Stopp utbyggingen av Lunkelia på Sjusjøen (ny kampanje 2016)


Gjest

#26

2016-03-15 18:36

Fordi jeg er i mot at det skal bygges hytter i det fineste og mest brukte terrenget på Sjusjøen


Gjest

#27

2016-03-15 19:56

Dette er et av få områder som fortsatt ikke er utbygget - la det forbli slik

Gjest

#28

2016-03-15 20:04

Jeg ønsker å være med på å bremse den utviklingen som er i gang med at grådigheten til Phil gradvis ødelegger Sjusjøen.

Gjest

#29

2016-03-15 20:08

Jeg ønsker å stoppe Phil sine planer om utbygging av hyttefelt i Lunkelia.Dette er et område som ikke må belastes med hytter.

Gjest

#30

2016-03-15 20:46

Jeg er opptatt av vern av fjellet.

Gjest

#31

2016-03-15 20:52

Vi må ikke ødelegge vakkert fjellområde. Et område som i tillegg er til stor glede for svært mange.

Gjest

#32

2016-03-15 21:57

Jeg er sterkt uenige i å legge ut hyttetomter på den delen av Sjusjøen. La Lunkelia være urørt.

Gjest

#33

2016-03-16 17:15

Det opprører meg at verdifulle arealer i fjellet skal bygges ned. La oss få se fra blåne til blåne, uten at hyttebebyggelse kommer i veien så høyt opp, la oss få beholde de fine turstiene, skiløypene og lune plassene til å slå seg ned med matpakka og termosen eller for å steke pølser på bål. Lunkelia er et tureldorado for alle fra barn til eldre.

Gjest

#34

2016-03-16 20:42

Det er nok hytter på sjusjøen og dette området er et flott skiområde.

Gjest

#35

2016-03-16 20:46

Vi har hatt hytte på Sjusjøen siden 1955, og vi har i alle år brukt området til friluftsliv, særlig på ski om vinteren.

Gjest

#36

2016-03-16 20:50

Synes at utbyggingen er helt TRAGISK, i et så flott område som blir brukt av veldig mange ski og tur entusiaster, eneste lia som er ledig for frikjøring, grilling, aking mm.

Gjest

#37

2016-03-16 21:08

Fordi ikke alle er racere. Noen kjøper hytte på Sjusjøen fordi de vil ha en naturopplevelse. De skryter av å ha 35 mil med løyper, men rundløyper i hytte bebyggelse er ikke det samme.

Gjest

#38

2016-03-16 21:12

Jeg vil at fjellet skal være tigjengelig for alle som er glad I naturen og ikke bygge oppunder den grådighetskulturen som synes å regjere her.

Gjest

#39

2016-03-16 21:51

Et av de vakreste områder ved Sjusjøen. Det finnes rikelig med andre områder, lavere i terrenget, hvor det kan bygges hytter uten å spolere Sjusjøens nær-fjell


Gjest

#40

2016-03-16 22:09

Vi har hytte på Sjusjøen og går mye turer innover fjellet . Syntes ikke noe om at det skal bygges og lage vei den flotte naturen. Fjellheimen må få være I fred.

Gjest

#41

2016-03-17 05:48

Utbyggingen hindrer tilgangen til fjellet for hyttefolket på Sjusjøen.
Mvh
Tom Hagen
Småsetra 2734

Gjest

#42

2016-03-17 09:19

Fordi vi har hytte på Sjusjøen

Gjest

#43

2016-03-17 10:41

Heståsmyra- Lunkefjell et unikt natur og friluftsområde. Det har vært og er fortsatt et yndet utfartområde for familien, herunder barn og besteforeldre. Det er lett tilgjengelig for de som ikke makter lange turer videre innover fjellet.
Det må for all del ikke bebygges med hytter.

Gjest

#44

2016-03-17 11:06

Det er overbefolket allerede på Sjusjøen. Kommer seg ikke fram verken til fots eller bil. For ikke å snakke om skiløyper, - da skal en være sprek og gå laaaangt. Det er kø både sommer og vinter!

Gjest

#45

2016-03-17 19:19

Sjusjøen mister sin attraktivitet ved at Lunkelia eller øvrig område bygges ut mer.

Gjest

#46

2016-03-17 20:53

Viktig å bevare Lunkelia slik at også mine barnebarn får glede seg over området!

Gjest

#47 Re:

2016-03-18 06:51

#26: -  

 Ja det er jeg helt enig i. Flott natur blir jo helt ødelagt. 


Gjest

#48

2016-03-18 07:04

Fordi jeg er uenig med pihl .

Gjest

#49

2016-03-18 18:59

Sterk motstand mot at Pihl ikke tar hensyn til natur-opplevelser,
har ingen visjon for et kvalitativt godt Sjusjøen . De tenker kun penger for å kunne dele ut utbytte til sine aksjonærer (dvs bønder og politikere i Ringsaker Kommune)

Gjest

#50

2016-03-18 21:18

NOK ER NOK!! JEG FÅR SJOKK!