Stopp utbyggingen i lia nordøst for Heståsmyra opp mot Lunkefjell på Sjusjøen


Gjest

#1

2015-03-04 13:35

Dette vil ødelegge for nåværende hyttebrukere på sjusjøen! Det er nok veier som skiløypene må krysse allerede.

Gjest

#2

2015-03-04 19:24

Ringsaker kommune og Pihl AS, besinn dere, ingen skam å snu!
R

#3 Hytteeiere

2015-03-04 21:49

Så utbygging er greit så lenge dere selv får hytte, men da får ingen andre lov å bygge? Hvordan tror dere at deres hytter ble til? Jo, noen hogde ned trær, anla veger og lagde infrastruktur i det som tidligere var nydelig natur. La nå noen andre få slippe til også, nå..

Hytteeier

#4 Re: Hytteeiere

2015-03-05 05:29

#3: R - Hytteeiere 

Det står jo temmelig klart i oppropsteksten at man ikke er mot videre utbygging på Sjusjøen, da. Det er valg av område dette dreier seg om. 

Hytteeier

#5 Re: Hytteeiere

2015-03-05 11:00

#3: R - Hytteeiere 

 Veldig mange hytteeiere i området ovenfor Øvre Vardeveg fikk forut for bygging forsikringer fra Pihl om at det ikke ville komme nye hytter mellom dem og friområdet ovenfor. Dette viste seg å være løgn, gang på gang. Men det tjente åpenbart hensikten, og Pihl er nå en pengemaskin.

Hvis det skal bli slik at det skal være en menneskerett for de med kapital å ha hytte på Sjusjøen, uansett hva slags naturverdier som bygges ned for å få det til, er vi på ville veger. Pihl er i sin fulle rett til å telle penger med skylapper, men kommunen burde tenkt litt større og også hensyntatt andre verdier. En årsak til at kommunen turer fram slik, er trolig at de færreste (og stadig lavere andel) av hytteeierne stemmer i Ringsaker kommune. Vi er derfor uten muligheter til, på demokratisk vis, å stille politikerne til ansvar.


Gjest

#6

2015-03-05 23:01

Markagrensen må være ABSOLUTT!
Ikke som på Sjusjøen hvor griske selskaper
som Phil AS og dets aksje-eiere bare har til hensikt å bli rikest mulig i kroner! Vi har for dårlige politikere som tillater at naturperler og viktige områder for veldig mange mennesker, slike som Heståsen, blir nedbygd og ødelagt. I tillegg kommer bygging av nye veier og større trafikk lenger og lenger inn i våre felles rekreasjonsområder!!!!! En tragedie for Sjusjøen spesiellt!!!!

Gjest

#7 Re: Hytteeiere

2015-03-11 15:13


Gjest

#8

2015-03-11 21:35

Jeg var en av de aller første som desverre, signerte (mer el mindre uvitende i 1988) avtale om ev utbygging i Hafjellområdet (i dag hyttefeltet Hafjell Panorama). I dag er jeg mer opplyst, bevist samt klar over kortsiktighet/ økonomisk vinning. Dette var feil. Unnalurere innen entrepenørskap, kommunen samt en lokal unnalurer tok mer el mindre all profitt. Dette synes godt den dag i dag! Mvh Arne H 97717077

Gjest

#9

2015-03-12 15:19

Pa dette omradet har mine barn laert aa ga pa tur - og jeg bruker anledningen nar jeg er paa Norgesbesoek.
Balansen mellom hyttebebyggelsen og villmark/snaufjell maa opprettholdes - Nordseter+Sjuesjoen er et av Norges fineste turomrader og lett tilgejngelig og sikker.
Ta vare paa det, vaer saa snill!

Gjest

#10

2015-03-12 15:19

Veldig bra initiativ!!!

Gjest

#11

2015-03-13 08:50

Vi flyttet i sin tid til Lillehammer mest pga av de unike friluftsforholdene, sommer som vinter, og var imponert over Sjusjøen som et stort vintersportsted enda kunne beholde sin sjarm og fantastiske natur og skimuligheter fremforalt, alle hyttene lå fint i terrenget uten av å gi inntrykk av hyttebyer. En kunne gå i km etter km uten å måtte ta av seg skiene! Dette har med årene endret seg, enkelte steder er det et evig mas med av og på ski, men noen steder har vært vrldignet fritt for denslags, Lunkefjellområdet, Gjestbodsåsen, Elgåsen mm. Men ting har endret seg, det er blitt tettbygd og etterhvert liknende Geilo, Beitostølen og slike utrivelige hyttebyer. Og nå skal altså den siste utposten til pers, foretagene, Pihl,og kommuner som bare tenker PENGER, vil nå ødelegge det unike Lunkefjell, og en flotte Fjelløypa som er det fineste som er der oppe. Jeg tror de gjør seg selve en bjørnetjeneste. Det er mange som meg som har valgt Sjusjøen på grunn av den sjarm og vakre naturen med et åpent og tilgjengelig landskap. Det kommer til å bli mange som nå kommer til å forlate Sjusjøen til forhold for andre områder. Stopp denne galskapen!
Sjusjøenentusiast

