaret og regningen.

Er du enig? La din stemme bli hørt! Skriv under på kravet til politikerne og bli en del av folkeaksjonen: Sunn skolemat for alle!

FAKTA om kampanjen:
I april 2012 lanserte Stiftelsen Skolematens Venner underskriftskampanjen for Sunn skolemat til alle i samarbeid med daværende barneombud Reidar Hjermann. Vi valgte Dagbladets nettsted for underskriftskampanjer som vertskap. Dessverre brøt denne tjenesten sammen og har ikke blitt gjenopprettet. Alle underskriftene er tapt! Derfor har vi nå relansert kampanjen på en ny plattform.

Skrev du under i 2012? Gjør det en gang til! Blir vi mange nok, vil vi bli hørt.

Underskriftene vil bli presentert for helse- og skolepolitikerne på Stortinget i 2014. Det er allerede flertall for skolemåltid i befolkningen, men de politiske partiene er ikke klare for å ta ansvaret i valget høsten 2013. Vi vil holde trykket mot Stortinget og regjeringen oppe og ikke la politikerne glemme at dette er viktig. For elevene, for skolen, for hele samfunnet.

Følg oss på skolematensvenner.no og på facebook