Mest populære underskriftskampanjer de siste 30 dagene

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Vi vil behalde legekontoret i Geiranger

Underskriftene per 23.01.23 er sendt inn til Stranda Kommune. Kampanjen vi likevel stå open om fleire vil signere, i tilfellet det ikkje skulle føre fram til nokon rekasjon i denne omgang. Tusen takk for alle underskrifter som har kome inn til no. Om kampanjen: Det er gjort et vedtak i kommunestyret i Stranda Kommune om at Geiranger Legekontor blir lagt ned frå 01.02.23. Dette får store konsekvensar for alle som bur og besøker Geiranger. Legekontoret i Geiranger har vore eit tilbud heilt tilbake

Laget: 2023-01-19 Statistikk

Nei til ny bru i Porsgrunn

Vi vil ikke ha ny gang- og sykkelbru over elva i Porsgrunn. Bypakkemidlene trengs andre steder. Fremtidig vedlikehold vil belaste kommunebudsjettet som allerede er hardt belastet, ifølge våre politikere.

Laget: 2023-02-08 Statistikk

Utvidet SFO tilbud i sommerferien i Søndre Land kommune.

Vi ønsker oss et utvidet SFO tilbud i sommerferien i Søndre Land kommune. Per dags dato har SFO stengt i 7 uker og 2 dager. Dette er for mye! I kommunene rundt oss har de stengt i juli eller har tilbud de to første ukene etter skoleslutt og de to siste før skolestart. Vi vil ha det samme tilbudet som Gran kommune, Nordre Land kommune, Vestre Toten og Østre Toten. Sånn som tilbudet er nå er det omvendt av hva man skulle tro når kommunen kommer i avisa for å ligge på topp på utenforskap, lavinntek

Laget: 2023-02-03 Statistikk

Endring i Grunnlov for mulighet til å holde nyvalg

Undertegnende krever at Stortingets representanter i denne stortingsperiode vedtar følgende eller tilsvarende endring i Grunnloven: Kongen i statsråd skal utlyse nyvalg dersom:1) Stortinget ikke kan enes om en fungerende regjering. 2) Nyvalg kreves av minst 85 Stortingrepresentanter. Bakgrunn:I 2012 ble et tverrpolitisk forslag om endring i Grunnloven til å åpne for nyvalg nedstemt av Stortinget. Dette forslaget du signerer på er litt utvidet.https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/dokumentse

Laget: 2023-02-03 Statistikk

SIAN - Riksadvokaten må ta grep!

RIKSADVOKATEN MÅ TA GREP!  SIAN er en islam-fiendtlig og rasistisk gruppe som i de siste årene har holdt flere markeringer flere steder i landet. Vi mener uttalelsene som framkommer i talene fra SIANs aktivister, er diskriminerende og hatefulle. De truer og forhåner muslimer fordi de er muslimer og er egnet til å fremme hat, forfølgelse og ringeakt overfor innvandrere generelt og muslimer spesielt på grunn av deres religion, jf. straffeloven § 185. SIANs markeringer kjennetegnes av virkemidler s

Laget: 2022-04-29 Statistikk

Vi må få bedre eldreomsorg nå!

Etter selv og ha opplevd dårlige erfaringer som pårørende med helsehus og sykehjem,  flere og flere historier som kommer ut, vil jeg med dette prøve og samle inn flest mulig underskrifter som kan overleveres til Stortinget. Eldreomsorgen er på et bunnivå her i landet.  Det finnes hverken nok penger,  pleiere og kompetanse.  Det er mye omsorgssvikt på helsehus og pleiehjem landet over.  Eldre som får mangelfullt stell av studenter, hjelpepleiere og er det en sykepleier på vakt er de heldige og de

Laget: 2022-12-10 Statistikk

Gi Gimle tilbake til Bodøs ungdommer!

Bodøs ungdom trenger Gimle som ungdomshus   Sigrid Bugge testamenterte hjemgården, «Bugge-gården» (senere kalt Gimle fritidssenter) vederlagsfritt til Bodø kommune med tanke på at ungdom skulle ha et aktivitetssenter. Bodø kommune la ned ungdomsaktiviteten på Gimle i 2021 under det påskudd at bygningsmassen var så dårlig at den ikke var mulig å redde. I Bodø Nu 4. oktober, og i AvisaNordland 8. oktober kommer det fram at Bodø kommune vil legge til rette for at Gimle-bygget skal gjøres om til bol

Laget: 2022-10-10 Statistikk

Bevar ungdomsskolen i Snertingdal !

