Vern drikkevannet i Grunnloven

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Vern drikkevannet i Grunnloven-oppropet.


Gjest

#126

2015-04-07 13:25

verden er korrupt

Gjest

#127

2015-04-16 18:56

Fordi det er farlige tider når det gjelder vann.
Når vann Baronene kjøper opp vann i hele verden, for å gjøre det om til profitt. Må vi si i fra, vårt vann kan bli salgsvare i resten av verden når vi legger til rette at våres vannverk blir langt ut for salg.
Rent vann kommer til å bli den viktigste handels varen om 10-20 år, da må vi ikke legge tilrette at store multi selskaper for innpass på det Norske markedet
Jan Erik K


Gjest

#128

2015-04-18 10:43

Vann er uten eierskap.

Gjest

#129

2015-04-18 12:18

Det er viktig at vi har et offentlig eierskap til vann.

Gjest

#130

2015-04-19 12:16

Drikkevann skal ikke kommersialiseres. Og myndighetene bør sørge for rent drikkevann til hele norges befolkning. Vannverk og renseanlegg må oppgraderes og det bør innvilges statlige midler for å gjennomføre dette. Ikke private interesser.

Gjest

#131

2015-04-30 20:06

Innlysende at vann ikke er en vare.

Gjest

#132

2015-05-05 00:25

Hvorfor skal det eneretten at noen skal selge vann???? Vann er en naturlig resurs som er naturlig alle manns eie.

Gjest

#133

2015-05-06 11:24

Snart er alt kommersialisert og gjort til handelsvare, galskapen må snus!

Gjest

#134

2015-09-08 01:05

Jeg signerer... Vann er en grunnleggende menneskerett...
På likefot med luft....

Gjest

#135

2015-10-29 18:49

Vann kan ikke privatiseres!!

Gjest

#136

2015-11-18 00:32

Det tas for gitt at tilgang på vann er en menneskerett og at vannet er underlagt felleseie. Med en herjende korporativisme fullstendig av hengslene i kontinental-Europa, er denne åpenbare og selvfølgelige rettigheten truet.

Gjest

#137

2015-11-18 00:36

Innlysende at feks Nestlé er på villspor i California mht tapping av vann. Ingen menneskerett med rent vann? Hvor tungt skal man lene seg på djevelen selv?

Gjest

#138

2015-11-18 00:43

Fordi jeg er imot at vann og andre offentlige tjenester skal privatiseres. Ingen skal kunne ta profitt på sånne ting. Jeg er i utgangspunktet imot all privatisering av offentlige tilbud. Det gjelder ikke bare vann. Jeg er også for at ikke noen strømleverandører bør være private. Kraftverkene er det fylkene og kommunene som må eie.

Gjest

#139

2015-11-18 01:42

Vann er en menneskerett som luften vi puster inn. Det kan ikke kommersialiseres og må forvaltes til nytte og gode for folk flest, og ikke være en profittmaskin for noen få utvalgte.

Gjest

#140

2015-11-18 15:33

JEG ØNSKER AT ALLE SKAL HA ADGANG TIL GRATIS VANN!

Denne meldingen er fjernet av forfatteren (Show details)

2015-11-19 02:35Gjest

#142

2015-11-19 02:40

Vann er en menneskerett, og skal ikke være eid av private selskaper.

Gjest

#143

2015-11-19 15:48

Vannet er vår viktigste ressurs. En ressurs vi må kontrollere til nasjonens beste.

Gjest

#144

2015-11-20 17:22

Dette er viktig for hele Norge og våre etterkommere!

Gjest

#145

2015-11-21 13:27

Med tanke på hva som har skjedd i California, så er dette kjempeviktig! Intet liv vil fungere uten vann!

Gjest

#146

2015-11-21 13:36

Rett og slett fordi vann er en folkerett!!

Gjest

#147

2015-11-21 19:43

Viktig! Drikkevannet må vernes!


Gjest

#148

2015-11-21 20:00

Jeg signerer fordi : Det må være en selvfølge at vannet vårt er et felleseie og et fellesgode og må ikke komme i hendene på kommersielle interesser. !!

Gjest

#149

2015-11-22 02:59

Kanskje ein kan profitere på å kommersialisere luft også?

Gjest

#150

2015-11-22 09:36

Viktig sak!