Mest populære underskriftskampanjer i 2014 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Alliansen for bevaring av kystlandskapet Hvitsten - Son

Ved å signere på dette oppropet og oppgi din mailadresse blir du medlem av foreningen "Alliansen for bevaring av kystlandskapet Hvitsten - Son". Medlemsskapet er gratis og uten forpliktelser. For å stanse dette broprosjektet må vi vise at vi er mange! Så meld deg inn og vis din støtte. Spre gjerne en oppfordring til dine venner om å melde seg inn. Vi vil en gang i mellom informere om det pågående arbeide ved mailutsending til våre medlemmer. I tillegg kommer oppdateringer på facebooksiden: faceb

Laget: 2014-03-31 Statistikk

Nei til høyblokker i Paradis

Dette er en digital versjon av underskriftskampanjen mot høyblokker i Paradis. Vennligst ikke signer her om du allerede har signert på papirversjonen. Vi samler underskrifter mot bygging av høyblokker i Paradis, ref plan 2499P og Kommunedelplan 116K. Underskriftslistene vil bli lagt ved innsigelse mot reguleringsplan 2499P, som har høringsfrist 24/10/14. Info: I kommunedelplan 116K er det tidligere vedtatt at "maksimum byggehøyde skal normalt ikke overstige 5 etasjer. Byplanmessige eller arkitek

Laget: 2014-10-19 Statistikk

Ikke mer ut i det blå - sett dato for Manglerudtunnelen nå!

Oppropet krever følgende: - Statens vegvesen må få klarsignal om oppstart av tunnelen omgående og prosjekteringen må starte umiddelbart. Nok er nok, befolkningen i Oslo sørøst har ventet lenge nok!- T-bane utbygging mot Gjersrud - Stensrud må bygges før 5 000 - 10 000 boligenheter er ferdigstilt. Dette fordi Ring 3 ikke tåler ytterliggere belastning når kapasiteten allerede er sprengt.  Har du allerede signert på Tveita senter, Manglerud senter, Lambertseter senter eller Mortensrud sentersyd i s

Laget: 2014-10-16 Statistikk

NEI TIL LAKSEOPPDRETT I INDRE HARDANGERFJORD

Lingalaks as og Alsaker Fjordbruk as søkjer om tilgang til 15 lokaliteter for oppdrett av Laksefisk i Indre Hardangerfjord. Hardangerfjord Villfisklag er sterkt kritisk til å flytte oppdrettsaktiviteten innover i fjorden. Tilstanden for vill laks og sjøaure er alt svært alvorleg. Samtlige laksestammer er freda for fiske, det same gjeld historisk sterke sjøaurevassdrag, alt grunna belastninga med rømd laks og lakselus frå oppdrettsindustrien. Sei NEI TIL LAKSEOPPDRETT I INDRE HARDANGER - s

Laget: 2014-03-18 Statistikk

Bevar Skotfoss lokalsamfunn

Kommunalsjef for Oppvekst i Skien kommune, Grete Hjelten, ønsker å utrede hvorvidt det er lønnsomt å legge ned Skotfoss skole. Skotfoss skole og oppvekstsenter er så mye mer enn et sted elever får undervisning. Det er der mange av oss fra Skien har satt våre små ben første skoledag. Ingen andre lokalsamfunn enn oss, har et så urørt og trygt miljø som Skotfoss. Mye av dette er tettheten av alt i Skotfoss sentrum, med skole og torvet som klarre knutepunkt. Hvis Skotfoss skole legges ned vil sentru

Laget: 2014-10-27 Statistikk

veronicas og barnas rett til å være sammen

hei Jeg er rystet og lamslått. veronica søkte hjelp for å for å sjekke om eldste sønn hadde diagnose adhd og der startet marerittet for 2 år siden. Saken gikk videre og det ble startet en utredelse gjennom barnevernet og i fjor så fikk hun beskjed om at hun måtte flytte inn i et hjem for å utrede henne som mor, fordi hun selv er et barnevern barn så mente de at hun ikke var skikket til morsrollen. veronica fikk i fjor erstatning fra staten for sin oppvekst så en bedre rollefigur en de e hu og my