Vi er heldige som bor i fine, idylliske, tryggge og rolige Snertingdal. Ei bygd med ett stort hjerte, som strekker seg langt både oppover og nedover , med tett skog, innsjøer, tjern , flotte turmuligheter, badestrender , innbyggere med ett stort hjerte for hverandre og ett koselig sentrum, med barnehage butikk, legesenter, helsestasjon , sykehjem , og bensinstasjon/gatekjøkken. Også har vi skolen! En flott skole som ungene starter på i første klasse, og ungdomsskolen , opp til 10.trinn. På skole

Laget: 2023-02-08 Statistikk

Støtt Norsk Pasientforening som et nasjonalt og trygt lavterskeltilbud, uavhengig av diagnose

Norsk pasientforening er et gratis og landsdekkende lavterskeltilbud som bistår pasienter og pårørende i møte med helsevesenet. Vi treffer alle slags pasienter og fra alle fagfelt på deres mest sårbare tidspunkt og ofte etter alvorlige hendelser. NP har i 40 år hjulpet pasienter og pårørende, og ofte de som ikke har nettverk, ressurser, evner til å skrive søknader og klager, eller de som ikke har økonomi til dyre privatpraktiserende advokater og dyre sakkyndige uttalelser. Vår tanke er at alle h

Laget: 2022-10-13 Statistikk

Endret lovverk om høyere straffer for vold og mer beskyttelse.

I Norge har vi ulike straffer når det kommer til vold. straffene er generelt alt for lave ifht skadeomfang og påvirkning det har for fornærmede og de utsatte sine liv i ettertid. bevisene må være sterke, noe som ofte er svært vansklig og få til, Når man lever med vold i partnerskap, vold i nære relasjoner blir den fornærmede ofte kontrollert i form av og ikke kunne dra til lege, kontakte sykehus, ha vitner og ta bilder og har da ikke bevis nok for retten, hva slags hensyn tar retten og lovverket

Laget: 2022-10-04 Statistikk

Innfør aldersgrense på mobiltelefoner!

(Maskot, NTB)   DET ER VONDT Å SE HVORDAN BARN ØDELEGGES AV TEKNOLOGI!   Jeg har sagt det før og jeg sier det igjen: er dere ikke glad i barna deres? Hvordan kan dere sitte å se på at teknologidopet hemmer barnas følelsesmessige utvikling?   Jeg skjønner det bare ikke og jeg møter det hver dag. Små barn, unge mennesker så hektet på mobilen at de ikke tør å se deg inn i øynene engang fordi det er så skummelt.   Som ikke tør å si noe fordi de mangler mental energi til å tørre å mene noe.  

Laget: 2022-11-04 Statistikk

Lervik-parken - vi ønsker IKKE flere blokker ytterst i parken

Tomten ytterst i Lervik-parken er regulert til boliger. Det er planlagt opptil tre blokker der. Parken er opprinnelig planlagt helt inn i vågen, men brannstasjonen tar nå over 5 mål av det som skulle vært park. Det bygges svært mange boliger i området. Vi mener at vi trenger alle de grønne lunger vi kan få, og nå er park-arealet betydelig mindre enn opprinnelig planlagt. Arealet eies av Stavanger kommune gjennom selskapet Stavanger Utvikling, som har solgt en opsjon på bygging til firmaet Solon.

Laget: 2022-11-29 Statistikk

Nei til reduksjon av bestandsmål og ulvesone

Etter vinterens ulvejakt er vi nede i et titalls norske ulver. Jakta utenfor sonen holder på fremdeles, til 01.06. Ulven er kritisk truet i Norge og vil bli helt utryddet dersom dette fortsetter. Nå vil regjeringen redusere dagens allerede svært lave bestandsmål på 4-6 ynglinger. Rovviltnemndene vil redusere ulvesonen, som i dag utgjør under 5% av Norges areal, inkludert Oslo. Begge deler er myndighetenes tiltak for å utrydde ulv i Norge. Her er vår rovdyrkur:  stopp all form for jakt på rovdyr

