ULO - Uføres Landsorganisasjons kamp for uføres rettigheter

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra ULO - Uføres Landsorganisasjons kamp for uføres rettigheter-oppropet.


Gjest

#1

2015-01-21 20:59

Har fått tabelltrekk. Kommer mye dårligere ut når jeg har flere pensjoner. Må betale skatt av denne pensjonen som til biarb.giver.

Gjest

#2

2015-01-21 23:21

Det er på høy tid de uføre får bedre rettigheter å bedre levevilkår! Dagens uføre ordning er en skam!

Gjest

#3

2015-01-22 08:04

stå på dette er flått.

Gjest

#4

2015-01-22 10:47

Jeg har signert mot urettferdighet

Gjest

#5

2015-01-22 14:27

Viktig sak for alle som er hel eller delvis uføre!

Gjest

#6

2015-01-22 14:45

Flytter fra Norge. Orker ikke mer. Sykepleier på lav uføretrygd.

Gjest

#7

2015-01-22 16:40

Vi som er uføretrygdet vil ikke tie lenger. Vi er syke og kan ikke jobbe. Så om noen synes det høres fint ut så er det feil. Det er så kjedelig og alt av det sosiale livet går dukken. Anne

Gjest

#8

2015-01-22 17:12

Husk Jo flere signaturer dette oppropet får, dess mer oppmerksomhet vil det få fra media og beslutningstakere.
sitv

#9

2015-01-22 21:35

Har vært ung ufør i mange år. Før ble man akseptert at man var for syk til å jobbe. Men nå føler jeg meg mobbet. Mistrodd at man går hjemme og bare krever penger av NAV for jeg vil ikke jobbe.Føler at jeg fikk ung ufør bare i posten. Ingen vet hvor mye man måtte gjenom for å få trygd. Denne følelsen er ikke god å gå med. Pluss at de fra januar senket trygden..lite hadde man fra før, men mindre skulle det bli..


Gjest

#10

2015-01-23 01:50

Mister 6000kr pr år etter omleggingen av skattesystemet. Dette er tragisk! 

Har vel aldri følt meg så udugelig noen gang. Som ufør er man kun en "kvise på samfunnets rompe" 


Gjest

#11

2015-01-23 02:13

Synes alt er bare trist og leit,alle har vel rett til å ha det nogenlunde bra,har ikke bett om å komme i denne situasjonen jeg er i

Gjest

#12

2015-01-23 06:27

Altså, skal dette vere til noe hjelp. så er det jo viktig få så mange som mulig til skrive under her, syntes det er mange som klager, men få som skriver under her, så dere som har komentert, regner med at dere deler denne på profilen deres på fb og alle andre plasser dere er på..For skal vi bli hørt ,så må det jobbes med saken her


Gjest

#13

2015-01-23 08:07

Som ung ufør føler jeg at jeg er tilsidesatt i samfunnet. En verdig lønn slik at unge uføre kan klare seg alene burde vært et minstekrav i Norge. En ung ufør inntekt er langt under gjennomsnitts inntekt i norge, slik burde det ikke være. Matpriser, drivstoffpriser, strømpriser etc.. alt øker, men uføretrygden står "på stedet hvil" (på tross av den nye ordningen) Burde ikke uføre oppleve at deres trygd økes i lik grad som andre arbeidstagere? (man velger tross alt ikke å bli syk) Å miste 15-20 000 kr fordi en ny ordning skal innføres er uhørt.(mitt trekk i lønn)  Hvilke friske arbeidende mennesker ville godtatt at arbeidsgiver trakk dem så mye i lønn??
At hjelp som bostøtte, fratrekk i skatt barnetilegg etc blir fjernet fordi inntekt såkalt går opp er uhørt. Noe Må gjøres for de svakest i samfunnet.. de som er for syke til å kjempe selv. Godt de uføres landsforbunn tar tak i denne saken.. La ikke de svakeste i samfunnet lide mer enn det de gjør- hverdagen som syk er et helvete for alt for mange, og dårlig økonomi gjør det ikke noe bedre. (for.. skal en velge å kjøpe helsekost/tabletter- apotekvarer for å klare hverdagen litt bedre eller skal en velge å ikke fryse? Et umulig valg når smertene herjer i kroppen eller når en vet det finnes middler som gjør hverdagen bitte litt bedre- forskjellen kan bestå i å være sengeliggende, eller å fungere sånn "nogenlunde" i hverdagen)


