Vern drikkevannet i Grunnloven

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Vern drikkevannet i Grunnloven-oppropet.


Gjest

#226

2016-07-02 11:17

Vann er en menneskerett og må beskyttes fra å privatiseres.

Gjest

#227

2016-07-03 12:06

Vi vil ha friskt drikkevann her i Norge. Skulle vel ikke være nødvendig å øydelegge friske gode vannkilde her i landet som er rikelig med vann.

Gjest

#228

2016-07-03 13:47

Tilgang til vann UTEN profitt bør være en menneskerett.


Gjest

#229

2016-07-03 14:32

Klart vann er en folkerett. Jorda rundt. Nestle driver svindel og de og liknende må stoppes.

Gjest

#230

2016-07-04 20:41

Det er det viktigaste for våre barn og barnebarn å ha tilgang til rent vann. Det er det offentlige som skal ha politisk kontroll over vannet og ikke kommersielle krefter som skal tyne peng ut av folk for at de skal få vann.

Gjest

#231

2016-07-22 22:25

Vann er felleseie og viktigere enn noen andre naturressurser.

Gjest

#232

2016-07-23 13:39

Drikkevann skal være fritt for almenheten

Gjest

#233

2016-07-24 16:22

Fordi rettighetene til naturressursene her i landet tilhører det norske folk og ikke utenlandske investorer.

Gjest

#234

2016-07-24 16:35

Vil værne  vannet. Kan ikke leve uten. Nå er nok nok fra regjeringen.


Gjest

#235

2016-07-24 16:54

Fordi vi vanlige folk ikke bare kan sitte stille og se på dette

Gjest

#236

2016-07-24 17:34

Nestle'direktørens uttalelse: at drikkevann ikke er en menneskerett gjorde meg forbanna! Ser han tapte ansikt i USA nylig.

Gjest

#237

2016-07-24 18:04

Et bra opprop!

Gjest

#238

2016-07-24 18:09

AT jeg i det hele tatt mà signere pa denne saken, g jòr meg ufattelig trist. Hva skjer med norge? Er folk blitt sà passiv og hjernedòd at slike ting gàr folk hus forbi? Kan vi fà bort en sittende regjeringen fòr de sleger hele Norge til USA eller Kina?

Gjest

#239

2016-07-24 18:18

Vann har alltid vært noe alle har krav på gratis og skal fortsatt være det

Gjest

#240

2016-07-24 18:24

Drikkevannet er vårt felleseie. Slik skal det også være i framtida.

Gjest

#241

2016-07-24 18:44

Del

Gjest

#242

2016-07-24 19:22

Jeg begynner å bli overmettet av politiske og kommersielle krefter som iherdig jobber for å kommersialisere og selge ut offentlig eiendom og privatisere offentlige tjenester. Dette er folkets felles eiendom og skal ikke overlates til private interesser og deres profitt motiver.

Gjest

#243

2016-07-24 19:31

Fordi jeg er for offentlig eierskap til f.eks. vannressursene, og fordi jeg er mot amerikaniseringen av næringslivet generelt.

Gjest

#244

2016-07-24 19:51

Pga nestle sin politikk angående drikkevann,trenger ikkje det i Norge eller noenplass

Gjest

#245

2016-07-24 19:57

Vann er viktig for alle og skal IKKE eies av multiselskaper eller andre aktører.

Gjest

#246

2016-07-24 20:30

Drikkevatn er ikkje noko som skal eigast av private selskap eller private investorar. Drikkevatn tilhøyrer landet.

Gjest

#247

2016-07-24 20:54

Vannet tilhører oss alle, ikke de få som vil tjene sine milliarder på det..

Gjest

#248

2016-07-24 21:25

Enkelt, ferskvann er for alle i hele Norge.

Gjest

#249

2016-07-24 23:25

Drikkevann er en menneskerett og ikke en handelsvare!!

Gjest

#250

2016-07-24 23:59

Det blir store penger på å eksportere vann til verden. Da eksporterer de vann fra Norge til verden, og norske borgere må betale samme pris. Ved å grunnlovsfeste retten på vann til selvkost, unngår man at noen kan ta seg til rette. Veldig smart å grunnlovsfeste dette. Da kan vi slappe av...:-). Ps! Vann har allerede forårsaket krig, og det vil bli verre. Vårt vann må beskyttes i grunnloven, enig!