Vi Krever at Terje Sørlie Skaug skal få behandling!

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Vi Krever at Terje Sørlie Skaug skal få behandling!-oppropet.


Gjest

#101

2016-06-21 07:48

Signert nå


Gjest

#102

2016-06-21 07:53

Jeg signerer fordi loven sier at mennesker i denne situasjonen skal ha tilrettelagt behandling og pleie. Det innebærer tilrettelagt bolig, en normal døgnrytme og rett til privatliv. En rettsstats sosiale signatur kjennetegnes av hvordan den ivaretar dem som har minst å kjempe med.
Taskja

#103

2016-06-21 07:58

Hei

Er det mulig å få litt bakgrunns informasjon? Som utenforstående oppfatter jeg jo at en innbygger (hvor gammel?) ønsker å få rehabiliteringsbehandling etter slag (?). Men dette er jo lovpålagte tjenester han burde få - jmfr forskrift om habilitering og rehabilitering og lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, samhandlingsreformen og den nasjonale helse- og omsorgsplanen (2011-2015). Han har rett på individuell plan og koordinator, og kommunen pliktes til å sørge for hans ivaretagelse.

Jeg forstår det slikt at det ikke er tilfelle, men det er vanskelig å forstå hva det er som har skjedd i kommunen ift ivaretagelse av Terjes behov. Hvordan kan det være mulig at kommunen nekter å påta seg ansvaret for å utøve lovpålagte tjenster?

Skriver gjerne under på dette for å støtte, men skulle gjerne visst hva dette går ut på først.

 


Gjest

#104

2016-06-21 07:59

Jeg har kjent Terje fra vi var unge, han har et kjempe hjerte, god humor og masse pågangsmot. Han har like mye rett til å få lov å ha et verdig liv som alle oss andre!

Gjest

#105

2016-06-21 08:01

Det er en skam at unge mennesker ikke får den oppfølgingen de har krav på. Alt for mange blir "stuet" bort i sammen med eldre og demente, uten mulighet til utvikling..!

Gjest

#106

2016-06-21 08:03

Det er meiningslaust at ein ungdom skal bu på sjukeheim blandt gamle folk. Han har rett på eigen bustad, opptrening og eit verdig liv.
Lindelorion
Gjest

#107

2016-06-21 08:04

Fordi alle som trenger skal ha rett til behandling i Norge. Vi bor trossalt i et av verdens rikeste land. Nå er det på tide at vi bruker mer penger på oss nordmenn og ikke bare og hele tia bruke unødvendige penger i utlandet.


Gjest

#108

2016-06-21 08:06

Jeg har det samme problemet selv etter et hjerneslag for nesten 3 år siden. Oslo kommune har ikke nok fysio-timer, og jeg var på et gamlehjem en stund opgså. Nå får jeg mer eller mindre hjelp fra oslo helse og omsorg, et firma som bare har innvandrere og sure gamle, norske damer som deres ansatte. Innvandrene er blide nok, men kan ikke bra nok norsk, så jeg må rette på dem hele tiden.

Gjest

#109

2016-06-21 08:10

Signerte dette fordi det gjør meg svært opprørt å se hvordan menneskeverdet blir satt opp mot penger og hvor enkeltmennesket taper...

Gjest

#110

2016-06-21 08:13

Slik skal man ikke behandle syke mennsker. Har penger til alt mulig annet tull. Men til de syke er det bare sparekniven som gjelder.

Gjest

#111

2016-06-21 08:21

Denne unge og hjelpeløse mannen har det tøfft nok om han ikke skal bo sammen med gamle og demente.
Få Terje ut i egen bolig NÅ, og gi han all den hjelpen NÅ.
Det koster. Ikke kommunen mer enn at dere klarer det om dere vil!

Gjest

#112

2016-06-21 08:33

En skam å behandle en person på 34 år slik.

Gjest

#113

2016-06-21 08:33

Jeg signerte fordi det er uverdig for en mann på 34 som er 100% frisk i hodet bor på et sykehjem og ikke får den behandlingen han trenger for å kunne bli friskere, Jeg tror han kan bli mye friskere med rett behandling og det må kommunen gi han.

Gjest

#114

2016-06-21 08:36

Fordi jeg synes det er en menneskerett for Terje og andre i hans situasjon å få et fullverdig liv, et liv med trening og opphold et annet sted enn på et "gammelhjem" (sykehjem) med eldre syke mennesker.. Hva om han fikk ei egen leilighet med hjelp 24 timer i døgnet, samt god trening?....slik de har i flere andre kommuner..
Håper virkelig på et godt resultat for Terje Sørli Skaug!

Gjest

#115

2016-06-21 08:37

Jeg er utdannet sykepleier og har sett liknende tilfeller i mitt tidligere yrkesliv bl. a . på sykehjem. Sykehjemmene skal vel i utgangspunktet ikke være et tilbud utelukkende for eldre, og har ingen aldersgrense for beboere hverken oppover eller nedover. Likevel er de fremdeles ikke innrettet og bemannet etter et slikt prinsipp ser det ut til? Det er mulig å ansette etter faktorer som språk-beherskelse i tillegg til faglige kvalifikasjoner. Det handler om kommunikasjon med MENNESKER og den enkeltes behov. Språk er viktigere i helsevesenet enn på noen annen arbeidsplass. Og viljen /evnen til å se individet. I denne saken ser det ut som mye av dette har sviktet i årevis. Gjør noe med det!

Gjest

#116

2016-06-21 08:37

Fordi det er helt tragisk at en ung mann skal bli nedverdiget på denne måten og at Nittedal kommune ikke stiller opp for han, spesielt når det viser seg at det blir forbedringer av noe så enkelt som trening, få han inn på Sunnås og gi mannen et verdig liv. Glad jeg ikke er nittedøl lenger.

Gjest

#117

2016-06-21 08:38

Skammelig av Nittedal kommune! Ferdig snakka!

Gjest

#118

2016-06-21 08:40

Helt utrolig at en kommune kan behandle mennesker sånn. Håper alt ordner seg for Terje.

Gjest

#119

2016-06-21 08:40

Syns dette er skammelig og typisk for verdens rikeste land.

Gjest

#120

2016-06-21 08:41

Ønsker at de pårørende og folk som ellers har mulighet til og stille opp slik at han får trent innimellom fysioterapeut,ergoterapeut og logoped. De er kjempeviktig!!!! Det er slik han virkelig får fremgang.

Gjest

#121

2016-06-21 08:42

Umenneskelig behandling av en ung flott mann! Dette er såååå uverdig i Norge - stooooor skam!!

Gjest

#122

2016-06-21 08:42

Det er en stor skam at ikke han, og andre i lignende situasjon, får den behandlingen og boforhold de trenger for å ha en best mulig livskvalitet.

Gjest

#123

2016-06-21 08:43

et verdig liv for alle

Gjest

#124

2016-06-21 08:44

Stor skam at han ikke har fått hjelp før.sånn kan vi ikke behandle folk.flott at han står på. Lykke til. Klem

Gjest

#125

2016-06-21 08:45

Det handler om menneskeverd!