Mest populære underskriftskampanjer i forrige måned

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Underskriftskampanje mot uetisk avl av familiedyr

Ærlig talt - nei til uetisk avl av familiedyr!   Til: Landbruks- og matdepartementet   Dyrebeskyttelsen Norge ønsker å stanse den uetiske avlen som skjer med tusenvis av familiedyr i Norge hvert år. Ifølge dyrevelferdsloven §25 er det ulovlig å bevisst avle frem individer med dårlig helse. Likevel skjer dette hver dag, ofte fordi vi mennesker stiller urealistiske krav til dyrets utseende. Dyrebeskyttelsen Norge ønsker med denne underskriftskampanjen å synliggjøre behovet for at Mattilsynet utar

Laget: 2018-09-13 Statistikk

BYTT VANN I SANDE SENTRUM !

BYTTE TIL BLINDEVANN I SANDE SENTRUM. Vannet i Sande sentrum er veldig dårlig, vi har fått mageproblemer Derfor har vi måttet kjøpe drikkevann i mange årn ! Sånn skal det IKKE være, vi betaler tross alt vannet til kommunen.   Del videre dersom du er enig.

Laget: 2021-07-04 Statistikk

Riv det gamle handelslaget på Varhaug nå!

Me ønsker med dette oppropet å vise at Varhaugsbuen ønsker at skallet av det gamle handelslaget, midt i Varhaug sentrum, blir revet.  Vi har forståelse for at det alltid er tre sider av samme sak, og respekt for at det er flere parter involvert. Samtidig som vi ber om at Varhaug sentrum sin fremtid står vi fokus.  Ønsker du også at det gamle handelslaget i sentrum av Varhaug skal rives? Signer her - så kanskje vi kan oppfordre til å finne en løsning, slik at rivingen kan fortsette! 

Laget: 2021-10-29 Statistikk

Redd Sbanken - Nei til DNB oppkjøp

DNB ønsker å kjøpe Sbanken. Vi er redde for at Norges beste bank blir ødelagt slik vi kjenner den. Vi er en gruppe engasjerte kunder som ønsker å gjøre alt vi kan for å forhindre at dette skjer. Les mer på folketsaksjon.no Ved å signere dette oppropet sier du deg enig i følgende: Jeg er glad i Sbanken slik den er nå, og vil ikke lengre være kunde dersom DNB blir eier.

Laget: 2021-04-19 Statistikk

VI VIL HA LIVENE VÅRE TILBAKE - JA TIL STAMCELLETRANSPLANTASJON I NORGE

JA TIL STAMCELLETRANSPLANTASJON I NORGE-VI VIL HA LIVENE VÅRE TILBAKE!  MS er en alvorlig nevrologisk sykdom som hemmer nervesystemet og påvirker hjernens evne til å sende og behandle beskjeder. Altså en kronisk sykdom som angriper sentralnervesystemet (hjerne og ryggmarg). I Norge har ca. 12 000 denne sykdommen, og hvert år får 400 mennesker MS i Norge. Barn kan også få det. Symptomer kan være lammelse, synstap, fatigue (tretthet), kraftløshet, nedsatt gange, depresjon, etc. Dette varierer fra

Laget: 2021-04-08 Statistikk

Få «blei» til å bli ett ord i norske ordbøker

Om du bruker "blei" i sammenhenger som dette: "Jeg blei henta klokka sju." eller"Vi blei sendt hjem tidligere i dag." Så signer for å være med å få "blei" til å være grammatisk riktig å skrive i Norge. ;)

Laget: 2021-10-28 Statistikk

Innspill til høring om kommunedelplan Kabelvåg: Ivareta adkomst til natur i nærmiljøet.

Jeg har forsøkt å belyse en side ved boligutbygging i Kabelvåg med håp om at erfaring fra gjennomførte prosjekt tas inn i fremtidige utbygginger. Teksten vil bli sendt til kommunen som et høringsinnspill fra undertegnede den 27 august. Dersom flere deler mitt synspunkt er det litt tid til å så signer oppropet.  Viser til kommunedelplan for Kabelvåg i sak 20/468 Vågan kommune. De siste årene har kartet i kommunedelplan for Kabelvåg fått flere innslag av gule felt (bebyggelse nåværende), og propor

Laget: 2021-08-25 Statistikk

Åpne for gjennomkjøring i Makrellsvingen

Signer for å vise din støtte til ønske om å åpne for gjennomkjøring og fri ferdsel i Makrellsvingen mot Magnar Isaksens vei. 

Laget: 2020-12-10 Statistikk

Gjenninnfør straffelovens paragraf 105 som forbyr politikere å lyve til sine velgere

Stortinget må snarest og uten tap av tid vedta å gjenninføre straffelovens gamle § 105. Paragrafen ble fjernet for 10 år siden, da den ble regnet som en sovende paragraf. Men den politiske retorikken fjerner seg mer og mer fra de realiteter som oppleves på grasrotnivå, bruken av PR konsulenter, politisk reklame og regelrett løgn fra politiske partier rundt viktige saker, gjør det viktig å innføre konsekvenser for de skyldige. Det kan ikke lenger være en politikerrett å lyve sine til sine oppdrag

Laget: 2017-12-22 Statistikk

Vi engelsklærere ønsker fritak fra eksamen i vg1 engelsk skoleåret 2021/2022 for minoritetsspråklige elever som mangler forkunnskaper i engelsk til å gi dem en bedre sjans å fullføre vgs.

Vi fire lektorer ønsker å komme med et konkret innspill til en midlertidig løsning for minoritetsspråklige elever som helt eller delvis mangler forkunnskaper i engelsk når de begynner på vgs. Hensikten med denne midlertidige løsningen er å forbedre elevenes muligheter til å fullføre videregående skole mens en ny, tilpasset læreplan i faget utarbeides. Dette forslaget kan bidra til oppfølgingsarbeidet med Fullføringsreformen.Vi har ingen tid å miste, og med den nye Fullføringsreformen synes vi de

Laget: 2021-08-20 Statistikk