Vern drikkevannet i Grunnloven

 

Signer for å bidra til at kommersielle interesser ikke skal få profittere på drikkevann og infrastruktur!


Mektige krefter jobber iherdig med å kommersialisere drikkevannet. Våre politikere har bla. omdefinert be
grepet Selvkost, slik at man kan ta ut profitt på drikkevann og infrastruktur. Dette er et svik overfor landets borgere og viser at sentrale politikere prioriterer profitt og næringsinteresser fremfor en fornuftig forvaltning av vårt drikkevann.

Vi ønsker følgende tilføyelse til Grunnloven:

"Vann er en forutsetning for alt liv. Ingen kan klare seg uten vann. Vann er et fellesgode ingen kan eie. Ferskvann skal ikke tappes og utnyttes i kommersiell hensikt. Det står enhver innbygger fritt å benytte ferskvann til eget hushold. Vannforsyningsanlegg skal levere vann til selvkost."

Det foreslås at tilføyelsen kommer inn under §110, f.eks. som §110 d.

Vil du vite mer?

VANNBEVEGELSEN 10 ÅR! Et tilbakeblikk – og et blikk fremover

Ondskapens banalitet - kommersialisering av vannet

Bli medlem og/eller les mer om vannet på vår hjemmeside: Vannbevegelsen