Laget: 2014-10-10 Statistikk

Et trygt liv for familien Abbasi

  Den sittende regjeringa fører en returpraksis der vi ser en sterk oppsving i utsending av barnefamilier som søker asyl i Norge[1].   Mange av disse sendes nå til Afghanistan, et land der 36% av den allerede økende befolkninga befinner seg under fattigdomsgrensa. UDI understreker i sin prasksisforeleggelse til regjeringa at uten et nettverk som er i stand og villig til å hjelpe dem som sendes til internflukt i Afghanistan, er det ikke forsvarlig å sende barnefamilier til landet. De utdyper: «d

Laget: 2014-12-18 Statistikk

Nei til innstramming i vilkårene for familiegjenforening i Norge

Nei til innstramming av retten til familieliv - Nei til innstramming i vilkårene for familiegjenforening i Norge. Vi protesterer mot at regjeringen vil innføre 24-årsgrense for familieetablering og å heve inntektskravet. Vi protesterer på disse to forslagene om å innføre en aldersgrense på 24 år for familieetablering, og vi protesterer mot at regjeringen vil øke inntektskravet for å få våre egne familier til Norge. Disse to forslagene vil være innstramminger i retten til familieliv. Regjeringen

Laget: 2014-09-09 Statistikk

Brian Deane i 08

Dette er for alle oss som synes det er feil av Sarpsborg 08 å gi slipp på Brian Deane som hovedtrener for klubben. Det virker som om man prøver å legge det frem som en "gjensidig avgjørelse" men man skal ikke lese mye mellom linjene for å se at Mr. Deane selv hadde fortsatt i klubben dersom han hadde fått det som han ville.Vi som skriver under her vil vise vår støtte til Brian Deane og utrykke vår skuffelse overfor styret i Sarpsborg 08.Underskriftene vil bli oversendt styret i Sarpsborg 08 som

Laget: 2014-08-14 Statistikk

Elvepromenaden

Synes det er på tide at utbyggerne i verdal blir satt på plass å ikke får gjort som de vil. Nå har stiklestad eiendom planer om å bygge nye "monster" leiligheter ved vår elvepromenad. Noe som vil ødelegge mye av den sjarmen som tillhører den gammle delen av øra. De tar friomerådet og ødelegger hagabakkan. Synes at det har blitt ødelakt nokk neddover der nå. La resten få være i fred! Underskriftenne blir levert på verdal kommune! Kommer det inn mer en 300 underskrifter er bystyret/kommunestyret

Laget: 2014-06-27 Statistikk

Ja til Fremo Flyplass i Melhus kommune

Underskriftskampanje til en sportsarena for småfly på Fremo ! I Melhus kommune.   Det arbeides iherdig for en felles arena i et aktuelt område for fly interesserte i Midt-Norge. Dette arbeidet har nå pågått i mer en 10 år, og må lykkes!   Se vår rapport;  https://drive.google.com/file/d/0B6qABnpnY8HoTmlEMXdRQUhNTkk/edit   Denne form for idrett har vært neglisjert av våre politikere i over 50 år, og mange fly interesserte ungdommer har mistet muligheten for en spennende utvikling til en moderne f

Laget: 2014-10-22 Statistikk

Behold Ambulansen i Lund

Folkens her må vi stå sammen! Ambulansen i Lund er vedtatt nedlagt. Dette kan ikke vi som innbyggere i kommunen godta. Vi ønsker for alles sikkerhet at ambulansen beholdes. Kan gjelde liv eller død...... Ambulansen har alltid vært vår trygghet i kommunen.   Skriv under og få venner og bekjente til å gjøre det samme.   Vi sender inn listene etterhvert til høyere hold.   Vi vil også høre med lokale butikker osv om vi kan legge ut underskriftsbøker der og....   Signer og del.....    

Laget: 2014-08-24 Statistikk

Nei til oppdrettsanlegg i Brandal

Salmar Organic har søkt om å etablere oppdrettsanlegg i Brandal, Hareid kommune. Anlegget vil, inkludert fortøyningar, okkupere området frå Brandal til Kvitneset. Dette er eit område på rundt to kilometer av ein fjord på rundt 4.9 kilometer. Dette vil medføre enorme konsekvensar både miljømessig og med tanke på at befolkninga i kommunen mister eit populært rekreasjonsområde både for tur- og fiske. Etter vår meining vil eit slikt monsteranlegg øydelegge heile Hareidssida av fjorden. Dei beste fis

Laget: 2014-02-13 Statistikk

Tilbudet for busspendlere Hønefoss-Oslo må forbedres nå!

