Vern drikkevannet i Grunnloven

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Vern drikkevannet i Grunnloven-oppropet.


Gjest

#1

2013-11-27 17:50

Vann, luft og jord tilhører alle.

Gjest

#2

2013-11-27 18:54

Det er en menneskerett å ha nok jord, luft og vann.

Gjest

#3

2013-11-27 19:43

Drikkevannet er allemannseie!!!!

Gjest

#4

2013-11-27 21:18

Si nei til Monsanto, si nei til Nestle

Gjest

#5

2013-11-27 22:33

Vann må ikke gjøres til en salgsvare og ende på børs!

Gjest

#6

2013-11-28 23:07

Vannet tilhører folket og må ikke privatiseres.

Gjest

#7

2013-11-29 00:25

Betaler heller mer skattt, enn at rent vann kommersialiseres!!!!!!!(dette selv om jeg er blåååååååååblååååååååååblååååååå, men ikke BI økonom!!) Finn

Gjest

#8

2013-11-29 15:46

Vann er en menneskerettighet.

Gjest

#9

2013-12-01 14:21

Det bør være en menneskerett å ha tilgang på rent drikkevann, da vann er roten til alt liv. Hjelp deg og meg med å fortsette å HA denne tilgangen, så vi slipper å søke om rett til å få kjøpe vannet våres fra eiere(oppkjøpere)av norkse vannkilder i f.eks. Iran, Spania, Tyrkia....

Gjest

#10

2013-12-02 10:10

Det ser ut som om kampen om vann har nådd Norge, dette er noe som har allerede foregått i en del av verdens fattigste landene. Støtt oppropet og samtidig må vi sammen finne ut hvordan vi kan være solidarisk med de som virkelig kjenne nøden på huden, hver eneste dag. Tilgang til fersk vann er en menneskerett og må vernes om.

Gjest

#11

2013-12-02 15:41

Vann er en menneskerett for hele klodens befolkning, ikke bare for noen få oppkjøpere av land og vann og som selger vann for penger.
Det er faktisk en forbrytelse mot menneskeheten å ta betalt for vann.

Gjest

#12

2013-12-02 17:16

Dette er bare så viktig. Det er mitt største mareritt at kommersielle krefter skal få tilgang til vannet som tilhører oss alle. En god venn av meg som var tidligere leder av World Watch Institute Norden skrev en gang at tredje verdenskrig kom til å bli utløst at kampen om rettigheter til vannet på jorden.

Gjest

#13

2013-12-02 20:58

Private investorer skal ikke fylle sine velfødde kropper på mitt behov for vann til tannpuss og dusj!

Gjest

#14

2013-12-02 21:11

vern om vannet vårt, og ikke la det falle i hendene på kommersielle aktører, som så mye annet.

Gjest

#15

2013-12-03 12:31

Flott, kjemp videre

Gjest

#16

2013-12-04 12:16

Vann er en menneskerett!

Gjest

#17

2013-12-05 08:31

Vann og vind er vårt felleseie, og slik er det ment å være. Ingen har rett til å selge ut, eller privatisere vårt naturlige felleseie.

Det bør også være tak på hvor mye de som drifter det kan ta ut, og det bør ikke være bonuser i millionklassen.


Gjest

#18

2013-12-12 20:39

Dette er viktig - håper dere alle undertegner.

Gjest

#19

2013-12-12 21:36

Vann er en menneskerett. Intet menneske kan leve uten vann. Vann skal aldri koste mer enn hva det kostet å få det i hus, mao selvkost, og skal ikke være noens eiendom som selges i profittøyemed!

Gjest

#20

2013-12-12 22:43

DETTE er viktig - husk hva de gjorde med strømmen og Televerket...

Gjest

#21

2013-12-13 14:49

anser dette likevel viktig for også denne gruppen. Dette siden jo folket skall vite hva det er de forsvarer når de er med i Forsvaret. Det er også viktig å tenke på det faktum at Vår frihet og vår eiendomsrett til landet var det våre soldater under siste verdenskrig risikerte livet for å beskytte. Derfor er det viktig at vi også i dag tenker over hva har vi og hva kan vi miste.
Den Grunnloven som beskytter oss alle og som sammen med landets øvrige lovverk gir oss leveregler og sikkerhet mot overgrep er under angrep. Politikerne og deres økonomiske forbindelser ønsker å omskrive hele Loven. Dette for å frata folket deres suverene eiendomsrett til sitt eget land og dets resurser. Nå prøver de også å frata oss eiendomsretten til vannet (som loven i dag enda, sier alle har fri tilgang til).
Er du mot dette må du øyeblikkelig underskrive på det ved å klikke på denne linken.
Husk det er viktig også for de kommende generasjonene at Loven skall beskytte også dem.

Gjest

#22

2013-12-13 15:08

er møkkalei av at alt skal kommersialiseres

Gjest

#23

2013-12-13 15:25

Norge er et åpent korrupt land. Vi eier snart ingen ting. Føler meg som slave og arbeids maur for stat og kommune. Ingenting værd uten om min kapital.

Gjest

#24

2013-12-13 17:09

Ikke rør ved hva som er hellig for folket, det gir konsekvenser som er mindre hyggelig..!!

Gjest

#25

2013-12-13 20:27

Ei gal tid vi lever i,kor blir det for etterkommerene.