Vi Krever at Terje Sørlie Skaug skal få behandling!

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Vi Krever at Terje Sørlie Skaug skal få behandling!-oppropet.


Gjest

#126

2016-06-21 08:47

Må da gå an å hjelpe ? Er ikke det hans rettighet ??

Gjest

#127

2016-06-21 08:48

Skammelig at man behandler mennesker på denne måten!

Gjest

#128

2016-06-21 08:51

Fordi dette burde være uhørt i dette rike landet vårt. Alle har rett på riktig behandling og oppfølging, man plasserer da ikke unge mennesker på sykehjem sammen med de eldre. Er selv spesialsykepleier og vet hvor mye økonomien styrer helse Norge , det er en skam

Gjest

#129

2016-06-21 08:51

Han må få den behandlingen han har krav på. Ved hjerneblødning er det mye.

Gjest

#130

2016-06-21 08:53

Det er en stor skam at vi i Norge ikke har "råd" til å gi pasienter en fullverdig behandling.

Gjest

#131

2016-06-21 08:54

Dette er totalt forkastelig av Nittedal kommune. Nå må noen ta tak i denne situasjonen umiddelbart!


Gjest

#132

2016-06-21 08:55

Det er en SKAM at unge mennesker blir satt på gamlehjem uten mulighet til opptrening, oppfølging etc. Terje kan sikkert få ett mye bedre liv om han får den hjelpen han faktisk har krav på!!

Gjest

#133

2016-06-21 08:57

Rettferdighet skyld

Gjest

#134 Re:

2016-06-21 09:00

#51: -  

 Denne saken bør sendes inn som klagesak til Pasientombudet i Akershus. Og videre til Fylkrslegen. Jeg har har hjerneslag og får mine rettigheter i min kommune. 

Ved hans diagnose har han rett på gratis Fysioterapaut. Han har krav på å bli sendt til Sunnås for opptrening.

dette er Nittedal kommune forpliktet til å følge opp.


Gjest

#135

2016-06-21 09:00

for at dette er en stor skam !!!!!!

Gjest

#136

2016-06-21 09:03

Fordi at jeg mener at Norge først og fremst skal ta vare på sine egne som trenger hjelp og støtte. Norge kan ikke ta seg av alle som trenger hjelp ute i verden så de pengene de pøser ut og tor de hjelper , er bare bortkastet... og de flyktningene de tar inn burde ha vært behovsprøvd.... tror det er fåtallet som virkelig trenger hjelp av dem som kommer, de som kommer er rikfolk som skal søke lykken og bli enda rikere..... de fattige og trengende har ikke råd til å reise..Norge er et latterlig land som drives av molboere...

Gjest

#137

2016-06-21 09:07

Vi skal ta vare på våre egne. Penger er jo aldri no tema når det kommer til "visse"andre ting.

Gjest

#138

2016-06-21 09:13

Det er uverdig og helt forferdelig at dere ikke gir Terje behandling og opptreningen han trenger for å kunne få muligheten til en bedre livskvalitet. Nittedal kommune, SKAM DERE. Kan ikke bare gjemme noen bort på gamlehjem og tro at dere har gjort jobben deres. Så godt å se at noen kjemper for deg Terje og setter ned foten. NOK er NOK. STÅ PÅ

Gjest

#139

2016-06-21 09:14

Alle mennesker har rett til den pleie de trenger og et ung gutt skulle ikke behøve å bo på et sykehjem med syke eldre mennesker.

Gjest

#140

2016-06-21 09:15

Denne mannen mener jeg har rett på tilrettelagt bolig med eget team av pleiepersonell, pers.assistent og opptrening/behandlign for å optimalisere bedringen hans ut ifra hans potensiale! Les pasientrettighetsloven! Jeg nevner individuell plan som alle med omfattende behov har KRAV på! En plan som skal involvere tverrfaglig team i planleggingen og målsettingen i behandlingen!! Jeg håper dette oppropet fører til gode resultater for denne unge mannen! Det er skammelig at Nittedal kommune ikke klarer å hoste opp noe bedre enn en sykehjemsplass! Det er rett og slett uverdig...


Gjest

#141

2016-06-21 09:17

En ung mann på 34 år sitter på et sykehjem etter hjerneblødning, og han før ikke den hjelpen han trenger. Dette kan Nittedal kommune gjøre mye bedre. Vis vilje !!!!!!

Gjest

#142

2016-06-21 09:21

Jeg syns det er viktig at hvert menneske får den hjelpen de har rett på! Dette er en mann som kanskje kan trene seg til å bli bedre! Da er det viktig at han får den hjelpen. Slik at han kan få en bedre hverdag og en lysere fremtid

Gjest

#143

2016-06-21 09:22

La gutten gå et liv!!

Gjest

#144

2016-06-21 09:24

Vi kan ikke tolerere grove krenkelser av menneskerett.

Gjest

#145

2016-06-21 09:24

Fordi unge folk som har blitt rammet av sykdom fortjener ikke å få plass på gamlehjem! De trenger å få all opptrening og annen tilrettelagt hjelp som trengs. Slik at familien fortsatt kan være samlet og at framgangen kommer raskere! Kanskje bli tilnærmet frisk og kunne jobbe litt igjen. Det må være sosialt lønnsomt?

Gjest

#146

2016-06-21 09:28

Signerte fordi det er skammelig....ikke mer å diskutere!

Gjest

#147

2016-06-21 09:38

Fordi han har rett på behandling . Det burde vært naturlig at han fikk hjelpen har trengte

Gjest

#148

2016-06-21 09:38

Alle har rett på medisinsk behandling i dette landet! Dette er en skam!

Gjest

#149

2016-06-21 09:39

Fordi helse og velferd i Norge må prioriteres! Det er uten tvil midler som kunne vært brukt bedre i Norge, og ikke minst så har Nittedal kommune midler til å hjelpe Terje med fysioterap. Han og hans familie har også tilbudt seg og betal seg, men har fått "nei"!????

Gjest

#150

2016-06-21 09:41

Jeg synes det er helt umenneskelig at han skal bo på gamlehjem. Bare 34 år. Han burde få fysioterapi og trening. Det er en skam for rike Norge.