Ja til Psykisk helse som fag på skolen

Det er ikke meningen at tenåringer og barn skal kjenne så mye på press og forventninger. Fra alle sider er det press, spesielt fra skolen. Hvorfor har du ikke gjort leksene? Hvorfor kommer du alltid for sent? Det er ingen gyldig grunn å svare med at man var sliten eller at det var vanskelig. Det burde bli tatt like mye hensyn til mental helse som fysisk helse. Hvis man har brukket benet, slipper man ikke gym da? Men jenta bakerst i klasserommet må fortsatt ha presentasjonen sin, til tross for at hun har sosial angst og alle i klassen mobber henne. Hvordan forventer systemet at elever skal ivareta karakterer, samt det sosiale, levere inn alle innleveringer og lekser, få nok søvn og i tillegg da ivareta den mentale helsen?

Psykisk helse bør bli et obligatorisk skolefag i grunnskolen, ungdomsskolen og videregående. Samfunnets unge trenger å lære hvordan kropp og sinn jobber sammen. De trenger å vite at man ikke er alene, og om hvilken hjelp man kan få. Spør man en tilfeldig elev i 8. Klasse om hva psykisk helse er, så er det ikke sikkert h*n kan svare på det. Det er på tide med opplysning og forebygging.


"psykisk helse som eget fag på skolen vil spare samfunnet for milliarder av kroner" Les her