Stopp utbyggingen av Lunkelia på Sjusjøen (ny kampanje 2016)


Gjest

#51

2016-03-18 21:20

FY FY FY FY FY FY!


Gjest

#52

2016-03-19 13:45

Fordi jeg vil stoppe utbyggingen!

Gjest

#53

2016-03-19 13:48

Jeg leier hytte på åremål på Sjusjøen og synes det er et herlig rekreasjonsområde. Skal alt bygges igjen, forsvinner dette. Det kan vi ikke tillate.

Gjest

#54

2016-03-19 14:41

Den såkalte Lunkelia er et mye brukt friluftsområde for svært mange, både hyttefolk på Sjusjøen og Nordseter og skiløpere som går i området mellom Sjusjøen og Nordseter. Det er derfor uhyre viktig at området ikke bygges ned med hytter og adkomstveier. Stopp Pihls svært korttenkte utbyggingsprosjekt!

Gjest

#55

2016-03-19 16:48

Det planlagte hyttefeltet vil ødelegge det fine turterrenget.

Gjest

#56

2016-03-20 18:02

Har hytte der det legges vei.

Gjest

#57

2016-03-20 18:03

Bruker området mye på tur og trening.

Gjest

#58

2016-03-21 15:50

Er ivrig skiløper-ønsker ikke at løypene skal ødelegges av veier

Gjest

#59

2016-03-21 18:12

Vi ønsker å bevare fjellet som det er. Vi søker naturen og da skall det ikke være bebygget mitt i skiløypa. Bygg ut ned mot Mesnali, der er det naturlig bebyggelse - bevar fjellet for tillreisende naturelskere.

Gjest

#60

2016-03-21 18:17

Jag reser till fjällen för att njuta av skudåkningen på Sjusjöen. Senaste pren fpr man korsa mängder av vägar för att ta sig vidare i spåret. Nu kommer ännu flera vägar och stugor i naturen. Vi lämnar stan för naturen - behåll fjällen orörda!

Gjest

#61

2016-03-21 18:22

Living in London this is a wonderful recretment area that we kindly ask you to stay untouched.

BR
Paul Stone

Gjest

#62

2016-03-22 13:09

Veien vil ødelekke løyper

Gjest

#63

2016-03-22 14:47

Det ødelegger et flott naturområde og skiløyper!

Gjest

#64

2016-03-24 05:22

Utbyggingen deler opp et urørt område.
Det trengs løyper oppover lia, ikke vei langsetter.

Gjest

#65 Re:

2016-03-24 11:41

#43: -  

 Godt sagt 


Gjest

#66

2016-03-24 14:43

Dette er den viktigste det aller viktigste turområdet. Bilveier vil være en katastrofe

Gjest

#67

2016-03-24 14:50

Det beste turområdet på Sjusjøen får traffikerte veier og mister sin verdi som friluftsområde

Gjest

#68

2016-03-24 19:17

Utbygging i Lunkelia fremstår som unødvendig og med store konsekvenser i form av inngrep med infrastruktur og hyttebygging. Turmulighetene nær tregrensen må opprettholdes og bevares både sommer og vinter både i Lunkelia og i hele området fra Ljøsheim til Øyer.

Gjest

#69

2016-03-24 19:27

Vil bevare turmulighetene

Gjest

#70

2016-03-24 19:31

Vil beholde de gode turmulighetene nær tregrensen på Sjusjøen.

Gjest

#71

2016-03-24 19:36

Utbyggingen vil innebære store konsekvenser og begrense turmulighetene nær Sjusjøen

Gjest

#72

2016-03-24 19:45

Helt unødvendig inngrep i naturen da det er mange ledige hyttetomter ledige i nærområdet. Store inngrep i naturen med mangelfulle klargjøringer av konsekvensene. Ønsker at turopplevelsene nær tregrensen på Sjusjøen ikke skal forringes med utbygging av Lunkelia.

Gjest

#73

2016-03-24 20:24

Vi trenger å ta vare på den lille naturen som er igjen på Sjusjøen,den må vi gi til kommende generasjoner.
Dessuten ødelegger kryssende bilveier skituren. Dette har jeg smertelig erfart ved fjellkirka på Nordsetet.En snørik vinter for to år siden endte min skitur med to brudd i ryggen pga en vintetbrøyta bilvei som ikke var merka,dessuten hadde den ikke vært der før. Hytteeierne hadde bare tatt seg til rette.Dette ble bekreftet av teknisk etat i Lillehammer kommune.Det har nå kommet opp skilt ,men skiløypa er ødelagt.

Gjest

#74

2016-03-24 23:09

Det er en god sak! Jeg er opptatt av å ta vare på naturen og lokalmiljøet!

Gjest

#75 Re:

2016-03-24 23:16

#17: -  

 Veldig bra kommentar :-) Mvh Linda G.