Vi Krever at Terje Sørlie Skaug skal få behandling!

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Vi Krever at Terje Sørlie Skaug skal få behandling!-oppropet.


Gjest

#226

2016-06-21 12:54

Jeg signerte dette oppropet fordi denne personen har krav på behandling fra stat og kommune.

Gjest

#227

2016-06-21 12:55

Fordi det er helt uakseptabelt at han skal måtte sitte der å ikke få den hjelpen og tilretteleggingen han har krav på. Det er dette vi gjør i Norge, ihvertfall det vi skal gjøre, sørge for at mennesker får den helsehjelpen de trenger. Denne historien er virkelig opprørende.

Gjest

#228

2016-06-21 12:56

Fordi det er sjukt at denne personen i det hele tatt blir behandlet slik...

Gjest

#229

2016-06-21 13:02

jeg blir opprørt av at noen blir behandlet på denne måten. Ikke bra , så da får vi i fellesskap rope høyt , at dette reagerer vi på

Gjest

#230

2016-06-21 13:02

Dette kunne ha hendt enhver av oss, og ingen av oss ville ha opplevd Terje Sørlie Skaug`s behandling!!

Gjest

#231 Re:

2016-06-21 13:03


Gjest

#232

2016-06-21 13:07

Fordi - det er uverdig at et ungt menneske ikke skal få behandling som kan gjøre vedkommende i bedre stand til å få et godt liv, ut fra omstendighetene. Det er ikke verdig for noen å behandles på denne måten, uansett alder.

Gjest

#233

2016-06-21 13:09

Fordi stat og kommune er f u c k a som øser ut penger til andre land og flyktninger som klager og syter! Mine skatte og avgifter burde heller gå til våre landsmenn som ikke har det de trenger. Som trenger behandling. De norske narkomane og uteliggere! Skammelig flaut å bo i Norge!


Gjest

#234

2016-06-21 13:10

For at jeg har hatt mannen min på sykehjem i 10 år, det er ingen plass for en ung mann, heller ikke for mennesker som er klar i hode.

Gjest

#235

2016-06-21 13:11

Dette er uverdig behandling av en ung slagpasient. Både bosituasjon, pleiesituasjon og manglende opptrening. Vi kan ikke ha det slik i dette landet, at riktig behandling og opptrening, skal være prisgitt den enkelte kommunes økonomi. Her er det også snakk om kommunens prioritering. Skammelig av Nittedal kommune.

Gjest

#236

2016-06-21 13:11

Denne behandlingen av en ung mann er ikke akseptabel i det hele tatt. Settes på et gamlehjem og nesten ingen fysio eller annen aktivitet. Det bør være steder for yngre mennesker som må opprettes i dette landet for slike som trenger mere hjelp i hverdagen. Gamlehjem er et sted for de gamle . Vi har milliarder og sende ut på dagen om det er en katastrofe ute i verden, men å hjelpe sine egne borgere har de ikke penger til. Jeg blir så sint på hele tenkemåten til politikerne i dag. Det er det samme hvem du stemmer på. Samme ulla alt sammen ser det ut som

Gjest

#237

2016-06-21 13:17

Dette gjorde meg opprørt og lei meg! Det må legges til rette slik at han får den behandlingen han trenger. Ønsker ham ALT godt

Gjest

#238

2016-06-21 13:19

Virker som det er bare de med penger som får helsehjelp her i landet.

Gjest

#239

2016-06-21 13:27

Det er en menneskerett å få behandling og oppfølging synes jeg. Vi kan ikke godta at mennesker blir neglisjert når det både finnes fagkunnskap og i verdens rikeste land penger. Det koster mye mer å la være å hjelpe.

Gjest

#240

2016-06-21 13:36

Viktig sak!!

Gjest

#241

2016-06-21 13:38

For han er ung og jeg vet det hjelper med behandling..min mann fikk hjerneblødning når han var 46 år,og han fungerer noenlunde greit og bor hjemme..han har lammelse h.side..han er nå 69 år.

Gjest

#242

2016-06-21 13:39

Det er en menneskerett å ha et verdig liv. Ergoterapeuten spør : hva er viktig for deg? Så legges treningen opp i forhold til det. Terje vil klemme sin datter. Han vil delta i samfunnet, ikke stues bort!!!!

Gjest

#243

2016-06-21 13:47

Alle har rett på et så godt liv som mulig - her er det med enkle midler mulig å gi mannen en bedre hverdag og mulighet til framgang.

Gjest

#244

2016-06-21 13:48

Jeg hadde en bror selv som fikk hjerneblødning som 25 åring, å døde 5 år etter. Han ble plassert på gamlehjemmet, alle funksjoner utenom hjerne var ødelagt.

Gjest

#245

2016-06-21 13:55

Ønsker at Norge skal læres av Danmark å rehabilitere mennesker utsatt for hjerneslag/blødninger istedenfor å bli stuet vekk på gamlehjem

Gjest

#246

2016-06-21 14:00

Det er ikke greit å nekte en pasient muligheter for livskvalitet.

Gjest

#247

2016-06-21 14:01

Dette er en ung familie mann som absolutt ikke har noe på ett gamlehjem å gjøre

Gjest

#248

2016-06-21 14:01

En menneskerett å få rett behandling i velferdsamfunnet Norge :( Trist .

Gjest

#249

2016-06-21 14:02

Alle har rett til et verdig liv!

Gjest

#250

2016-06-21 14:07

Her er det bare å signere folkens, vi må vise dem hvor "lista" for rett behandling skal og bør ligge ....