Til Høyre i Sandefjord: Realiser Jahrestranda!

 

Oleon i Sandefjord legger ned driften neste år og vi har nå en unik mulighet for at tomten kan omreguleres til boligformål.

Oleon-tomten er ett av få gjenværende sentrums- og fjordnære områder i Sandefjord, og ideelt for boligbyggingsformål. Området har en særdeles attraktiv plassering, en god og skalerbar infrastruktur, og vil skape et godt og trygt boområde og -tilbud, for så vel barnefamilier som førstegangskjøpere.

Det anerkjente arkitektfirmaet Lund Hagem Arkitektkontor har utviklet en plan for bygging av 360 varierte boliger i alle prisklasser på tomten. Prosjektet har fått navnet Jahrestranda.

Dersom Jahrestranda realiseres vil bybildet endre seg til det bedre både fra Framnessiden og Hystadsiden. Jahrestranda er også med på å redusere boligbehovet i Sandefjord og prosjektet ble godt mottatt av kommunen ved lanseringen høsten 2012, men Høyre i Sandefjord har dessverre nå gått imot planene, og som alle vet er det Høyre som bestemmer i byen.

Om Sandefjord kommune ikke ønsker å utvikle ett av de flotteste områdene i Sandefjord kommune til boligformål, vil tomten mest sannsynlig bli solgt til industriformål. En unik mulighet er her nå! Det må skje denne våren!

Vi som signerer oppropet ønsker at Høyre i Sandefjord skal gå inn for at industritomten til Oleon skal bli til boligområde Jahrestranda, og dermed åpne opp sjølinja for Sandefjordingene!

Vi har ingen tid å miste. Kommunen vedtar den nye kommuneplanene før sommeren 2014. Vi som signerer oppropet oppfordrer alle kjente i Sandefjord til å støtte opp og for å overtale Høyre til å realisere Jahrestranda!