Hold bilene borte fra Gamle Bybro!

 

Vi krever at politikerne vedtar å stenge brua for biltrafikk permanent!

Gamle Bybro har vært stengt for biltrafikk en periode på grunn av store skader på bærende konstruksjon. Dette har bidratt til betydelig forbedring av sikkerhet og miljø på Bakklandet.

Nå skal brua repareres og etter planen stå ferdig rundt nyttår. Vi kan risikere å få en situasjon på Bakklandet slik den var før brua ble stengt. Trafikk som dundrer gjennom bydelen, dårlig bo- og oppholdsmiljø og farlige trafikksituasjoner.

Vi vil at Gamle Bybro forblir forbeholdt fotgjengere og syklister. 

 

 

For oppdatering om hvor saken står og eventuelle aksjoner følg med på Bakklandet og Velforeningas sider: https://www.facebook.com/groups/bakkl/


Bakklandet og Lillegårdsbakken Velforening    Kontakt personen bak underskriftskampanjen