Tilbudet for busspendlere Hønefoss-Oslo må forbedres nå!

 

Til  Buskerud Fylkeskommune, Samferdselsutvalget/etaten

 

Prisen for å pendle med buss på strekningen Hønefoss- Oslo er vesentlig høyere enn tilsvarende reiser det er naturlig å sammenligne med. Samtidig er ekspressbussene på strekningen pålagt å opptre som lokalbusser på Buskeruddelen av strekningen.

Nå må prisene justeres tilsvarende sammenlignbare strekninger samtidig som stoppmønsteret for ekspressbussene reduseres!

 

Hva er galt?

  1. Overpriset i forhold til tilsvarende strekninger i Buskerud. Hvorfor aksepterer Buskerud Fylkeskommune ved samferdselsetat og utvalg at en kollektivreise fra Hønefoss til Oslo prises 50% høyere enn tilsvarende reise i nedre Buskerud?

 Samferdselsetaten fastslår i saksfremlegg til sak PS 16/14 at linje TE 4 drives med betydelig høyere kostnader enn tilsvarende i andre deler av fylket.

      2. Stoppmønster hvor såkalte ekspressbusser er pålagt (vedtak i samferdselsutvalget sak PS 16/14 og etter forslag fra      Frp) stopp på alle 25 holdeplasser i Buskerud. Da snakker vi ikke om Neslandet.

 

 

 

Hva er konsekvensene?

  1. Stadig flere finner privatbilløsninger vel så effektiv og vesentlig gunstigere, både med hensyn til pris og reisetid.
  2. Stadig redusert trafikkgrunnlag for bussen

 

 

Hva er løsningen?

  1. Tiltak for å rette opp prisskjevheter må iverksettes. Det finnes ingen fornuftige eller akseptable grunner til den forskjellsbehandling som Buskerud Fylkeskommune frem til nå har akseptert.

 

  • Samferdselsutvalgets pålegg om stopp på alle holdeplasser i Buskerud må omgjøres. Nettbuss eller annen konsesjonær oppfordres til å etablere reelle ekspressbusser.

 

  • Konkurranseutsett ruten dersom ikke Nettbuss er istand til å tilby «nedre buskerudpriser» og et effektivt stoppmønster.

 

Viktigst av alt, ikke bare utsett saker. GJØR NOE NÅ!

Støtt oppropet ved å signere og del det gjerne med flere!

 

Bjørn, Henning og Kjetil