UAVHENGIG GRANSKNING AV NORGES MILITÆRE BIDRAG I LIBYA


Gjest

#1

2013-03-20 16:08

Viktig at fredsbevegelsen tar tak i denne uverdige bombingen. Stå på! Vennlig hilsen Karin Helvig

Gjest

#2

2013-03-20 16:39

Dette var et flott tiltak. Som det nå ligger an burde pådriverne vært stilt for domstolen i Haag.

Gjest

#3

2013-03-20 21:58

"Norges militæare "bidrag"" er et svært snilt uttrykk for Norges krigføring, man må hele tiden være på vakt mot å bli fanget av norske politikeres språk - og tenkemåter.

Gjest

#4

2013-03-21 00:27

Bombingen i Libya fortjener en gransking av flere grunner.Falsk begrunnelse,tvilsom beslutningsprosess og villedning av folket.I tillegg til gransking er det mulig en anmeldelse for overgrep vil være på sin plass.

Gjest

#5

2013-03-21 04:08

Var på Tilt og traff studenter fra Forsvaret som skrev master om tema, men det var ikke tid til å få vite mer. Nå skulle jeg likt å vist hva de fant

Gjest

#6

2013-03-21 09:07

Har vi en krigskultur i verden istedenfor en fredskultur? Hvile verden vil vi etterlater våre barn? De som tier, bare ønsker og ikke gjøre noe velger å ikke bruke de demokratiske muligheter vi har i Norge. Her kan vi alle GJØRE EN FORSKJELL Elizabeth Chapman

Gjest

#7

2013-03-22 14:01

Glimrende.

LA OSS ALLE SKRIVE UNDER !!!
Bjørg Berg

Gjest

#8

2013-04-05 22:04

Vi ble medpå å bombe et selvstendig land og drepte på tusenvis av sivile barn eldre uten at dt norske folket ble spurt.alle ansvarlige for en slikhandling må stillesfor krigsrett

Gjest

#9

2013-04-06 08:54

Svært viktig opprop. Signér og del.

Gjest

#10

2013-04-09 13:46

Jeg har skrevet flere inlegg om dette temaet på origo helt siden det norske angrepet på Libya var et faktum. Jeg har ikke hatt behov for å la andre åpne mine øyne for denne norske krigsforbrytelsen. Vårt land har allerede måttet betale for tildragelsen, og mer kommer. Vi har støttet opprørere som i dag nyter godt av å ha våpen og kapasitet til å bedrive terror også mot norske interesser.

Gjest

#11

2013-04-13 01:23

Tusen takk for Norges Fredsråds engasjement for internasjonal rettferdighet. Jeg støtter helhjertet tiltaket om å granske Norges deltagelse i Libya-krigen og også at de ansvarlige politikere anmeldes for krigsforbrytelser mot menneskeheten. Norge må lære av de grove feilene vi begikk ved å gå til angrep i Libya og de ansvarlige må stilles til ansvar for sine handlinger. Å tie i denne saken er intet alternativ. Noen ganger må vi reise oss opp og vise at vi ikke tåler så inderlig vel, den urett som ikke rammer oss selv. Spørsmålet om internasjonal rettferdighet handler ikke bare om vestlige lands rett til menneskeverd, men også land i den tredje verden sin rett til menneskerettigheter og beskyttelse fra vestlige demokratiers overgrep. Vedlagt min Aftenposten artikkel fra oktober, 2011:

