La bygdene leve,bevar Brekken- og Glåmos oppvekstsenter!

Kommentarer

#804

Barnas beste.

Kjetil Grytbakk (Røros, 2020-10-25)

#808

Norge legges ned bit for bit. Ta vare på oss utenfor byene

Bente Sundt (Stjørdal , 2020-10-25)

#809

Ja til levende bygder!!

Mari Adolfsen (Ålen, 2020-10-25)

#817

Dette er veldig viktig for å opprettholde lokalsamfunnet, elever skal ikke bruke deler av skoledagen på busstransport. Legges dette ned så legges etter hvert andre ting også ned

Terje Monsen (Brekkebygd, 2020-10-26)

#829

Jeg signerer fordi jeg synes at det er dumt at små barn må reise kjempelangt for å lære.

Anna Håkonsund (Røros, 2020-10-26)

#830

Jeg signerer, fordi jeg synes det er uakseptabelt at små barn på 6 år må reise så langt for å kunne gå på skole, noe som tross alt er en rettighet i Norge

Julie Auran (Røros, 2020-10-26)

#831

Jeg signerer fordi sentraliseringa i Røros kommune begynner å gå for langt! Helt absurd at små barn på 6 år må reise i over 30 minutter for å komme seg på skolen! Helt greit at de vil få flere folk til Røros... men de som bor i småsamfunnene rundt må få lov til å bo der de vil! Uten å bli presset til å flytte nærmere Røros, fordi kommunen velger å gi barna 1,5 t reisetid til skolen!

Eli Kirkhus (Ålen, 2020-10-26)

#832

Jeg, mitt lokal samfunn og min familie er avhengige av skole og barnehage i Brekken. Det er Røros kommune også hvis det er et mål og ha en levende kommune med befolkningsvekst. Det er et generasjonsskifte i bygda og unge vil flytte hjem og etablere seg i området rundt Aursunden, finnes det ikke noe tilbud til barnehage og skole blir det vanskelig for mange med tanke på barnets beste, tid og økonomi.
Hvis kommunen ønsker tilflytting til kommunen er dette ikke veien å gå.

Ann-sofi Svendsen (Vauldalen, 2020-10-26)

#837

Leve Brekken og Glåmos 😍

Sissel Frogner (Vauldalen , 2020-10-26)

#843

Fordi... hvis du ser på litt større på bildet vil dette påvirke Brekkes som en plass. Færre barnefamilier vil flytte inn og flere vil flytte ut av Brekken. Dette er en liten herlig plass hvor folket som bor der jobber hardt for å holde liv der. Hvis skolen blir stengt ned vil det i løpet noen år bli færre og færre som vil bo der og vi ser da alle hvor det kommer til å lede. Vær så snill og hjelp de å holde liv i Brekken og gårdene rundt.

Sara Borg Thorisdottir (Hvalstad, 2020-10-26)

#852

Vi har vært gjennom en nedleggelse av skole og barnehage her selv og ønsker ikke at det skal skje i andre grender. Det er vanskelig nok å bo i utkanten uten at alle tilbud skal legges ned. Bevar bygdenorge ❤️

Sofie Nystuen (Sømådalen, 2020-10-26)

#856

det er viktig å bevare de små lokalsamfunn med skoler og butikken.

Kirsten Beate Saksvik (Ranheim , 2020-10-26)

#864

Viktig å bevare bygda!

Ida Tamnes (Trondheim, 2020-10-26)

#868

Saemien maanaj åvteste

Sigrid Danielsen (Røros, 2020-10-26)

#878

Fordi jeg ønsker at bygdeskolene skal bestå!

Monica Rotan (Røros, 2020-10-27)

#880

Vil at småplasser skal overleve, d gjør de ikke uten skole

Silje kristin Rydheim (Sørvær , 2020-10-27)

#883

Skolene er avgjørende for levende bygder

Berit Grådal (Røros, 2020-10-27)

#895

Levende bygdesamfunn skal ikke måles i kroner og ører! Til det er de for viktige!

