Mest populære underskriftskampanjer dette året

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

HURTIGBÅT FRA ÅGOTNES TIL SENTRUM

Sotrasambandet blir stadig utsatt, køene er lange, og kollektivtrafikken står i samme kø som privatbilister og tungtransport. Vi ønsker at sjøveien skal tas i bruk! Hvorfor sitte halvannen time i kø fra Ågotnes til sentrum i rushtid når sjøveien får deg til jobb på 25 minutter? Signer oppropet om du er enig i at sjøveien er et alternativ som må prøves ut! Vi kan ikke godta at Skyss og Fylkeskommunen mener at det ikke er grunnlag for hurtigbåt. Vi som bor her vet at det er grunnlag! Nye Øygarden

Laget: 2019-11-24 Statistikk

Ingen 4. vaksine før alle har fått 1!

Folkeopprop til politikere og helsebyråkrater: Nei til 4. vaksine før alle har fått 1 Vi mener det er dypt urettferdig at de rike landene skal begynne med 4. vaksinedose for friske borgere før alle i verden har fått tilbud om én vaksinedose. Det er også det eneste fornuftige for vår egen del fordi vi må få has på pandemien sammen - ingen er trygge før alle er trygge.  Vi vil at politikerne våre gjør prioriteringer på denne bakgrunnen i det videre arbeidet mot pandemien. Vi trenger din støtte for

Laget: 2022-01-27 Statistikk

Redd Sbanken - Nei til DNB oppkjøp

DNB ønsker å kjøpe Sbanken. Vi er redde for at Norges beste bank blir ødelagt slik vi kjenner den. Vi er en gruppe engasjerte kunder som ønsker å gjøre alt vi kan for å forhindre at dette skjer. Les mer på folketsaksjon.no Ved å signere dette oppropet sier du deg enig i følgende: Jeg er glad i Sbanken slik den er nå, og vil ikke lengre være kunde dersom DNB blir eier.

Laget: 2021-04-19 Statistikk

Møkkerdeponi ved/i turveien på Gjerstad

Det er søkt om etablering av møkkerdeponi ved siden av turveien over til Skarsjøen. Turveien skal da brukes som tilkomstvei for å kjøre inn møkker til deponiet. Anlegget er på Gjerstadsiden like etter starten på den gamle Skarsjøen veien. Veien er tilrettelagt for rullestol. Alle i området er i mot tiltaket. Er DU mot tiltaket og at turveien skal tilgrises av møkker. Støtt oss med din underskrift.

Laget: 2022-08-07 Statistikk

Vi som ønsker at Norge skal sende flere våpen til Ukraina!

Ukraina er avhengige av våpenleveranser fra andre land! Hittil har Norge send 4.000 panservernraketter til en verdi av 60 millioner kroner. Sammenlignet med lille Estland, som har sendt våpen til en verdi av 1 milliard kroner, er dette ingenting. Nå må den Norske regjeringen slutte å vurdere! Det er tid for å handle! Regjeringen er tydeligvis ikke i stand til å ta egne avgjørelser her, så da starter vi en underskriftskampanje. Signer hvis du vil at Norge skal sende flere våpen til Ukraina!

Laget: 2022-04-19 Statistikk

Folkeavstemming for eller mot en oppløsning av Indre Østfold kommune

I desembermøtet for Indre Østfold kommunestyre ble det behandlet et brev fra kommunalminister Bjørn Arild Gram (Sp), hvor Indre Østfold var en av ni kommuner som fikk mulighet til å løse opp kommunen siden den hadde blitt tvagssammenslått i 2019. Folkets Stemme fremmet et forslag om en folkeavstemming slik at innbyggerne selv kunne avgjøre om de vil beholde eller oppløse storkommunen. En slik folkeavstemming burde vært avholdt i kommunene, Hobøl, Spyderg, Askim, Trøgstad og Eidsberg før kommunes

Laget: 2022-01-18 Statistikk

Oppgrader uteområdene på Espira Litlasund barnehage!

Barna på Torvastad fortjener et bedre uteområde i barnehagen sin. Espira må nå prioritere barna på Litlasund barnehage. Espira lovde foreldrene å oppgradere barnehagen i 2021/2022 - men dette har de ikke gjort. De ansatte som jobber i barnehagen gjør en flott jobb, men vi har nå kommet til en smertegrense for uteområdene tilknyttet barnehagen. Med så mange barn som går i denne barnehagen blir det uforsvarlig med så dårlige uteområder. Hvorfor nedprioriterer Espira barna på Torvastad? De flest

Laget: 2022-06-13 Statistikk

Forbud mot fyrverkeri i privat regi

Ved hvert årsskifte opplever vi lovløse tilstander ved oppskyting av fyrverkeri. Oppskyting begrenses ikke til tillatte tidsrom mellom 1800 og 0200, men pågår over flere dager. Husdyr så vel som ville dyr lever flere dager i redsel, og folk med erfaring fra krigssoner risikerer retraumatisering. Vi krever forbud mot all oppskyting av fyrverkeri i privat regi og ber om at hver kommune utarbeider en plan for felles markering av årsskiftet i minuttene rundt midnatt 31. desember.

Laget: 2016-12-31 Statistikk

Medpalestinere, sønner og døtre til vår store palestinske nasjon

OPPFORDRING TIL HANDLINGMedpalestinere, sønner og døtre til vår store palestinske nasjonDen sionistiske koloniale okkupasjonen i det historiske Palestina blir dypere gjennom intensiveringen av sionistiske bosettingsprosjekter, kontrollen av land ognaturressurser og likvideringen av de umistelige nasjonale rettighetene til vårt folk. Utryddelsen og fysisk likvidering mot vårt folk fortsetter, fra Jerusalem til Neqab ogandre områder med ubegrenset støtte fra den amerikanske administrasjonen.Den si

Laget: 2022-01-31 Statistikk

JA til tokjønnsmodellen - NEI til radikal kjønnsideologi

JA til tokjønnsmodellen NEI til radikal kjønnsideologi  - Et opprop til politikerne på Stortinget og til den norske befolkning om å stadfeste at det kun eksisterer to kjønn, mann og kvinne. Dette oppropet sier JA til to-kjønnsmodellen og NEI til at radikal kjønnsideologi skal implementeres i barnehager, skoler og i samfunnet som helhet. Våre barn og samfunnet for øvrig skal ikke måtte utsettes for den radikale politiske agendaen til Foreningen FRI ved helhetlig innføring av deres opplæringsopple

Laget: 2019-11-27 Statistikk