Nei til statens troféjakt på gaupe i Norge!

NEI TIL JAKT PÅ RØDLISTA ROVDYR!

Hjelp oss å få slutt på den skammelige jakta på gaupe i Norge!

SKRIV UNDER I DAG

ondrej_galskap.png

Gaupa er det eneste store kattedyret som lever vilt i Skandinavia, den er fredet siden 1992, den står oppført som sterkt truet på rødlista over utryddelsestruede arter i Norge, men hvert år gjennomføres det ordinær jakt på gaupe i statlig regi - såkalt kvotejakt. Hvert år dreper jegere 1/5 av gaupebestanden under kvotejakta, og noen titall gauper i skadefelling. Årlig blir enkelte gauper drept i feller, andre blir påkjørt av bil eller tog. Ulovlig jakt anslås å ta livet av mellom 30 og 60 individer av bestanden årlig.

Staten holder gaupa konstant på kanten av utryddelse. Stortinget har fastsatt et maksimumsmål på 65 årlige ynglinger av gaupe, som legitimerer det årlige blodbadet.

Det finnes ingen politisk vilje til å endre den prekære situasjonen for gaupa, snarere tvert imot! Flere kommuner tilbyr tusenvis av kroner i skuddpremie til gaupejegere, og statsforvaltere kappes om å gi dispensasjoner fra forbud mot skuterkjøring i naturreservat og bruk av løs på drevet halsende hund under gaupejakt. En jeger som skyter ei gaupe får beholde hele dyret til utstopping eller pelsplagg - og derfor mener vi i Aktivt Rovdyrvern at gaupejakt må anses å være ren troféjakt, organisert av den norske stat!

Aktivt Rovdyrvern (ARV) jobber for vern av kongeørn og de 4 store rovpattedyrene i Norge; bjørn, gaupe, jerv og ulv, og deres naturlige leveområder. Vårt mål er å sikre intakte økosystem i hele landet, og sunne og levedyktige bestander av rovdyr er nøkkelen. Besøk vår nettside for mer info https://aktivtrovdyrvern.no/

ARV vil ha stans i all jakt på rødlista rovdyr. Bestandsmål må være minimumsmål for å få rovdyrene UT AV RØDLISTA.

LA GAUPA LEVE!

 

 

 

 


Hege O'Wiidt, Aktivt Rovdyrvern    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Hege O'Wiidt, Aktivt Rovdyrvern vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...