Stopp utbyggingen av Lunkelia på Sjusjøen (ny kampanje 2016)

Vi som har undertegnet dette oppropet er alle aktive brukere av Sjusjøen, og vi ber herved Pihl AS og Ringsaker kommune om å stoppe planleggingen av 60 hytter i lia nordøst for Heståsmyra opp mot Vesle Lunkefjell, kalt Lunkelia. Det planlagte prosjektet, uansett hvilket alternativ for veiadkomst som velges, vil gjøre stor og irreversibel skade på et av de flotteste og mest benyttede nærområdene på Sjusjøen. Vi mener at konsekvensene av en slik utbygging er langt større enn det som er beskrevet i kommuneplanen, som også ble vedtatt med minst mulig margin. Vi er ikke imot videre utvikling av Sjusjøen, men oppfordrer Ringsaker kommune til å velge andre og mer bærekraftige alternativer. Status per 11 mars 2016 er at Pihl er forsinket i sitt planforslag til detaljregulering, det er enda ikke levert til kommunen. Samtidig pågår det en omreguleringsprosess av eksisterende veier. Vi må holde ut og holde trykket oppe mot politikere i Ringsaker kommune.

Denne saken kan ta vinter og vår før den er vunnet, derfor lager vi et nytt opprop i år som erstatter oppropet fra 2015 med tittel «Stopp utbyggingen i lia nordøst for Heståsmyra opp mot Lunkefjell på Sjusjøen». Om du skrev under i 2015 så er det viktig at du her gjør det på nytt.