UAVHENGIG GRANSKNING AV NORGES MILITÆRE BIDRAG I LIBYA


Gjest

/ #25

2015-03-05 15:55

Viktig å lære av feil