Reis en statue av Cthulhu i Grimstad

For bare noen korte glimt siden var Grimstad en ledende havn i norsk skipsfart og verftsindustri. Byen sendte gods og mennesker til de fjerneste verdenshjørner og eksotiske havner. Inn kom gull, røkelse og rikdom. Grimstad var sannelig et godt sted å bo.

Men byens innbyggere ble hovmodige og vendte ryggen til havets sanne herre, og fremmede guders templer ble reist. Cthulhus straff senket seg over den nå så søvnige byen. Innavl, helgefyll, dårlig kommuneøkonomi og nedlagte leketøysforretninger ble den nye virkeligheten.

Dette må vi gjøre noe med! Vi må gjenreise troen på Cthulhu!

Målet med kampanjen er å få Grimstad kommune til å reise en 34 meter høy statue av Cthulhu på plassen forran det nedlagte postkontoret. Der kan innbyggerne få bære frem sine offergaver og tilbe slik det høver dem. La oss ikke lenger være slaver av vulgære turister, men ofre dem til Cthulhu!

Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn!