Nei til tvangsflytting av 15årig utviklingshemmet fosterbarn!

Vi er en gruppe foresatte med barn med ulike behov for spesielle tilbud.

Vi trenger din hjelp for å hindre at en vidunderlig gutt, la oss her kalle ham Adam – tvangsflyttes fra det fosterhjemmet han har bodd i siden han var 14 måneder gammel til kommunal bolig. Adam har nå blitt 15 år. Adam har Down syndrom, er autist og har en alvorlig utviklingshemming og en rekke andre utfordringer. Mentalt står han på 0-24 måneders stadiet, er bleiebarn og har intet verbalt språk, men bruker noe tegn til tale og ASK i sin kommunikasjon.

Adam skal nå ”flyttes” på institusjon. Dette er bestemt av Bydel Bjerke Barneverntjeneste, Økern i Oslo. Fostermor uttaler: ” Alt vi har bygget opp rundt ham blir revet bort. Han mister alle han har hatt rundt seg – det er det verste, ikke det at vi mister ham. Vi makter ikke å ta del i denne ”flyttingen”, da den skjer mot vår vilje og fordi vi vet hvor store negative konsekvenser det blir for ham."

Adam har vært i kommunal avlastningsbolig før (7-8 år) og da fikk han store raserianfall, ble et ”vil ikke barn”, sur og sint i mange dager, noe som også gikk utover fostermor og storebror. Fostermor har satt frem krav til barnevernstjenesten om at Adam skal ha tilbud om en uke ferie hver sommer med sin støttekontakt og at fostermor blir med som ledsager 2, da han trenger 2 til 1 på slike ferier. Dette er et tilbud han har hatt med sin støttekontakt tidligere. Hun har også satt frem krav om BPA-ordning (Brukerstyrt Personlig Assistent), ansatt og organisert via Barnevernet om fostermor skulle bli syk med sykemelding, slik at barnet er sikret tryggheten med å få bo i hjemmet. Familien har hatt BPA i hjemmet siden januar 2014, og det fungerer utmerket. Ingen av disse kravene vil barnevernstjenesten i bydelen Bjerke i Oslo imøtekomme.

Det er all mulig grunn til å stille spørsmålet om det er dette som gjør at barnevernstjenesten vil flytte Adam.

Er det risky av foresatte/fosterforeldre å stille krav utifra den erfaring og kompetanse man erverver i årenes løp?

Adam skal flytte fra fostermor 29.02.16, for å bo i en avlastningsbolig fram til 04.03.16, f0r så å flytte til enda ett nytt sted. To nye bosted på under en uke! Ennå har ingen fra det offentlige forberedt Adam på hva som skal skje! Han har ikke vært på besøk på denne boligen, han har for eksempel heller ikke fått noe som enkelt som et bilde av boligen å ha på sin kalender – og ikke møtt noen av de som jobber der! 

Vi spør: 

Er det dette som barnevernet kaller barnets beste?

Skal ikke fosterforeldres kompetanse verdsettes og lyttes til?

 

 

Vi kaller dette omsorgssvikt fra barnevernet sin side og et grovt overgrep mot et utviklinghemmet fosterbarn på kun 15 år.

 

 

Oppropet og underskriftene vil bli oversendt Bydel Bjerke Barneverntjenesten, Økern i Oslo og Fylkesmannen i Akershus.

 

Vi oppfordrer også alle om å bruke sine private kontakter til å fremme saken slik at Adam kan forbli hos sin fostermor! Del også gjerne saken på FB og på andre måter, slik at vi får flest mulig underskrifter.

 

NB: OPPROPET STENGES SØNDAG FØRSTKOMMENDE KL 16.00

 

 

Med hilsen

Gro Mikalsen, fostermor - Bjerkelangen

Grete Reitan, støttespiller - Kristiansund

 

Gyri Mentzoni, støttespiller - Kabelvåg