Sylvi Listhaug må avsettes

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Sylvi Listhaug må avsettes-oppropet.

Trond

#576 Re:

2016-02-14 17:22

#1: -  

 Da må evt hele regjeringen gå... 

En minister er en del av en samlet regjering.

SOS

#577

2016-02-14 21:51

Listhaug tar ansvar, tenker lenger enn sin egen nesetipp, og gjør en utrolig god jobb til beste for nasjonen.

Listhaug er den første politikeren som står rettrygget i stormen, og utfører jobben sin på en måte som er tvingende nødvendig for landets beste.

Full respekt.

nok er nok

#578 Re:

2016-02-15 11:58

#574: -  

 Nazismen hadde som mål å utrydde jødene.

Det samme "målet" har islam.

 

 

 


Gjest

#579

2016-02-15 19:11

Ualminnelig triste utsagn fra en minister, som man hadde ønsket tok sitt ansvar for medmenneskelighet, respekt og ansvar for det norske folk. Skammelig fryktretorikk, alle brune rotter tør nå å krype frem, når politisk ledelse uttrykker seg slik.

Hun har et stortingsforlik å forvalte, men klarer ikke å la være å degradert, og å vise forakt, for folk som er utsatt, og allerede ligger nede!

Gjest

#580 Re: Re:

2016-02-15 19:13

#576: Trond - Re:  

 ministre kommer og går, det har du sikkert fått med deg. Allerede nå har Erna Solberg skiftet ut flere. Regjeringen består.


Gjest

#581

2016-02-15 20:21

Ingen liker det som skjer nå, aller minst de som flykter hit. Ingen grunn til å gjøre vondt verre med å bli fascist

Gjest

#582

2016-02-15 20:53

For å bidra med en motvekt til dagens ubehjelpelige asylpolitikk!

Gjest

#583 Segregering

2016-02-16 00:56

Det har vært snakk om integrering i 30-40 år.....Er det ikke på tide å innse at integrering aldri kommer til å skje. Segregering er det som skjer.

Har selv bodd i samme oppgang, blokk i et bo-område med mennesker som kom til Norge på 70 tallet med Islam. Nå er det tredje generasjon som vokser opp på samme område.....Forskjellen fra 70 tallet -er at antallet personer som praktiserer Islam har økt. (PS! Borettslaget inviterte alle beboerne med på sosiale aktiviteter. Ingen som praktiserte Islam kom. Båtflyktningene fra Vietnam deltok sosialt!)

gjest

#584 Jeg syns Listhaug er helt topp :-)

2016-02-16 10:16

Listhaug er i mine øyne verken hatfull, rasist, eller noe "slemt". Hun ser på flyktningproblemet som et økonomisk problem som må løses. Gjøres ikke dette kan vi miste den velfersordningen vi har idag. Dette har ingenting med rasime eller hat å gjøre.

Til alle dere som mottar trygd, dagpenger, eller får statlig støtte i forbindelse med alvorlig sykdom eller lignende: Er det greit å miste dette til fordel for å ta inn flere flyktninger? Det er realiteten vi kan få dersom ikke problemet løses. Kall det kynisk, men ikke alt kan løses på en enkel måte.

Når alt kommer til alt tror jeg ingen ønsker å KUTTE I EGEN VELFERD. Det er veldig fint å kunne si at man ønsker å hjelpe flyktningene, men har vi ressurser til det?


Gjest

#585

2016-02-16 11:41

På grunn av Listhaugs politikk i forhold til flyktninger.