Kjell Ove Øverås (9335 ØVERBYGD, 2020-10-27)

#898

Skolene er viktig for utvikling av Røros -samfunnet i sin helhet. Både nå når det skal jobbes med tilflytting, styrking av primærnæringene og vekst. Det er viktig å spille på lag. Jeg tror endring i skolestrukturen vil få negative ringvirkninger for hele kommunen.

Beate Møller (Røros, 2020-10-27)

#904

Jeg vil at folk skal ha muligheten til å leve å bo i Brekken!

Magne Haugom (Røros , 2020-10-27)

#909

Vi MÅ ha mindre skoler også!!!!!!

Sara Aafarli (Ål, 2020-10-27)

#912

Jeg tror det blir større kostnader på lang sikt å legge ned skolen i brekken. Skal man spare penger årlig så er det vel på tide å gjøre en utredning på hvilken nytte de forskjellige stillingene kommunehuset har.

Marte Therese Moen (Røros , 2020-10-27)

#920

Det er det beste for barn og foreldre og for samfunnet. Det er en investering i framtida. Spar penger ved å ta vekk lederlønninger. Administrasjonen er topptung. Kanskje den gamle modellen er bedre enn den som er nå.

Eirin Moen (Røros, 2020-10-27)

#921

Vi kan ikke bygge ned bygdesamfunnene for at tettstedene skal vokse. Det er samfunnsøkonomisk ulønnsomt på lang sikt..
Det er samfunnslyden i Norge.
Her bor og lever folk i pakt med naturen runt mange skaper små arbeidsplasser .Oppvekst for barn lokalt kan ikke måles i penger .
Pålegge små barn å reise over lange avstander når de er små er dårlig helsepolitikk .
Stress potensialet for små mennesker blir for stort.
Vi må ta vare på dem som e fremtia.

Marit Moen Bach (EGERSUND, 2020-10-27)

#925

Nedleggelse tå bygdan må Røros Kommune slutte me!

Nils Mathias Bransfjell (Brekken, 2020-10-27)

#933

Jeg ønsker å bevare muligheten til å kunne velge å bo i et mindre samfunn med den livsstilen, samhørigheten og de verdiene som følger med.

Monika Goodwine (Glåmos , 2020-10-27)

#934

Brekken og glåmos må leve!

Lars Magnus Franzen (Tydal, 2020-10-27)

#944

Jeg vil ha norsk mat, og vil at gårdene skal leve i Norge, vi trenger alle bønder mere enn noen gang👍🏻😍

Rhode-Iren L Kjørstad (Kattem, 2020-10-27)

#964

Grender og bygder trenger nærskoler, ikke minst har tiden med korona vist hvor viktig det er med avgrensning. Det aller viktigste er identitet og grender med lys i husene.

Marita Nyheim (Folldal, 2020-10-27)

#965

Baajh seabradahkide årrodh!
La bygdesamfunnene leve!

Unni M. Fjellheim (Brekkebygd , 2020-10-27)

#966

Folk må bo på landet, både gammel og ung !!

Jannicke Kristiansen (Stjørdal, 2020-10-27)

#972

Viktig at vi bevarer de små bygdene.

Maria Irene Haugen (Røros , 2020-10-27)

#977

Som tilbakeflytter, hjem til Dalsbygda, ser jeg nødvendigheten i de (små) lokale grendeskolene!

Maren Krog (Dalsbygda, 2020-10-27)

#978

La bygdene leve,bevar Gåmos og Brekken oppvekstsenter

Gerd Karin Sandnes (Glåmos, 2020-10-27)

#995

Bygdesamfunn blir rasert uten skole, nærbutikk etc. Man kan spare seg fattig.

Idar Margido Ryen (Brrgen, 2020-10-27)