UAVHENGIG GRANSKNING AV NORGES MILITÆRE BIDRAG I LIBYA


Gjest

/ #1

2013-03-20 16:08

Viktig at fredsbevegelsen tar tak i denne uverdige bombingen. Stå på! Vennlig hilsen Karin Helvig