Vern drikkevannet i Grunnloven

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Vern drikkevannet i Grunnloven-oppropet.


Gjest

#201

2016-03-07 09:06

Politikerne har gjort nok skade som det er. La vannet være ! Det er en ordre og ikke en anbefaling !!

Gjest

#202

2016-03-08 15:40

For våre etterkommeren skyld.

Gjest

#203

2016-03-09 11:10

Rent vann er en menneskerett og skal ikke komersialiseres!

Gjest

#204

2016-03-09 11:25

Drikkevann er en menneskerett som ikke skal kommersialiseres

Gjest

#205

2016-03-09 12:02

Adgang til rent drikkevann er en menneskerett som skal alle skal få til kostpris. Ingen skal profitere på noe vi alle trenger for å overleve.

Gjest

#206

2016-03-10 22:33

Når drikkevannet vårt ikke er vernet av grunnloven-er det gått riktig galt.

Gjest

#207

2016-03-13 16:49

Fordi det er viktig fir folket.

Gjest

#208

2016-03-16 07:58

Tillgang til vann er en menneskerett. Det verken skal eller kan privatiseres.

Gjest

#209

2016-03-17 20:30

Drikkevannet må vernes!

Gjest

#210

2016-04-15 22:40

Vannet tilhører folket, ikke store internasjonale korporasjoner!

Gjest

#211

2016-04-16 13:46

Pass på vannet! Før vi vet ordet av det kommer Nestlé og tar det!

Gjest

#212

2016-04-17 09:33

Vannforsyningen bør ikke kommersialiseres, av samme grunn som at helsetjenester og andre kommunale tjenester ikke bør kommersialiseres. Ingen forbruker tjener på at det åpnes for å ta ut profitt på grunnleggende nødvendigheter.

Gjest

#213

2016-04-17 19:01

Dette er viktig

Gjest

#214

2016-04-18 08:04

Vannet tilhører fellesskapet

Gjest

#215

2016-04-18 12:44

Våre etterkommere kommer til å leve i nød og fattigdom


Gjest

#216

2016-04-18 16:23

Vann, veg, helse, skole og renovasjon er for viktig for samfunnet til å privatiseres.

Gjest

#217

2016-04-18 21:40

Vann er en menneske og dyrerettighet. Vann er en rettighet for planter og alt som lever. La oss beholde det slik. 

Hvis vann kommersialiseres, hardnes livsvilkårene til.

Det holder at vi kjøper og selger mat, klær og bolig for å overleve.  


Gjest

#218

2016-04-19 16:38

Tilgang på vann er en forutsetning for liv og bør deles likt, uavhengig av økonomiske midler. Det mangler ikke på negative eksempler rundt om i verden der vannressursene er privatisert. Jeg ønsker ikke dette i Norge.


Gjest

#219

2016-04-20 00:06

Vann med kullsyre er en menneskerett. 


Gjest

#220

2016-04-27 20:51

For vern av drikkevannet i Grunnloven

Gjest

#221

2016-06-22 09:03

Vi valgte ikke politikerne for at de kan gjøre som de vil med våre ressurser.

Gjest

#222

2016-06-30 21:40

Dette er veldig viktig. Folk er ikke oppmerksomme på hvilke mektige kapitalkrefter som står bak og ønsker å privatisere vannet vi alltid har fått fra naturen.

Gjest

#223

2016-07-01 09:17

ingen skal eie rettigheter til naturresurser det er fellesskapets eiendom

Gjest

#224

2016-07-01 18:15

Ingen skal eie våre felles ressurser. Det tilhører fellesskapet. ....

Gjest

#225

2016-07-02 02:50

Ren luft og rent vann er en menneskerett - for hele kloden!