Stopp utbyggingen av Lunkelia på Sjusjøen (ny kampanje 2016)


Gjest

/ #72

2016-03-24 19:45

Helt unødvendig inngrep i naturen da det er mange ledige hyttetomter ledige i nærområdet. Store inngrep i naturen med mangelfulle klargjøringer av konsekvensene. Ønsker at turopplevelsene nær tregrensen på Sjusjøen ikke skal forringes med utbygging av Lunkelia.