Mest populære underskriftskampanjer i 2016 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2022) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Nei til avvikling av Mo i Rana by

Formannskapet i Rana har innstilt på å flytte alle ungdomskoleelevene ut av byen og til tettstedet Gruben. De har tidligere vedtatt å flytte videregåendeelevene fra sentrum til tettstedet Mjølan utenfor Mo sentrum. AP står i spissen og det er ikke ett levende sentrum som står i sentrum for denne beslutningen, ei heller økonomi. Her snakker vi om rått politisk spill hvor de som er hjemmehørende utenfor byen er med på å ødelegge byen vår. Tirsdag 14 juni skal dette avgjøres i kommunestyret og vi k

Laget: 2016-06-05 Statistikk

Nei til Lakseoppdrett utenfor Grytøya

NEI TIL LAKSEOPPDRETT UTRNFOR GRYTØYA

Laget: 2016-05-26 Statistikk

JA TIL OPPRETTHOLDELSE AV DAGENS SKOLESTRUKTUR I YTRE ARNA

Haugland skule og ungdomstrinnet ved Ytre Arna står i fare for å bli nedlagt. Vi vil beholde dagens skolestruktur og hindre politikerne som vil legge ned Haugland og ungdomstrinnet ved Ytre Arna barne-og ungdomsskole. Ved å samle inn mer enn 300 underskrifter tvinges politikerne til å se på saken på nytt. Dette må skje innen 15.juni 2016 da bystyret tar sin avgjørelse! Hjelp oss å stoppe politikerne fra å ødelegge bygden vår og splitte ungdomsmiljøet vårt!  

Laget: 2016-06-03 Statistikk

NY BEHANDLING AV PRIVATISERING AV ROSVEIEN I VÅLER

Kommunstyret i Våler har vedtatt at den 6 km lange Rosveien skal privatiseres!  Vedtaket medfører at oppsitterne nå får ansvar for vedlikehold og brøyting, samt at allmenheten ikke lenger, langs vei, får tilgang til vei til østre Vansjø.     Kommunestyretvedtaket er gjort på gale forutsetninger, idet det ikke var kjent at vedtaket ville medføre utestengelse for friluftslivet.     DNT Vansjø krever ny utredning, samt ny behandling av saken i kommunestyret!

Laget: 2016-01-07 Statistikk

La Alsvågmarka være misjonsfri!

Kristent Fellesskap har i anledning Bibelselskapets 200-årsjubileum dekorert lysløypa i Alsvåg med bibelsitater og en oppfordring til å ta Bibelen i bruk. Denne misjoneringen oppfattes støtende av mange og flere kjenner seg ekskludert fra et populært naturområde som er flittig brukt for å nyte skogens ro.  Alsvåg er en sammensatt bygd og slett ikke alle deler Kristent Felleskaps syn. Området rundt lysløypa er også hyppig besøkt av andre enn Alsvågværinger.  Vi ønsker ikke at naturopplevelsen ska

Laget: 2016-07-13 Statistikk

Vi som vil ha Gunnar Nerdrum ut av sin stilling for å forbedre vårt rettssystem

Vi som ikke ønsker mennesker som Gunnar Nerdrum i rettssystemet. Hans holdninger er uakseptable når det kommer til hva vi forventer av vår rettsstat og dens syn på medmenneskeliget og rettferdighet. Målet med denne underskriftskampanjen er at folk skal kunne vise protest mot mennesker i rettssystemet med uakseptable holdninger på en lovlig og ordentlig måte. At kampanjen får gjennomslag er kanskje tvilsomt, men hele poenget med dette er å få mennesker til stå opp mot holdninger som ikke hører hj

Laget: 2016-08-12 Statistikk

Nei til hundefritt sentrum

NB! Dette var dyreelskere.no sin aprilsnarr - saken ble publisert 1. april. I Juni vil et forslag bli tatt opp til høring på stortinget, i regi av regjeringen i samarbeid med Oslo bystyre. Forslaget går ut på å forby alle hunder i Oslo sentrum, innenfor Ring 1. Begrunnelsen for forslaget er at hudene skaper unødvendig mye støy for beboerne innenfor Ring 1, samt at de skitner til byen med avføring. "Etter at vi har fått gjort Oslo sentrum bilfritt, kommer dette som et naturlig steg to i prosesse

Laget: 2016-04-01 Statistikk

Norsk Kulturråd må støtte magasinet Bunad til videre drift

Norsk drakttradisjon er en viktig del av vårt lands rike historie. Vi nordmenn har en helt unik respekt for våre forfedres plagg, og bunad- og folkedrakttradisjonen i Norge står svært høyt i kurs. Bunad er et magasin av høy kvalitet, både med tanke på fremstilling og innhold. Det er også Norges og Nordens eneste spesialmagasin om bunader og folkedrakter. Målet med magasinet er å belyse arbeidet med forskning, rekonstruksjon og produksjon av bunader over hele landet. I dag melder ansvarlig redakt

Laget: 2016-11-25 Statistikk

Vi vil ha studiepoeng for praksis i lærerutdanninga!

Kunnskapsdepartementet har bestemt at lærer- og lektorstudenter ikke skal få studiepoeng for praksisen sin. Medisin-, journalist-, psykologi-, og tannlegestudentene får det. For mange av oss lærerstudenter ender det med at vi ikke kan fokusere ordentlig på praksisen, fordi vi må jobbe med de andre fagene i stedet for å forberede undervisning. Hvorfor skal det være forskjell på oss og de andre profesjonstudiene? Signer hvis du vil ha muligheten til å fokusere fullt og helt på praksisen så lenge d

Laget: 2016-11-21 Statistikk

Ja til etteradopsjonsarbeid og kompetansesenter for adopsjon!

Visste du at det finnes rundt 20 000 utenlandsadopterte fra 35 ulike land i Norge? Mange adopterte og adoptivfamilier opplever særegne og komplekse utfordringer i ulike faser av livet. Det gjelder både fysisk og psykisk helse som blant annet språk, sosial tilknytning og identitetsspørsmål. Adopterte og adoptivfamilier har ofte behov for hjelp når utfordringene blir for store. Bistand fra et hjelpeapparat med spesifikk kunnskap om adopsjon. Men 9 av 10 norske kommuner oppgir at de ikke har nok ko

Laget: 2016-07-03 Statistikk