ULO - Uføres Landsorganisasjons kamp for uføres rettigheter

 

Uføre opplever at deres menneskeverdi som gruppe blir stigmatisert og utsatt for usaklige holdninger og mistillit fra myndighetenes side.

Vi krever at uførereformen oppfyller den intensjon politikerne opprinnelig ga : Enklere og uten nettotap for den enkelte.

Når underskriftskampanjen er ferdig vil underskriftene samlet bli overlevert Arbeidsministeren og Helse og Sosialministeren.


Vi krever gjeninnføring av :

* Særfradrag for uførhet
* Redusert trygdeavgift 
* Skattebegrensing for de på minsteytelse
* Fradrag for store sykdomsutgifter for alle som har denne utgiften
* Fribeløp før trekk i trygd blir som før, 1 G
* Barnetillegget skal bestå uten endringer for å sikre barns trygghet og forutsigbarhet
* Bostøtte, den må snarest justeres i forhold til økt brutto trygd
* Justeringer av inntekstgrenser for SPK,KLP og andre uføre/pensjonsordninger
* Justeringer av inntektsgrenser må gjøres umiddelbart, også for husbanken, lånekassen, fri rettshjelp m.m.
* Gifte og samboende med minsteytelser skal ikke trekkes 15% av sin grunnpensjon . Det er ingen logikk i at de på            minsteytelser skal straffes for å være to. 
*Unge uføre får tilsynelatende et tillegg, slik det står i loven. Likevel sørger inntektsgrenser, skatt m.m. nå for at unge  uføre blir de med minst hele livet sitt.

Vi krever en trygg, solid og forutsigbar økonomisk plattform.

Er vi uføre fredløse, eller gjelder grunnloven for oss også? 
Grunnlovens § 98 sier : Alle er like for loven
Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.

VI GÅR SAMMEN FOR RETTEN TIL ET VERDIG LIV !

https://www.facebook.com/pages/Uf%C3%B8res-Landsorganisasjon-ULO/749929368415713?fref=ts


ULO-Uføres Landsorganisasjon    Kontakt personen bak underskriftskampanjen