Vi Krever at Terje Sørlie Skaug skal få behandling!

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Vi Krever at Terje Sørlie Skaug skal få behandling!-oppropet.


Gjest

#51

2016-06-21 06:03

For menneskeverdig behandling !

Gjest

#52

2016-06-21 06:03

Kutt ut byggingen av ny stor barneskole i Hakadal, la barna få lov til å gå på Hagen og Kirkeby skole hvor det er trygt og godt. Bruk eller pengene på de som trenger det bl.a. Terje Sørlie Skaug Det er grusomt og trist å høre at unge klare mennesker blir plassert på et sykehjem uten oppfølging av trening og omsorg.

Gjest

#53

2016-06-21 06:04

Må være helt grusomt å være fanget i sin egen kropp. Dette er noe som kan ramme hvem som helst. Håper Nittedal får opp øynene for menneskeverdet til Terje så han i det minste kan få en mulighet til å forbedre situasjonen sin og være far for sitt barn så langt det lar seg gjøre!

Gjest

#54

2016-06-21 06:13

Det er en selvfølge at unge må få en tilpasset behandling ifht sykehjem.

Gjest

#55

2016-06-21 06:15

Dette må Norge ha råd til!! Det er helt uverdig behandling å la en ung motivert mann svinne hen på denne måten.

Gjest

#56

2016-06-21 06:19

Når en av våre egne trenger pleie så skorter det på. Det er en rett vi har når vi betaler skatt. Vi må behandle mennesker med verdighet. Gi mennesker en sjanse til å bo hjemme, hvis det er mulig. Ikke la de bo på et gamle hjem eller lignende.

Gjest

#57

2016-06-21 06:20

Det er en skam at normenn blir stuvet bort,mens vi skal redde alle som bor utenfor Norges grenser og alle "nye landsmenn".

Gjest

#58

2016-06-21 06:24

For att jeg bryr meg om andre mennesker. Vi trenger et verdig helsevesen i Norge.Norge er et u-land når det jelder helse.

Gjest

#59

2016-06-21 06:25

ABSURD behandling av et medmenneske ! :-(
Denne sak burde få konsekvenser ! Dette viser at det finnes mennesker i Norge som skamme seg inn i sjelen !

Gjest

#60

2016-06-21 06:25

Selvfølgelig Han har rett til et verdig liv

Gjest

#61

2016-06-21 06:28

Dette er hjerteskskjærende og under all verdighet! Ønsker ham lykke til videre med all den trening han trenger.

Gjest

#62

2016-06-21 06:29

Fordi både Terje og alle andre som opplever å bli ramma av noe sånt, fortjener å få all den hjelp som kan gis for at de skal bli bedre, og kunne få et så verdigt liv som mulig.

Gjest

#63

2016-06-21 06:33

Skammelig behandling av Nittedal kommune.

Gjest

#64

2016-06-21 06:33

fordi jeg mener han ikke får det behandlingstilbudet han har krav på , alle bør få hjelp etter sykdom og skade så de får muligheten til å få ett mest mulig verdig liv

Gjest

#65

2016-06-21 06:35

Fordi Nittedal kommune ikke viser ansvar. Derfor må vi stå opp for Terje.

Gjest

#66

2016-06-21 06:36

Dette er en hårreisende underprioritering av en etnisk norsk ung mann.
En verre skjebne kan vi vel neppe forestille oss.
I tillegg får han ikke et minimum av hjelp for at han kan beholde et håp om å bli bedre. Noe han var på vei til å bli, før han mistet fysikalsk opptrening.

Gjest

#67

2016-06-21 06:38

Kan ikke behandle mennesker sånt!

Gjest

#68

2016-06-21 06:44

Fi mer ikke ord!!

Gjest

#69

2016-06-21 06:45

Gamlehjem er bra for di gamle, yngre mennesker bør bli tilbudt ett opplegg som passer for dem, og personlig tillpasset for BRUKEREN og IKKE kommunens økonomi

Gjest

#70

2016-06-21 06:46

Hvordan i all verden er det vi behandler menesker?
Dette kan vi som innbyggere i kommunen ikke godta.

Stå på Terje!

Gjest

#71

2016-06-21 06:47

Helt umenneskelig å la en mann sitte slik etter alvorlig sykdom

Gjest

#72

2016-06-21 06:48

Signerte fordi jeg syns Terje fortjener den hjelpen han trenger for at han og datteren hans kan ha det fint sammen og fordi det er kvalmt at det landet vi bor i er så giddalause og egoistisk!

Gjest

#73

2016-06-21 06:51

Medmenneskelighet

Gjest

#74

2016-06-21 06:56

vi bor i Norge, å han har krav på behandling, han har krav på et verdig liv. Ikke bli stuet vekk på et gamlehjem å ikke få behandling. Blir flau av måten han blir behandlet på.

Gjest

#75

2016-06-21 06:56

Gutten fortjener all den hjelpen han kan få. Ingen skal behandles slik pga skakkkjørt kommune økonomi