Mest populære underskriftskampanjer i 2015 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Få John Kristoffer Larsgard ut av fengselet

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/usa/fengselsdoemt-nordmann-i-soeknad-ber-om-aa-bli-henrettet/a/23461936/

Laget: 2015-05-31 Statistikk

Eiksmarka senter - ja til senteret, men med lavere høyde

VI HAR FÅTT 486 HÅNDSKREVNE SIGNATURER OG MED DISSE HER UTGJØR DET 655! SKAL VI FORTSETTE Å JOBBE MED DENNE SAKEN, MÅ VI HA FLERE SIGNATURER. VI ØNSKER Å REDUSERE OMFANGET AV PLANLAGT EIKSMARKA SENTER (5 blokker med 5 etasjer/18 m høyde mot Niels Leuchs vei og Slettestien; og 4 etasjer/13 m mot barnehagene) FOR Å: SIKRE TILFREDSTILLENDE TRAFIKALE FORHOLD SIKRE SOLFORHOLD FOR BARNEHAGE, SKOLE OG UTEAREALER BEVARE OMRÅDETS SÆREGENHET VED Å HINDRE AT SENTERET BLIR DOMINERENDE   Vennligst skriv

Laget: 2015-03-23 Statistikk

NEI til økte bompenger i Haugalandspakken

nå er det på tide bilister på haugalandet setter foten ned og gjør det vi kan for og få stoppet forslaget om økte takster for bompenger i haugalndspakken. Er du imot denne økningen å legg igjen signaturen din her - så kan vi garantere at budskapet kommer frem til politikerene i regionen vår ( tok et kjapt regnestykke og det viser at dersom vi skal betale 22.5 kr per bompasering så blir det over 10 000kr i året bare for og komme seg til og fra jobb. Også kommer bompaseringer ved kjøring på fritid

Laget: 2013-11-27 Statistikk

Kroken barnehages fremtid!

Denne underskriftskampanjen er på vegne av Kroken Barnehages nærmiljø, som krever umiddelbar igangsettelse av utredning for bedringstiltak av barnehagen. Dette som en reaksjon på rådmannens budsjettforslag der det er satt av 500.000,- til å starte "prosjektering" så sent som i 2019. Vi ønsker fokus på at modulbygget der hverdagen til våre barn utspiller seg skulle være en midlertidig nødløsning - ikke en hvilepute for politikerene. Skriv under dette oppropet for å støtte vår sak!

Laget: 2015-12-01 Statistikk

Aksjonsgruppa for vern av Åsbieskogen og Biejordene

Dette er en politisk uavhengig aksjonsgruppe som jobber for å bevare Åsbieskogen og naturområdene rundt. Denne byskogen i Arendal, som opp mot 10.000 mennesker har som sin nærskog, trues nå av en eller flere mulige bilveier. Foreningen ble stiftet av et folkemøte i september 2014, og vil nå primært jobbe for å verne skogen mot veiplanene. Mener du at det er viktig å beholde dette friluftsområdet, signer dette oppropet! På vegne av nåværende og fremtidige brukere, Tusen takk!

Laget: 2015-01-11 Statistikk

BEVAR KRÅKSTAD BARNEHAGE AVD. BLÅVEISKROKEN!

BEVAR KRÅKSTAD BARNEHAGE AVD. BLÅVEISKROKEN! Rådmannen i Ski kommune har i budsjettet for 2016 foreslått og legge ned Kråkstad barnehage avd. Blåveiskroken. Blåveiskroken er den barnehagen i Ski kommune som er nærmest å være en friluftsbarnehage. Uten denne barnehagen vil barna i Ski kommune miste en unik mulighet til å kunne velge en barnehage med store fantastiske naturområder som de kan utfolde seg på. Med et generelt synkende aktivitetsnivå er det viktig at vi tilrettelegger for at barna ska

Laget: 2015-11-17 Statistikk

Nei til eiendomsskatt i Saltdal Kommune!

Signer dette opprop og du er med på å støtte opp mot forgubbing av Saltdal Kommune. Ved innføring av eiendomsskatt i tillegg til de økende kommunale avgifter blir det mindre attraktivt  å etablere seg i Saltdal Kommune.

Laget: 2014-11-28 Statistikk

Outlander til TV3!

Vi er mange fans i både Norge, Sverige og Danmark som ønsker den briljante og storslåtte tv-serien Outlander mer tilgjengelig for flere seere. Outlander er basert på bokserien med samme navn, skrevet av Diana Gabaldon. Bøkene er på bestselgerlistene over hele verden og har solgt over 25 millioner eksemplarer. Tv-serien er dessverre "gjemt bort" på kanaler som de færreste har. Dermed er serien en godt gjemt hemmelighet som mange ikke engang har hørt om. Tv-serien har blitt en suksess i bl.a. UK o

Laget: 2015-11-23 Statistikk

Nei til fjordkrysning via Jeløy

Statens vegvesen har fått i oppgave å vurdere ulike alternativer for bru eller tunnel over Oslofjorden, for eksempel fra Horten til Moss. En mulighet som de ser ut til å vurdere seriøst er altså om en bru med en firefelts motorvei fra Horten skal anløpe de vernede områdene på Jeløya i Moss. En firefelts motorvei inn i et område som er vernet er selvsagt helt uakseptabelt. To av fire mulige alternativer over Oslofjorden kan imidlertid like fullt komme inn over Jeløya, Statens vegvesen utelukker d

Laget: 2014-02-07 Statistikk

NEI til akvakultur i Balsfjorden

Vi som signerer dette oppropet er motstandere av etablering av akvakulturanlegg i Balsfjorden. Vi ønsker en langsiktig forvaltning av Balsfjorden der man vektlegger naturmangfoldet, bærekraftig resursforvaltning og bosettning.

Laget: 2015-02-15 Statistikk