Stopp utbyggingen i lia nordøst for Heståsmyra opp mot Lunkefjell på Sjusjøen

Vi som har undertegnet dette oppropet er alle aktive brukere av Sjusjøen, og vi ber herved Pihl AS om å stoppe planleggingen av hyttefeltet i lia nordøst for Heståsmyra opp mot Lunkefjell, med i alt 60 hytter. Det planlagte prosjektet med veiadkomst vil gjøre stor og irreversibel skade på et av de flotteste og mest benyttede nærområdene på Sjusjøen. Vi mener at konsekvensene av en slik utbygging er langt større enn det som er beskrevet i kommuneplanen, som også ble vedtatt med minst mulig margin. Vi ønsker utvikling og videre vekst på Sjusjøen, men oppfordrer Pihl til å løse dette på andre og mer bærekraftige måter.