Laget: 2022-04-05 Statistikk

Norge må velge en ny vei i Ukraina-krigen

Som medlem i FNs sikkerhetsråd har Norge et spesielt ansvar for å sikre at FN-pakten etterleves. Det betyr å gjøre alt for at "alle medlemmer skal bilegge sine internasjonale tvister ved fredelige midler på en slik måte at internasjonal fred, sikkerhet og rettferdighet ikke settes i fare." (artikkel 2, punkt 3). Ved å sende stadig flere og kraftigere våpen til Ukraina bidrar vi til å eskalere og forlenge krigen. Prisen er titusenvis eller hundretusenvis av drepte. Faren for at krigen kommer helt

Laget: 2022-11-11 Statistikk

Badender på europris på begby

Vi som vil ha badeender på begby sin europris❤️

Laget: 2022-10-17 Statistikk

Trygg skolevei for barna på Lund østre.

Barna våre møter et utrygt trafikkbilde på skoleveien. Det er flere faktorer som spiller inn her. Fartsgrensen er 50 km/t noe som er høy fart langs en skolevei.  Fotgjengerovergangen over Skjetleinskogen er uoversiktlig da det kommer biler fra mange retninger uten lysstyring. På vinterstid er det ikke måket tilstrekkelig på fortauet. Derfor må myke trafikanter gå veldig nært Lisbeth Nypans vei for å krysse veien. Nå er det kommet opp et skilt ved innkjørselen til Skjetleinskogen hvor det står at

Laget: 2023-01-09 Statistikk

På tide å snu, NTNU

Opprop til NTNUs styre Hvis planen med en sammenslått campus på Gløshaugen skal gjennomføres, må vi være trygge på at fordelene ved sammenslåing vil oppveie ulempene. Som ansatte og studenter på NTNU føler vi at våre stemmer i liten grad har blitt hørt, og dette gjelder særlig i perioden etter nedskaleringen av rammen for Campussamlingen medførte det som kalles en «redefinering av prosjektet». Vi opplever at forskjellen mellom visjonen som ble presentert for campus og det som nå ligger på bordet

Laget: 2022-12-07 Statistikk

Vaksinesikkerhet: Stortinget må ta ansvar!

Signer og del! Susanne Heart kan kontaktes på susanne@susanneheart.com   BREVET MED LINKER: Fylkespolitikers åpne brev til Stortingets representanter 24. november 2022: Har massevaksineringen vært katastrofal?   Det Britiske Parlamentet startet 24. oktober 2022 en debatt om covid-19 vaksinenes sikkerhet. Dette etter å ha blitt kjent med foruroligende dataanalyser presentert av blant annet Dr Aseem Malhotra, der han setter særlig lys på medisinsk misinformasjon fra legemiddelselskapene. Nå må al

Laget: 2022-11-24 Statistikk

Nei til etablering av ny gigantskytebane ved Lahaug i Gjelleråsmarka!

Visste du at Lillestrøm Kommune nå behandler detaljplanene om ny skytebane i Gjelleråsmarka, og at det skal gjøres endelig vedtak i saken denne høsten? Banen vil beslaglegge mer enn 100 dekar av den lille skogen vår, ødelegge verneverdig natur, redusere levevilkårene for de ville dyra som ferdes i området, og forringe tilgjengelighet og naturopplevelser for alle brukerne av marka. For deg som er glad i skogen vår, som løper, går på tur, sykler, eller bare koser deg med fuglesang, bær og sopp – n

Laget: 2022-09-20 Statistikk

Innfør lovpålagt ID-merking av katt

Det er ca. 700.000 katter i Norge, og flere titusen av dem er hjemløse.  De hjemløse kattene lider av kulde, sult og sykdommer, og de som overlever blir opphav til nye hjemløse katter. ID-merking sammen med kastrering kan stoppe denne sirkelen av lidelse.    Lovpålagt ID-merking vil ansvarliggjøre eierne og gi veterinærer og hjelpeorganisasjoner et verktøy til å gjenforene bortkomne katter med eierne. Pålagt ID-merking av kattunger før de skifter hjem, med den ekstrautgiften det medfører, vil f

Laget: 2019-06-29 Statistikk