UAVHENGIG GRANSKNING AV NORGES MILITÆRE BIDRAG I LIBYA


Gjest

/ #17

2013-04-13 23:18

Norge bombet ekstremistene til makten i Libya.