Mest populære underskriftskampanjer i forrige måned

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Nei til motorvei i midtmarka friluftsområde

Vi sender inn fellesklage, underskriftskampanje, til fylket for vedtaket som Fjell Kommunestyre vedtok 12.12.2019. Vedtaket handler om å splitte opp et stort friluftsområde på over 26 kvadratkilometer, tilsvarende arealet av Oslos indre bykjerne, med en 4-feltsveg mellom Kolltveit og Ågotnes. Den inneholder store veikryss på Kolltveit og Ågotnes, samt tre bruer over vatn og vassdrag. Den ene broen er 40 meter høy. Strekninga har ei total lengde på 9,7 km. Hordaland fylkeskommune har tidligere mo

Laget: 2020-04-22

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 253 252
Forrige måned 83 82

Sørarnøy et luxusparadis hvor vi har lyst å bygge og bo.

Denne underskriftskampanjen er for å vise kommune og politikkere i Gildeskål at motivert ungdom ønsker å bo i kommunen, og at lokalbefolkningen syns det er bemerkelsesverdig at det er blitt så vanskelig for folk flest. Jeg mener kommunen bør og har et ansvar for å gjøre mer.  Sørarnøy er dessverre blitt atter en gang ei fraflyttings bygd. Det så svært lovende ut for litt siden. Skolen begynte å nærme seg tall rundt min egen oppvekst, samt det var såpass med små barn i barnehagen at det ble innvi

Laget: 2020-05-19

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 74 74
Forrige måned 71 71

Slett 5000kr grensen for utbetaling av kompensasjon

Kjære Erna Solberg. Nå når kompensasjonsordningen er lansert viser det seg tydelig at det faktisk er mange som ikke får kompensasjon for faste kostnader fordi de faller under 5000kr grensen. For små foretak er det sånn at de må holde kostnadene lave for å kunne leve av næringen sin. Her snakker vi som oftes om en person som jobber for seg selv, ikke en stor bedrift med hundrevis av ansatte og millioner i omsetning. En person som yter sine tjenester hver dag. Her kan ikke forventes millioner i om

Laget: 2020-04-18

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 71 71
Forrige måned 71 71

Vi som er FOR privat oppskytning av fyrverkeri landet over!

Hva er en nyttårsfeiring for dere uten privat oppskytning mellom 18:00 og 02:00? Hvorfor forby en utrolig lang tradisjon?.. viktigst av alt : Fyrverkeri kan ikke gå galt om alle forhåndsregler er tatt, regler og bruksanvisninger er fulgt! JEG OPPFORDER ALLE SOM ER FOR PRIVAT OPPSKYTNING AV FYRVERKERI TIL Å SIGNERE!

Laget: 2019-01-02

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 848 819
Forrige måned 68 68

Høyere grunnbemanning i Kristiansandsbarnehagene.

I flere barnehager er det bare nok personale noen timer om dagen. Det høres fint ut for oss foreldre at det finnes en bemanningsnorm, men hva hjelper det hvis den ikke er reel. Våre barn får ikke den omsorg og hjelp de har krav på gjennom hele dagen.  Barnehagepersonell får flere og flere oppgaver som går utover tiden de skal ha med barna. De må avbryte lek for de har for mange barn å passe på. Når to barn slår seg er det vanskelig å få trøstet begge fordi de må passe på flere barn om gangen. Ba

Laget: 2020-02-08

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 549 549
Forrige måned 66 66

Også de eldre med koronasykedom må få behandling på sykehus for koronasykdom

Støtt oppropet at eldre lettere skal få hjelp på sykehus når de bli alvorlig syke av Covid19-sykdomMange eldre med alvorlig koronasykdom blir nå ikke lagt inn på sykehus. Dette vil vi i denne aksjonen ha slutt på. Alle pasienter må få en individuell vurdering av kvalifiserte leger uavhengig av alder. Bli med oss og støtt dette oppropet.Det er mye ledig kapasitet på sykehusene nå! I Helsedirektoratets veileder for prioriteringer i forbindelse med koronaviruset anbefales det at beboere på sykehjem

Laget: 2020-04-21

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 303 300
Forrige måned 64 64

Bevar sykepleievitenskapen ved Universitetet i Oslo!

Universitetet i Oslo planlegger å legge ned tilbudet om masterprogram i sykepleie ved Det medisinske fakultet. I praksis innebærer dette at man legger ned det sykepleiefaglige miljøet ved UiO. På tross av at det planlagte masterprogrammet i Avansert klinisk allmennsykepleie fra politisk og faglig hold er vurdert som en særlig viktig ressurs innen framtidens kommunale helse- og omsorgstjenester, vurderer instituttledelsen å stoppe planlagt oppstart i 2021. Saken skal behandles i fakultetsstyret 1

Laget: 2020-03-26

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 256 249
Forrige måned 64 62

Nei til biler og bybane over Bryggen

Vi ønsker lage en underskriftskampanje for å vise politikerne hvor mange som er mot bybane og biler over Bryggen. Denne Unesco perlen må ikke fortsette å få mer trafikk over seg. Da kan Bergen miste en av sine viktigste kjennetegn og landemerker.  Vi ønsker å trekke frem føre var-prinsippet. Vi planlegger for flere generasjoner fremover, og med en prislapp i denne klassen vil ikke bybanetraséen bli lagt om med det første når den først er kommet på plass. Argumentet for at dette er reversibelt ho

Laget: 2019-09-14

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1758 1738
Forrige måned 59 59

NEI til akvakultur i Balsfjorden

Vi som signerer dette oppropet er motstandere av etablering av akvakulturanlegg i Balsfjorden. Vi ønsker en langsiktig forvaltning av Balsfjorden der man vektlegger naturmangfoldet, bærekraftig resursforvaltning og bosettning.

Laget: 2015-02-15

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 259 255
Forrige måned 50 50

Høringssvar - endring av skulekringsgrenser i Klepp kommune

Dette er et opprop mot rådmannens nye forslag om endring av skulekrinsen i forbindelse med bygging av Kleppeloen skule. Det ble først vedtatt at området som ligger øst for Boreringen ble flyttet til Kleppeloen skulekrins, men på grunn av feil i beregninger av elevantall har rådmannen nå sendt ut nytt forslag om at området rundt Storrvegen blir flyttet over til Kleppe skule. Vi ønsker at kommunestyret står fast på vedtaket om at området øst for Boreringen blir flyttet over til Kleppeloen skulekri

Laget: 2020-04-12

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 48 48
Forrige måned 48 48Facebook