Stopp utbyggingen av Lunkelia på Sjusjøen (ny kampanje 2016)


Gjest

#76 Re:

2016-03-24 23:19

#33: -  

 Tommel opp for innlegget :-) Linda G.


Gjest

#77 Re: Re:

2016-03-24 23:22

#65: - Re:  

 Helt enig! Linda G.


Gjest

#78

2016-03-25 13:50

Hyttetettheten er allerede for stor på Sjusjøen.
Mitt i et flott turterreng. Fint turområde blir ødelagt.
Turområder for fremtidige generasjoner ødelegges.
Områder hvor hyttene tar over råderetten. Du får ikke fritt
ferdselsområde. Har erfart å bli nektet ferdsel idag i områder med hytter. Dette fordi det ble hevdet at områdene var for folk som eide hyttene. Dyreferdsel, for eks. sauer, blir hindret. Dette må være noe som grunneierne legger vekt på ? Men de tenker vel bare penger.

Gjest

#79

2016-03-25 16:18

Eg signerte oppropet fordi eg meinar at vi må ta betre vare på naturen. Dessutan er dette spesielle området unikt i nærområdet for oss som bur i Oppland/Hedmark. Foortetting av hytteutbygging øydelegg både for dyr og menneske. Fred og ro treng vi alle!

Gjest

#80

2016-03-27 14:56

Yndet turområde, vinter som sommer som ikke bør utbygges

Gjest

#81

2016-03-29 07:02

Det er utrolig leit at Pihl kun tenker penger. Det er nok av tomter på sjusjøen slik at det bør være unødvendig å bygge ut dette området. At noen i kommunestyret som har eierinteresser i Pihl og stemmer i en slik sak kan da ikke være lov.

Gjest

#82

2016-03-29 09:41

Fordi Lunkefjell og Lunkelia befinner seg innenfor et område som er helt unikt som skiterreng og friluftsområde, og vi har faktisk et ansvar for å la også de kommende generasjoner ta del i denne naturrikdommen (og ikke bare den materialistiske penge- og eiendomsrikdommen)


Gjest

#83

2016-03-29 20:28

Fordi jeg mener det er tåpelig å legge en bilvei slik som de har planlagt

Gjest

#84

2016-03-30 18:07

Fordi det er med på å ødelegge det området Sjusjøen og Nordseter.