Gjest

#14

2015-01-23 10:16

Vi som er uføre mister alle våre goder med denne nyordningen med at vi skal "behandles" som vanlig arbeidstakere. Vår inntekt er så redusert i forhold til hva ville tjent på en jobb, så vi MÅ HA NOEN EKSTRA GODER OG TILSKUDD FOR Å OVERLEVE PÅ TRYGD.
ULO- Uføres Landsorganisasjon

#15 Re:

2015-01-23 11:11

#12: -  Det er helt riktig, vi trenger at alle deler videre :-)

 


Gjest

#16

2015-01-23 12:58

Har arbeidet i /40 år og betalt skatt som også inneholder en stor prosent sykeandel. Mange uføre har hatt dobbelarbeid og en stressende jobb (som man liker god) men som man ikke greier å utføre lenger. Har man også arvelige gener, så kan løpet være kjørt. Da skal man altså stå med "lua i handa" og be om unnskyldning for at man har blitt uønsket syk. Samtidig ha vi fått sterkt redusert inntekt. Er det virkelig slik at regjeringen tror at dette er noe de uføre har ønsket seg?

Gjest

#17

2015-01-23 12:58

Den Nye uførereformen, er et svik og et hån mot uføre..
Viking

#18 Ang. skatt...

2015-01-23 18:17

Jeg er ikke en av de som kom dårligst ut av reformen, men med tabelltrekk så ville jeg tapt ca 1500,- netto på utbetalingene mine.

Jeg tok en tlf til skatteetaten og fikk snakke med en hyggelig dame der som anbefalte meg å gå over fra tabell til prosenttrekk.

Dette gjorde jeg selv på nett ved at jeg la inn 1,- på punkt 2.1.1 "Lønn, ferie-, syke-, dagpenger mv., overgangsstønad" og huket av på punkt 2.1.1.1 " Har du flere arbeidsgivere eller behov for prosentkort?" Dette gjør du selv på www.skatteetaten.no eller du kan ringe skatteetaten og få hjelp på tlf.

På den måten fikk jeg samme prosenttrekk på utbetalingen fra NAV og KLP og "Statens tyveri" gikk ned fra 1500.- til 500,- pr mnd.

Så, en kjapp tlf til en hyggelig dame hos skatteetaten gjorde at jeg får 12000,- mere å rutte med i året!


Gjest

#19

2015-01-23 18:43

Anbefaler alle uføre å signere dette oppropet.... Vil vil ha rettighetene tilbake, som denne regjeringen har fjernet

Gjest

#20

2015-01-23 19:14

Var på møte i går med mange trygda,,, og nav trygd... huttetu.....

Gjest

#21

2015-01-23 19:36

Håper at alle uføretrygdede skriver under på det.

Gjest

#22

2015-01-23 20:08

Takk for initiativ :)

Gjest

#23

2015-01-23 22:19

Styrte en udugelig og grådig regjering som ødelegger mennesker med vitende og vilje, mens de selv øker ytelsene.

Gjest

#24

2015-01-23 23:14

Dette er tragisk. Har tapt nesten 1200 kr pr.mnd ved denne nye ordningen.altså ca 14400,- pr år.

Gjest

#25

2015-01-24 12:26

Synes at det er feil at de skal trekke uføre 15 prosent når det ikke er på grunnlag av sivilstatus at en får trygd men fordi at en ikke kan jobbe i ett hektisk miljø som det et idag