Mest populære underskriftskampanjer i 2015 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Bevar Kjeller flyplass

Vi ønsker å bevare Kjeller flyplass som en levende, kulturhistorisk flyplass.*Norges første flyplass. *En av verdens eldste, operative flyplasser. *Flyplassen har i dag et unikt småfly- og veteranflymiljø. *Kjeller er også et utdanningssenter for småfly- og trafikkflypiloter.Bli med og bevar Kjeller flyplass for framtiden! Enkelte politikere i Lillestrøm kommune (tidligere Skedsmo kommune) har i årevis omtalt området som indrefilet for utbygging. Nå ser innbyggere i Lillestrøm at de har mulighet

Laget: 2014-02-18 Statistikk

751Rud/Sandvika: Få tilbake de 3 holdeplassene!

Ruter la ned tre populære holdeplasser fra 16.august på lokal ruten 751 Rud. Argumentet er at det er for å spare tid. Vi er uenig i at dette er den beste løsningen både for brukerne, men også i forhold til å spare tid. Den aktuelle bussrutene inneholder 4 andre stoppesteder som også betjenes hyppig av andre bussruter (151, 753, 122) Å fjerne tre av disse stoppestedene (sykehusveien, vallerveien og evje) vil være mye mer tidsbesparende og vil ikke skape så mye bry for brukerne. Nedleggelsen av st

Laget: 2015-08-25 Statistikk

NEI TIL NEDLEGGELSE AV SAKSHEIM SKOLE!

Saksheim skole er foreslått lagt ned med virkning fra 1. august 2016. Nå må vi mobilisere alle krefter og gjøre alt vi kan for å bevare den flotte skolen vår. Signer oppropet og støtt oss i kampen for ei levende grend i Saksumdal! Saksheim skole er en god skole der barna får trygge rammer for læring. På Saksheim skole er det et unikt samhold der barna lærer i aldersblanda grupper. Det er et dyktig personale og et svært godt samarbeid med foreldre. Skolen bygger identitet og er selve hjertet i n

Laget: 2015-11-09 Statistikk

Vi vil beholde Bjørsetsaga som friområde

Bjørsetsaga ligger om lag 1,5 km vest for Molde sentrum, i bydelen Bjørset. I kommunedelplan for Molde By 2000-2010, ble tomta Bjørsetsaga enstemmig avsatt som friområde. Den ble likevel kjøpt av Planor i den hensikt å få omregulert tomta til bolig- og forretningsområde. Siden har den ligget som lagerplass for bygningsmaterialer og utstyr. Bjørset Vel har over lengre tid jobbet for å sikre Bjørsetsaga som friområde. Velforeningen har i nært samarbeid med kommunen jobbet med en detaljplan for Bjø

Laget: 2015-08-27 Statistikk

Videregående Steinerskole til Hurum!

Kjære elever, foresatte og støttespillere! Det arbeides målrettet og godt for å etablere en ny videregående steinerpedagogisk internatskole på Hurum fra høsten. Vi ønsker å bygge sten på sten, slik at det vi er med å skape, er en bærekraftig grønn virksomhet som mange vil ha glede av i årene som kommer. Vi vil snart lanserer innsamlings-dugnad, og håper så mange som mulig vil like, dele og donere! I mellomtiden trenger vi å holde initiativet varmt og framme i bevisstheten, vi trenger å stå samle

Laget: 2015-12-07 Statistikk

LAR protestaksjon

LAR-Protestaksjon fra brukerne og andre som ønsker å støtte oss   Jeg har nå fått nok av stigmatiseringen, sjikaneringen, mangel på respekt som LAR-bruker, total mangel på brukermedvirkning, en for stor og alvorlig innskrenking av frihetsgraden vår og en ellers stor grad av feilbehandling og misbruk av regelverk/retningslinje.  Dette vil jeg nå gjøre noe med, jeg har skrevet et brev/klage til helseministeren. Klagen kommer til å inneholde forskjellige områder av behandling, mangel på brukermedvi

Laget: 2014-12-13 Statistikk

Nei til bompenger rundt Tresfjorden.

Tresfjord Bygdalag mener det er feil å belaste lokaltrafikken rundt Tresfjorden med bomavgift. 

Laget: 2015-09-25 Statistikk

Nei til foreslåtte endringer i barnehageloven!

     Kunnskapsdepartementet har foreslått endringer i barnehageloven. Hvordan ser det i praksis ut for barn, foreldre og barnehageansatte hvis endringene blir vedtatt?   1. Det åpnes opp for massekartlegging og omfattende innhenting og lagring av persondata om enkeltbarn, både skriftlig og digitalt.   2. Det kreves ikke lenger samtykke fra foreldre for å ta i bruk systemer, verktøy og metoder som vil samle inn og lagre data om barnet ved f.eks kartlegging av barnets språk og utvikling.  "Et kr

Laget: 2014-11-29 Statistikk

Nei til valgsvik i Rauma kommune

 Dato: 01.10.15   Til Politikerne i Rauma kommune. Kommunevalget i Rauma 2015 tok en uventet vending dagen etter valget og utfallet viser til et svik ovenfor velgerne i Rauma. Det sendes nå inn en felles klage på valgresultatet til Rauma kommune. Velgerne som signerer føler seg svekket og ført bak lyset. Ikke minst at valget viser til mer som et spill mellom politikerne enn oss velgerne i Rauma. Det er et hån mot oss velgere. Rauma kommune har noen gode kjerneverdier: SAMARBEIDSVILLIG- EKTE OG R

Laget: 2015-10-01 Statistikk

Nei til flyplass på Fremo

Trondheim flyklubb og Fremo Næringspark jobber iherdig for å få til flyplass på Fremoplatået. Dette vil utgjøre en stor risiko for grunnvannskilden, som leverer førsteklasses drikkevann til Flå og Klæbu, legge beslag på verdifullt landbruksareal og store grusressurser, og vil forringe bomiljøet på platået og i bygda betraktelig. Signer oppropet Nei til flyplass på Fremo i dag!

Laget: 2015-01-14 Statistikk