NATOs overgrep i Libya. Aftenposten 27.10.2011

NATOs krigføring og bidrag til folkemordet i Libya er et av vår tids verste eksempler på Vestens overgrep. I en rettferdig verden ville de politisk ansvarlige bli stilt for domstolen i Haag for forbrytelser mot menneskeheten. For NATO har i vår levetid gått fra å være en transatlantisk forsvarsallianse til en maktpolitisk angrepsallianse mot svake stater der Vestens interesser er truet.
Huntington påpekte i sin bok The clash of civilizations? fra 1996 at fremtidens konflikter kom til å gå langs kulturelle skillelinjer, fordi sivilisasjonene ikke forstår hverandre. NATOs krigføring i Libya er et grotesk eksempel på dette. NATOs krigføring i Libya kan ses som et eksempel på dette. Huntington sier at vestlige lands dominans i FNs sikkerhetsråd har gjort at FN lenge har fungert som tjener for vestlige interesser, mens det dobbeltmoralsk presenteres som om det handler om verdenssamfunnets beste, demokrati og beskyttelse av sivile.
Man har skaffet seg legitimitet i FN til å angripe en stat basert på antagelser og forskutterte bevis, misbrukt FNs flyforbudsmandat og bombet Afrikas rikeste land sønder og sammen, bidratt til massemord på sivile, blandet seg inn i et lands indre anliggende ved ensidig å støtte den ene part og nå sist, støttet regimer som bryter enhver internasjonal regel for håndtering av krigsfanger. Hilary Clintons latter da hun hørte om Gadaffis død mens hun siterte Julius Caesar om sin egen rolle i saken, taler for seg selv. Tildelingen av Nobels fredspris til president Barack Obama, som har gitt USAs klarsignal til dette, fremstår som et betydelig feilgrep.
Huntington påpeker at i en global verden er den vestlige tanken om at Vestens verdier er universelle potensielt meget farlig. Den gir en kunstig legitimitet til å destabilisere nasjoner, bidra til krig og borgerkrig, noe som på sikt kan føre til Vestens eget fall. En annen statsviter, Robert Kagan påpeker vesten i det siste tiåret har ført en aggressiv og selvforherligende global politikk med det mål å forme en verden etter sine verdier, og har i denne prosessen har de tvunget andre til å bøye seg etter deres vilje på måter som var dømt til å fremprovosere et tilbakeslag. I en verden preget av ulike kulturelle, etniske og religiøse identiteter er det avgjørende at Vesten erkjenner at dens kultur og verdier er distinkt, men ikke universell. Den har råderett i den vestlige kultursfære, men ikke på alle andres territorium.

Den brutale lynsjingen av Moammar Gadaffi og hans sønn Muatassim bryter ethvert konsept om internasjonal rettferdighet, noe som ifølge CNN raskt har gitt Gadaffi martyrstatus i afrikanske og muslimske land, land som nå knapt våger å si et ord, hvilket ikke er underlig tatt i betraktning den nådeløshet Vesten har vist verden at vil ramme dem som sier dem imot. Og dette er demokratiets og menneskerettighetenes forkjempere? Det fremstår som utilgivelig kynisk når norske myndigheter krever at drapet ’undersøkes’ for å ’finne ut hva som skjedde’. Vi vet hva som skjedde – vi så videoen. En slik ’gransking’ kan mistenkes å ha som sitt virkelige mål å retusjere virkeligheten.
Alle er enige om at Gadaffi i likhet med vestlige ledere ikke var feilfri, han har blant annet fengslet meningsmotstandere uten lov og dom og håndtert opposisjonelle hardt, men han var også en sekulær modernisator. Dette utelates gjerne i vestlig presse, hvis ensidige mediedekning villeder vestlig opinion. Libya var før Vestens “humanitære bombing” Afrikas rikeste land med høyere levestandard enn Italia og Australia, gratis skole, helsevesen og rett til studiestipend i utlandet for menn og kvinner, arbeidsledighetstrygd og stønad på $ 50. 000 ved familieetablering. 82 % kan lese og skrive. Sosialisten Moammar Gadaffi har latt oljerikdommen komme befolkningen til gode, store statlige utenlandsfond skulle sikre fremtiden. I de siste årene har man tilpasset seg Vesten, nedbygget hæren og åpnet for vestlige investeringer.
I den grad Gadaffi var en tyrann, viser Vestens maktovergrep at tyrannen ble fjernet av en enda verre tyrann. For det er lenge siden professor Jacob L. Talmon viste hvor lett demokratier kan bli totalitære, der arrogante politiske eliter utøver et nådeløst gruppepress mot både media og befolkning. Med Vestens nåværende aggresjonsstrategi, bør man i ærlighetens navn i det minste fjerne slagordene om håp om fred i Midtøsten. Libya-krigen vil med all sannsynlighet medføre betydelig militær opprustning i land som ikke tilhører den vestlige allianse, et sterkt voksende hat i fattige land mot neo-kolonialismen og en demokratisk innføring av militant islamisme i regionen som samlet øker krigs- og terrorfaren betydelig i årene som kommer. Det kan vi takke oss selv for.

