Vern drikkevannet i Grunnloven


Gjest

/ #9

2013-12-01 14:21

Det bør være en menneskerett å ha tilgang på rent drikkevann, da vann er roten til alt liv. Hjelp deg og meg med å fortsette å HA denne tilgangen, så vi slipper å søke om rett til å få kjøpe vannet våres fra eiere(oppkjøpere)av norkse vannkilder i f.eks. Iran, Spania, Tyrkia....