NEI til vindkraft på Sieiddeduottar (Skarvberg) - LA VIDDA LEVE!

Fortum Nordkraft Vind DA planlegger et vindkraftanlegg, Skarvberg Vind, med 250 meter høye vindturbiner på Sieiddeduottar i Porsanger og et tilsvarende anlegg i Nordkapp kommune.

Dette er et betydelig naturinngrep. Størrelsen på planområdet for selve vindkraftverket er på ca. 50 km², hvor det blant annet planlegges å sette opp rundt 50 vindmøller og et 5 meter bredt veianlegg på rundt 30 km. Naturen i området vil endres totalt, og prosjektet vil også få katastrofale konsekvenser for reindrifta i Skuohtanjárga siida.

Kom­mu­ne­sty­ret skal be­hand­le sak om opp­start av plan­ar­beid – om­rå­de­re­gu­ler­ing Skarv­berg­et vind­kraft­verk, tors­dag 22. feb­ruar.
Den dagen vil Skuohtanjárga siida og Motvind Finnmark levere underskriftene fra denne kampanjen, for å vise politikerne i Porsanger at de vil møte massiv motstand om de går inn for å godkjenne prosjektet.

Skriv under og vis at du er imot en slik rasering av naturen!


Johan Isak Eira - Skuohtanjarga siida    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Johan Isak Eira - Skuohtanjarga siida fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...