Mvh Hanne Nabintu Herland,
religionshistoriker og forfatter
www.hannenabintuherland.no


Gjest

#12

2013-04-13 05:49

Sosialistene og globalistene har mye å svare for også når det gjelder behandling av egen befolkning i dette landet.
Martin

#13 Les om landet vi ødela

2013-04-13 07:45

http://www.folkets.info - Folkets Info

Søk på "Gadaffi" eller "Libya" i søkefeltet.
Eneste nettavisen som forsøkte å fortelle sannheten om Libya mens volden ble utøvet?
Mediehusene bør også holdes direkte ansvarlige for folkemord for sin rolle som krigspropagandister.

Gjest

#14 Ja, flott tiltak.

2013-04-13 10:01

Politikerene våre fortjener absolutt all oppmerksomheten de kan få rundt denne saken. Det virket som om de hadde mange grunner til og gå inn i Libya, og ingen av dem var gode. Jeg så for øvrig flere paralleller i massemedias` virke rundt svineinfluensa hysteriet og den "fredsbevarende" operasjonen i Libya. Fulgte også folkets.info (over) før, under og etter det som skjedde i Libya, og kan skrive under på at informasjonen der bringer mer enn balanse i regnskapet hva massemedias dekning av saken angår.

Gjest

#15

2013-04-13 14:51

Dette var en grusom ting å gjøre som det norske folk overhodet ikke ville delta i , noe som ble avgjort av en mobiltelefon og dengang utenriksminister Støre , vi har ingen opposisjon i Norge , ßa alle var enige.
Advokat

#16 Vi må lære av dette!

2013-04-13 17:21

Vi må få en granskning av dette. Det må ikke være så enkelt å sette igang massiv bombing av en annen stat. Det startet med at noen Al Queda tilhengere i Benghazi som angrep en millitær forlegning som ble forsvart av Hæren og videre var det ingen bombing av sivilie og bruk av flyvåpen fra Ghadaffis side. Dette ble bevist i en Congress Hearing i USA i same periode. Videre gjorde normennene det som ikke Canadierne, USA og Svenskene etc. ikke ville. Vi gjorde flyforbudssone til flyvåpen for opprørerne. Vi tok side i en borgerkrig i strid med mandatet fra FN og Folkeretten. Opprørerne pumpet granater inn i byområder uten at de ble bombet av NATO og en haug med sivile ble drept... Skal ble morro å se om myndighetene tar Norges Fredsråd på alvor eller at slike overgrep bare gjelder andre stater.....

Gjest

#17

2013-04-13 23:18

Norge bombet ekstremistene til makten i Libya.

Gjest

#18

2013-04-14 11:09

Gransk millitær industrielle kompleks!
Advokat

#19 Stoltenberg, Støre og Faremo - blod på hendene

2013-04-14 13:17

Har satt meg inn i dette de siste dagene og før meg med den dokumentasjonen som foreligger, har faktisk Stoltenberg, Støre og Faremo uskyldig blod på hendene. Det ser for meg ut som Stoltenberg snudde i kalosjene i et møte i Frankrike hvor han gikk på limpinnen med Fransk og Britisk propaganda. Skal bli interessant å se om det blir granskning. Finnes det et besluttningsdokument for dette? I så fall er det full av feil. Dette ble startet på følelser eller feil grunnlag.

Gjest

#20

2013-04-15 10:27

Dette er en viktig sak for landets fremtid...

Gjest

#21

2013-05-05 19:06

Flott intiativ!

Gjest

#22

2013-05-12 09:46

!!!

Gjest

#23

2015-03-05 14:10

Viktig opprop, en uavhengig gransking er absolutt på sin plass. Dette var dessverre også en aksjon som gikk heller dårlig.

Gjest

#24

2015-03-05 15:48

Godt initiativ.

Gjest

#25

2015-03-05 15:55

Viktig å lære av feil