Gjest

#586

2016-02-16 13:57

Jeg signerte fordi jeg ikke liker hennes uttalelser. Hun nører opp under fremmedfrykt og rasisme

Gjest

#587

2016-02-16 21:43

Fordi dette er viktig. Vi har internasjonale forpliktelser å forholde oss til. Statsråden og regjeringen følger ikke disse,. Jeg er bekymret for hvordan dette skal ende med en statsråd som skaper frykt

Gjest

#588

2016-02-16 22:27

FrP, og Sylvi Listhaug i særdeleshet symboliserer et mennesyn og grusomme holdninger som skremmer vannet av meg.
Jeg er redd hun sprer hat og frykt, og at hun blåser i konsekvenser , så lenge hun får det siste ordet.
hjernekapasitet

#589 Re:

2016-02-16 22:42

#10: Morten -  

 Er det noe vi garantert kan miste i kjølvannet av FrP i regjering, så er det offentlige velferdsgoder. Partiets opprinnelige ideologi er tuftet på darwinismen, og de er imot enhver form for statlig ansvar. 

De kutter stadig vekk i div skatter og vil privatisere hele norge. Om man tar med seg en forelesning eller to i statsvitenskap, forstår man fhv ganske raskt at FrP helt fint klarer å kjøre det offentlige norge på dunken uten hjelp fra en eneste flyktning. 


Gjest

#590

2016-02-18 19:27

Nei til Listhaug.

Ja til Sharia i Norge i 2020.

 


Gjest

#591 Re: Re:

2016-02-18 19:30

#578: nok er nok - Re:  

 Men Islam betyr jo fred, så når de vil utrydde jødene må det jo være ok.... :-)


Gjest

#592

2016-02-20 22:44

Hun fremmer ikke intergrering. Hun skaper frykt og splittelse. Fortsetter dette spillet vil vi få et rått og kaldt samfunn med manglende norske verdier. Samhold og mangfold. Fellesskapsverdier som Norge har vært gode på. Jeg frykter polarisering i samfunnet og voksende høyreekstreme krefter.

Gjest

#593

2016-02-21 22:13

Hun fremmer fremmedfrykt

Gjest

#594

2016-02-22 15:09

fordi jeg bryr meg om mennesker
nok er nok

#595 Re:

2016-02-24 12:25

#25: BC -  

 Helt riktig !!!!

nok er nok

#596 Re:

2016-02-24 12:29

#568: -  

 Hvor mange muslimske flyktninger har søkkrike arabiske oljeland tatt imort ? Ikke en eneste en.  De tar imot gjestearbeidere og stiller krav. Men Saudi Arabia tilbyr Norge å bygge moskeer gratis...

 

Norge kan ikke ta imot en million muslimer - det ville være slutt på det Norge vi elsker.

Roald Bjørndal

#597 Re: Re: Re:

2016-02-26 11:48

#325: Latterlig - Re: Re:  

 Det skrives ar SCANDINAVIAN REFUGEE RIGHTS AKTIVISTS er en organisasjon som ikke er en ekte og anerkjent organisasjon som også sies ikke ha rent mel i posen

Dere som skriver under håper jeg vet hva dere skriver under på

ALT HVA DU SIER OG MENER HAR EN KONSIKVENS enten positiv eller negativ, av hengig av motto og ønsker

Jeg er selvfølgelig enig i at vi skal hjelpe mennesker i nød, det skulle bare mangle, men vi hjelper ikke disse lidende ved å la de bli glemt for å støtte de som ikke har reell nød, med andre ord det må sorteres for å finne det nødlidte og hjelpe dem

Derfor mener jeg send ut de som ikke har behov for hjelp

Jeg lurer på hva som er S R R A s motiver , Erdet intekter fra staten og eller støtt fra godtroende norske? pengersom går rett i lomma på denne "organisasjonen"

Roald Bjørndal

#598 Re: Re:

2016-02-26 16:06

#472: Knut Arild - Re:  

 !0.000.000.000 er du syk? Hvor skal de bo, hvor skal maten hentes og lages?


Gjest

#599

2016-02-29 13:11

Fordi det er viktig å si ifra når man mener at en statsråd opptrer feil.

Gjest

#600

2016-03-01 10:58

dårlig menneskesyn