Mest populære underskriftskampanjer i forrige måned

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Unngå nedleggelse av restaurant og matfag på Sandefjord videregående skole

Restaurant og matfag står i fare for å bli nedlagt ved Norges største videregående skole!  Tirsdag 20.oktober fikk flere av de yrkesfaglige tilbudene en trist beskjed fra Vestfold og Telemark Fylkeskommune. De har tatt frem sparekniven og nå står "Opplæring og folkehelse" for tur. Denne gangen går det ut over elevene på yrkesfag restaurant og matfag men også andre kunstneriske linjer musikk og design for å nevne et par andre. NOK EN GANG fjernes de kunstneriske og kreative fagene i vårt fylke !

Laget: 2020-10-21

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1268 1261
Forrige måned 102 100

Nei til fjerning av alter og alterring i Stavanger Domkirke!

Ønsker vi å bevare Stavanger Domkirkes historie og interiør slik vi kjenner det fra vår tid? Foreslåtte endringer i interiøret kan medføre at vi mister en verdifull del av vår lokalhistorie.Stavanger Domkirke har opp gjennom tidene vært utsatt for stadige inngrep i interiøret. Ved flere andledninger har man i ettertid beklaget inngrepene, som for eksempel etter Der Lippes periode i 1869 - Der Lippe fjernet størsteparten av kirkens interiør, og hadde generelt liten respekt for inventar av etter-m

Laget: 2020-12-18

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 269 266
Forrige måned 101 99

Me slår ring om Auklandshamn skule!

Ved å skrive under på dette oppropet vil me slå ring rundt skulen vår! Ein nærskule som levere gode resultat, har gode og engasjerte lærerar og fornøyde elevar i eit godt og trygt skulemiljø.  I tillegg til å vera ein god  og trygg skule for borna våre, er den eit midtpunkt og viktig møteplass for heile bygda.   Helsing Auklandshamn FAU Auklandshamn Bygdalag

Laget: 2020-12-16

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 231 231
Forrige måned 98 98

Statped er i ferd med å frarøve våre barn tilgang til tegnspråk – vil regjeringen tillate det?

Statped er i en stor endringsprosess, og vi frykter konsekvensene for døve / hørselshemmede tegnspråklige barn. Første skritt i omstillingen er at botilbudet i Statped avvikles fra 1.januar 2021. Elever som har rett til opplæring i og på tegnspråk kan reise til Oslo, Bergen eller Trondheim. Standardtilbudet har vært 6 uker, men har kunnet i noen få tilfeller forlenget inntil 12 uker i året for å få opplæring i en tegnspråklig arena. Mange har bodd på elevhjem og badet i tegnspråket døgnet rundt.

Laget: 2020-11-04

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 2448 2436
Forrige måned 88 88

#reddgiskekulturskule

Giske kommune ønsker å kutte i budsjettet til Giske Kulturskule. Det er lovpålagt å ha et kulturskoletilbud, men ikke spesifisert hva dette tilbudet skal inneholde. Dette vil da medføre at alt utenom dans og piano kuttes. 160 elever mister et verdifullt tilbud. Vi ønsker å sette fokus på dette.

Laget: 2020-11-13

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 571 567
Forrige måned 79 78

Krav om mer planleggingstid i kunst og håndverk-faget!

Kunst og håndverk er (sammen med kroppsøving) det faget som er "minst verdt" i ungdomsskolen. Det er hårreisende å tenke at de som har laget denne arbeidstidsavtalen mener det er mindre krevende å undervise i kunst og håndverk enn i for eksempel krle og andre fag. Bli med på å påvirke de som styrer og steller. Ta det opp i fagforeningen der du jobber. Be dem fremme det som en sak. Vis at du bryr deg om å skape kvalitet i faget!

Laget: 2020-08-06

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 824 822
Forrige måned 73 73

Alle arkitektorganisasjonene = ett forbund!

 Tiden er moden for å danne ett stort arkitektforbund for alle arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter! Vi må skape en endring og samarbeide for å kjempe for arkitekturens rammer. Vi trenger en større tyngde og posisjon i samfunnsdebatten! Vi må finne en modell som samler oss med en sterk identitet både i organisasjonslivet og i prosjektsammenheng. En paraplyorganisasjon kan løse dette ved at alle organisasjonene beholdes innenfor paraplyen, men utad fremstår som ett fagforbund. De

Laget: 2020-12-07

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 67 66
Forrige måned 67 66

Beholde solheim barnehage

Kommunen har nå valgt å skulle legge ned Solheim allerede fra August 2021 uten å ha noen plan for barna våre. Å sier derfor at det er kapasitet på Dokka...  Dem begrunner dette med at det er for store kostnader på avvik for at kommunen kan betale det. Dette uten å benytte seg av leiekontrakter der det står at Solheim vel tar bekostningen og arbeidet av det aller meste av vedlikehold og utbedringer..  Pluss at vi i foreldregrupper sitter på litt penger som vi kan bistå med fra foreldrekassa. Men

Laget: 2020-10-30

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 135 135
Forrige måned 67 67

Menn i kvinneidrett er juks!

Gi statsministeren, kulturministeren og Norges Idrettsforbund tydelig beskjed: Jenter og kvinner har rett til rettferdige vilkår i idrett! Norges idrettsforbund, NIF, behandler jenters rett til rettferdige vilkår i idrett som noe som kan tilsidesettes. Dette aksepterer vi ikke! Jenter og kvinner har rett til rettferdige vilkår i idrett, har rett til å kunne dusje og skifte treningstøy uten nærvær av hankjønn, og har rett til å kunne protestere mot urettferdige vilkår uten å bli anklaget

Laget: 2020-12-15

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 62 60
Forrige måned 59 57

La Hamretun barnehage leve! (Hamresanden, Kristiansand)

I budsjett for Kristiansand kommune for 2021 - 2024 , blir det lagt frem et forslag om nedleggelse av Hamretun barnehage på Hamresanden. Vi ønsker å beholde et kommunalt barnehagetilbud i nærmiljøet vårt,  der barna våre knytter vennskap med barna i nærmiljøet og barn de også skal gå på skole med. Hamretun er en liten, men vitkig barnehage for bygda. Vi mener at vi må beholde et kommunalt tilbud i bydelen vår. Vi ønsker oss en levende bydel med tilbud til alle, fra de aller minste til de eldste.

Laget: 2020-11-06

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 412 411
Forrige måned 59 59