UAVHENGIG GRANSKNING AV NORGES MILITÆRE BIDRAG I LIBYA


Gjest

/ #2

2013-03-20 16:39

Dette var et flott tiltak. Som det nå ligger an burde pådriverne vært stilt for domstolen i Haag.