  Til  Buskerud Fylkeskommune, Samferdselsutvalget/etaten   Prisen for å pendle med buss på strekningen Hønefoss- Oslo er vesentlig høyere enn tilsvarende reiser det er naturlig å sammenligne med. Samtidig er ekspressbussene på strekningen pålagt å opptre som lokalbusser på Buskeruddelen av strekningen. Nå må prisene justeres tilsvarende sammenlignbare strekninger samtidig som stoppmønsteret for ekspressbussene reduseres!   Hva er galt? Overpriset i forhold til tilsvarende strekninger i Buskerud

Laget: 2014-11-21 Statistikk

200 Kronersgrensen tollfri handel

200 Kr grensen for tollfri handel fra utlandet er ikke oppdatert på mange år. Dette er en underskriftkampanje for å øke denn grensen, det ser ut til at mange ønsker at den skal være på 1000 kr. Målet er kansje ikke så høyt, med tanke på at Norske butikker muligens vil tape noe på dette. Men 200 kr er for lavt.

Laget: 2014-04-11 Statistikk

Stopp raseringa av barnehagene våre!

Oslo bystyre har bestemt at syv barnehager skal konkurranseutsettes. Dette er en del av et prøveprosjekt hvor hensikten er å privatisere langt flere barnehager de nærmeste årene. Det er to måter å spare penger på i barnehager: Dårlig lønn og pensjon for de ansatte, og flere barn pr. ansatt. Flere forskere mener dette er dårlig utredet. Besparelsen vil være minimal. I stede vil kunkurranseutsettingen gå utover barna gjennom svekkede barnehager. Det vil bli færre voksne per barn, fordi bemanningsn

Laget: 2014-01-28 Statistikk

Hold bilene borte fra Gamle Bybro!

  Vi krever at politikerne vedtar å stenge brua for biltrafikk permanent! Gamle Bybro har vært stengt for biltrafikk en periode på grunn av store skader på bærende konstruksjon. Dette har bidratt til betydelig forbedring av sikkerhet og miljø på Bakklandet. Nå skal brua repareres og etter planen stå ferdig rundt nyttår. Vi kan risikere å få en situasjon på Bakklandet slik den var før brua ble stengt. Trafikk som dundrer gjennom bydelen, dårlig bo- og oppholdsmiljø og farlige trafikksituasjoner.

Laget: 2014-10-16 Statistikk

Bevar skogen på Romsås

Bevar skogen på Romsås Nei til utbygging innenfor markagrensa, Nei til utbygging av 100 meterskogen mellom senteret og Svarttjern, Nei til fortetting og ødeleggelse av bomiljø, Nei til økt trafikk og dårligere luftkvalitet. Dette er en underskriftskampanje startet for å stoppe all utbygging innenfor markagrensa på Romsås. Vi ønsker ikke at det skal bygges boligere i Romsås beste skogsområder. Følg oss på facebook for oppdatert info og diskusjon! Sidenavn: Bevar Skogen på Romsås  Adresse:https://

Laget: 2013-02-22 Statistikk

Behold biblioteket på Eiksmarka!

FAU på Eiksmarka ønsker å beholde biblioteket på Eiksmarka (Modell 1 i Bærum kommune sin biblioteksplan for 2014-2018). Vi oppfordrer alle - både barn, ungdom og voksne - til å gå innom Eiksmarka bibliotek og signere på den underskriftskampanjen som er lagt ut der i løpet av uke 2 2014. Å stikke innom viser jo at vi bruker biblioteket! For de som er forhindret fra å stikke innom bibioteket i denne uka, er dette en alternativ metode å støtte opp om vårt ønske om å beholde biblioteket på Eiksmarka

Laget: 2014-01-06 Statistikk

Fortsatt bydelsbasseng på Landås

Vi vil vise at bydelsbassenget på Landås er viktig! Fleire nærskular brukar bassenget til svømmeundervisning og mange lag og organisasjonar held kurs der både for babyar, barn og vaksne. Framtida til bassenget i Landåshallen har lenge vore usikker, då byråden for idrett ikkje har ville svare på kva han planlegg for Landåshallen. Sjå til dømes dette oppslaget i Bergensavisen av 11/09/14 http://www.ba.no/nyheter/article7577316.ece der han seier: "Landåshallen er tidligere foreslått revet og reist

Laget: 2014-10-26 Statistikk