Nei til tvangsflytting av 15årig utviklingshemmet fosterbarn!


Gjest

#1

2016-02-24 19:59

Fordi jeg vil at gutten skal få bli boende der han hører hjemme , nemlig hjemme hos sin fostermor <3

Gjest

#2

2016-02-24 20:23

La Adam få bo hos mamma Gro

Gjest

#3

2016-02-24 20:27

Dette er galskap. Trodde barnevernet jobbet for barnets beste, det er i alle fall ikke tilfelle i denne situasjon . De trenger å få seg en vekker.

Gjest

#4

2016-02-24 20:37

Ingen barn bør flytte fra sitt hjem uten å være forberedt.

Gjest

#5

2016-02-24 20:37

Fordi det ikke ser ut til at barnets beste blir ivaretatt

Gjest

#6

2016-02-24 20:37

Fordi jeg forstår at barnevernet her er i ferd med å gjøre en stor feil, et overgrep, mot et forsvarsløst funksjonshemmet menneske. Dette kan ikke aksepteres.

Gjest

#7

2016-02-24 20:39

Da dette er helt uhørt. Kjenner selv til denne familien og jeg støtter de!!

Gjest

#8

2016-02-24 20:44

Fordi jeg støtter det

Gjest

#9

2016-02-24 20:46

Når skal BV våkne opp å ta inn over seg hva de virkelig utsetter disse veldig sårbare barna for. BV på sitt ALLER VERSTE. ..!!!!


Gjest

#10

2016-02-24 20:47

Dette er i realiteten å frata en mor omsorgen for eget barn noe man ellers bare gjør når det foreligger grov omsorgssvikt, hvilket åpenbart ikke er tilfelle her. Dette ville aldri skjedd om det var den biologiske moren. Fostermor gjør det enhver god mor gjør hun kjemper for sitt barns beste. Når begynte vi å frata foreldre barn med den begrunnelsen?

Gjest

#11

2016-02-24 20:50

Jeg signerte , fordi at dette er rett og slett forferdelig å gjøre mot gutten og familien sin. Å bli revet bort fra et kjærlig hjem på denne måten er grusomt.

Gjest

#12

2016-02-24 20:59

Du skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv! Det er nødvendig å stå opp for mennesker som er dårlig til å kommunisere sin sak, og sitt behov, slik at andre enn nærpersoner forstår...

Gjest

#13

2016-02-24 21:02

Fordi jeg støtter fostermor og håper "Adam" får bli i fosterhjemmet.

Gjest

#14

2016-02-24 21:05

Dette er blant de verste overgrepene som barnevernet presterer å gjøre....her burde de absolutt tenke seg om etter all negativ omtale av BV i senere tid hvor det kommer frem at de ikke gjør jobben sin og svikter de barna de skal beskytte

Gjest

#15

2016-02-24 21:18

Jeg har selv jobbet i mange år med barn og voksne med spesielle omsorgsbehov og ser derfor hvilke skader dette kan ha på denne gutten. At han skal flyttes i an alder av 15 år og til to steder på en uke høres ikke ut som er til barnets beste. Jeg håper barnevernet er villig til å la denne saken bero og heller støtte opp om tiltakene rundt fostermor.

Gjest

#16

2016-02-24 21:19

Har vært fostermor selv og fått erfare at våre tanker og meninger ikke har noe å si for barnevernet.

Gjest

#17

2016-02-24 21:23

Dette er hjerterått, og barnemisshandling. Hvordan i all verden kan barnevernet forsvare en slik handling. Det må stoppes umiddelbart.

Gjest

#18

2016-02-24 21:23

Dette er helt uhørt ...

Gjest

#19

2016-02-24 21:26

Fordi det er helt hjerterått å flytte dette barnet,her tenker man absolutt ikke barnets beste

Gjest

#20

2016-02-24 21:26

Fordi jeg vet hva det vil si for en person med kognitivt nedsatt funksjon å bli flyttet bort fra alt det trygge.

Gjest

#21

2016-02-24 21:29

Fordi jeg kjenner familien, og vet hvilken innsats mor gjør for at gutten skal ha det bra! Og best mulig itfra sine forutsetninger .. Stå på ! Hvis fornuften råder vinner du frem ❤️

Gjest

#22

2016-02-24 21:32

Fordi det å snakke de svakeste sin rett er viktig. Trygghet og forutsigbarhet er viktig for våre små søsken. Vi vet at ingen som kjenner livet til våre små søsken ønsker at de skal bli overkjørt i prosessen mot voksenlivet. Fostermødre gjør en fantastisk jobb med å gjøre barnet trygg i sin tilværelse. La ikke øvrigheta rasere tryggheten , den er viktig for fremtiden.

 


Gjest

#23

2016-02-24 21:39

Utrolig trist å høre og med en funksjonshemmet datter selv så vet jeg at slike ting skjer hele tiden. Det er foreldrene som vet hva som er barnets beste! Lykke til

Gjest

#24

2016-02-24 21:50

Fordi det er uakseptabelt.

Gjest

#25

2016-02-24 21:50

For å tvangsflytte barnet er ikke til barnets beste. Barnets beste er å la han få bli hos fpsterfamilien sin som han kjenner og føler seg trygg på!