#12

2015-03-14 08:32

Er det virkelig mulig at dere (les Pihl) vil gjøre denne inngripen i dette vakre området av Sjusjøen? Om disse planene blir gjennomført vil en stor del av gleden ved å være på Sjusjøen, for mange med meg, bli borte. Selv har jeg vokst opp med hytte på Sjusjøen og har hatt gleden av å ferdes til fots og på ski, uten å gå gjennom byggefelt med hytter før jeg kommer på toppene. Heståsmyra ligger som et flott og urørt platå rett før vi kommer inn på fjellet. Her ser vi langt innover mot bla vakre Nevelfjell i bakgrunnen. Skråningen langs Trolløypa som jeg skjønner det skal bygges i, er et yndet akeområde for familier som tar en pust i bakken og spiser sin appelsin og kvikklunsj. 

På vei opp til Heståsmyra fra Birkebeinerløypa går vi i dag forbi et av "postkortbildene" fra Sjusjøen med den nostalgiske setra i midten, som etter min erfaring er et av de mest brukte traseene på vei mot fjellet. Her planlegges det å legge vei som hovedadkomst til Heståsmyra hvor det kan bygges opp mot 65 nye hytter. I tillegg er det planer om å etablere en bro et sted nedenfor setra, slik at biler og Birkebeinere ikke skal hindre hverandre. 

Hvis Sjusjøen skal bevare sitt rykte om Norges beste langrennssted, må vi også ta vare på de vakre områdene og ikke fylle opp naturen med veier og flere hytter i de beste friluftsområdene. Det er aldri for sent å snu, da en fortsettelse vil forringe Sjusjøens egenart som har gjort stedet så attraktivt. 


Gjest

#13

2015-03-16 02:18

Sjusjøen is a beautiful area that should be preserved as it is. People both locally and from all over the world should be able to enjoy this treasure without the concern of destroying the integrity of the nature that is offered. If the cabins are allowed to be built there, it will take away from the peacefulness one experiences while skiing or hiking. The question then becomes, when and where does the building end?

Gjest

#14

2015-03-16 07:55

Dette er et flott område og et av de få rundt Sjusjøen som er uberørt, ikke bygg hytter her!

Gjest

#15

2015-03-16 09:31

Jeg er av den oppfatning at det allerede nå er bygd for mange hytter på Sjusjøen. Området har mistet mye av rekreasjon friluftslivaspektet. Mye bilrafikk, eksos, og forsøpling. Reiser heller til Nordeseter. Har ikke hytte på fjellet.

Gjest

#16

2015-03-16 16:04

jeg signerte fordi jeg bruker dette område både sommer og vinter,og jeg synes det er helt forkastelig og bygge ut dette område. det fins andre områder som er bedre egnet til utbygging,og som vil gi mye mindre inngrep og sår i naturen. dette vet Phil godt selv også. håper fornuften seirer over pengene denne gang.

Gjest

#17 Re:

2015-03-16 16:05

#1: -  

 


Gjest

#18

2015-03-16 16:12

Jeg har hytte rett sør for det uberørte området og syns det skal bevares som det er.

Gjest

#19

2015-03-16 17:16

Det er et viktig rekreasjonsområde for hyttefolk og fastboende. Unødvendig å legge ut et hyttefelt, så tett opp mot snaufjellet. Berører også viktige stier og skiløyper.

Gjest

#20

2015-03-17 05:53

Vi må forsvare og bevare norsk natur for fremtidens generasjoner.

Gjest

#21

2015-03-17 08:01

Fordi det er bygget nok hytter i Sjusjøen området

Gjest

#22

2015-03-17 08:04

Nå får det snart være nok hytter i området rundt Sjusjøen, det må fortsatt være noe som ikke blir utbygd

Gjest

#23

2015-03-17 09:50

Leve naturen :) :)

Gjest

#24

2015-03-17 14:14

Store inngrep i naturomgivelsene - få eller alle hytter som står tomme og ubrukte ut på markedet.

Gjest

#25

2015-03-17 22:44

Viktig å bevare dette området