Stopp raseringa av barnehagene våre!

Oslo bystyre har bestemt at syv barnehager skal konkurranseutsettes. Dette er en del av et prøveprosjekt hvor hensikten er å privatisere langt flere barnehager de nærmeste årene.

Det er to måter å spare penger på i barnehager: Dårlig lønn og pensjon for de ansatte, og flere barn pr. ansatt. Flere forskere mener dette er dårlig utredet. Besparelsen vil være minimal. I stede vil kunkurranseutsettingen gå utover barna gjennom svekkede barnehager.

  • Det vil bli færre voksne per barn, fordi bemanningsnormen (èn voksen per tre småbarn, og èn voksen per seks store) ikke skal gjelde de konkurranseutsatte barnehager
  • Allerede nå søker en stor andel av dyktige ansatte seg bort ifra de konkurranseutsatte barnehagene. Svært kompetente fagmiljøer ødelegges.
  • Pristaket i konkurransen er lavere enn i private barnehager generelt. De betyr mindre penger til barnehagene.
  • Arbeidet med integrering og språk står i fare når barnehagene i to av de mest flerkulturelle bydelene i Oslo svekkes. Der god bemanning trengs som mest vil kommunen gi minst tilskudd.
  • Kommunen skal i følge barnehageloven involvere foreldrene via samarbeidsutvalget i barnehagene. Dette har ikke skjedd.

Vi krever at prøveprosjektet med konkurranseutsetting og salg av barnehager stoppes, og at kommunen fortsatt tar ansvar for sine ansatte og, først og fremst, for barna.


Foreldregruppa mot konkurranseutsetting av barnehager    Kontakt personen bak underskriftskampanjen